Studie: Jaký je potenciál solárních elektráren na střechách v Česku

Studie společnosti EGÚ Brno v roce 2019 potvrdila, že instalací solárních elektráren na všech technicky vhodných střechách a fasádách v Česku bychom pokryli až 27 % spotřeby elektřiny. Tehdejší výsledný odhad roční výroby střešních a fasádních FVE dosáhl hodnoty 18 TWh, což – podobně jako v případě větrných elektráren – představuje necelou třetinu naší současné čisté spotřeby.

Zdroj: ERÚ Brno

Maximální technický potenciál

Data použitá pro výpočet technických potenciálů pochází z Českého Statistického Úřadu a z dokumentu Analýza fondu nerezidenčních budov v České republice.

Souhrnný potenciál instalovaného výkonu střešních a fasádních fotovoltaických elektráren (FVE) dle citované studie z roku 2019 dosahuje 18 GW, což je více než jedenáctinásobek výkonu stávajících českých FVE.

Ve výsledku studie počítá s možným využitím cca 18 % stávající střešní plochy všech budov. Obdobným způsobem byl vypočten také potenciál fasádních ploch. Při kalkulaci instalovaného výkonu v roce 2019 byly uvažovány FV panely standardního formátu o jednotkovém výkonu 270 Wp. Nyní jsou na trhu k dispozici panely až téměř o dvojnásobném výkonu.

Tento odhad vytvořený společností EGÚ Brno, a.s., v roce 2019 představuje maximální technicky možné množství fotovoltaických elektráren (FVE) a nebere v potaz ochranu krajinného rázu, postoj obyvatel a další místní omezení.

Odhad množství FVE na střechách a fasádách budov vytvořený EGÚ Brno představuje tzv. technický potenciál, tedy množství, které je možné nainstalovat při zohlednění technických omezení (vyřazení střech, na které není možné solární panely nainstalovat) a ekonomických omezení (vyřazení zastíněných či špatně orientovaných ploch, na kterých by solární panely nikdy nedávaly ekonomicky smysl).

Skutečný realizovatelný potenciál

Odhad tzv. realizovatelného potenciálu – tedy množství FVE které lze realisticky postavit při zohlednění ochrany krajinného rázu, postoje obyvatel a dalších místních omezení – k červnu 2021 neexistuje.

Bez uvážení případných dotačních schémat pravděpodobně nebude plné využití technického potenciálu střech a fasád ekonomicky rentabilní. Studie banky Lazard z října 2020 uvádí, že v případě Evropy jsou sdružené náklady fotovoltaické energie ze střech 3–4× větší než z velkých solárních parků.

Na druhou stranu, dotace podporující střešní fotovoltaiku pomáhají zachovat charakter krajiny a snižují mandatorní výdaje českých domácností.

Další informace k použité metodice studie potenciálu solárních elektráren na střechách v Česku jsou k dispozici v tomto článku a také ve studii poradenské společnosti Deloitte.