Stát  poskytne 600 milionů na energetické úspory a obnovitelné zdroje pro bytové domy

Bytové domy v České republice s výjimkou Prahy mohou od pondělí žádat o dotace  z nového programu Zateplování, který je určen na energetickou modernizaci. K dispozici je v první fázi 600 milionů korun, poskytované úvěry jsou bezúročné.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

 

Bezúročné půjčky na úspory energie

Nový dotační program Zateplování organizačně zajišťuje Státní fond rozvoje bydlení (SFRB). Podle ředitelky SFRB Hany Pejpalové bude typickým příjemcem nových dotací Společenství vlastníků jednotek – SVJ. Cílem nového dotačního programu je navázat na dřívější dotace pro zateplování.

 

„Programem Zateplování pokračujeme v tom, co se osvědčilo už v předcházejících letech u programů Panel, Nový Panel i Panel 2013+,“ říká ředitelka Fondu Ing. Hana Pejpalová a pokračuje: „Náklady na opravy a modernizace domů jsou mnohdy opravdu vysoké, a tak předpokládáme, že finanční pomoc ve formě bezúročného úvěru majitelé domů ocení.“

 

Peníze na program byly vyčleněny z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Maximální výše úvěru je 90 milionů korun, nejméně si lze půjčit 500 tisíc Kč. Úvěrem lze pokrýt 76 % z celkových výdajů na energetickou modernizaci domu.

 

Na co půjdou úvěry čerpat?

 

Program je určen pro všechny vlastníky nebo spoluvlastníky bytových domů nebo nemovitostí, jejichž součástí je bytový dům, mohou ho využít společenství vlastníků i bytová družstva po celé republice, není však určen pro zateplování domů v Praze.

 

Úvěr lze využít na:
· výměnu hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za zdroj, který využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie;
· zateplení pláště domu a vnitřních konstrukcí;
· pořízení a instalaci stínění v exteriéru;
· rekuperaci;
· pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží;
· pořízení centrálního vytápění v bytovém domě;
· připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
· regulaci otopné soustavy nebo její modernizaci včetně výměny rozvodů tepla a otopných těles;
· pořízení nebo výměnu předávací stanice podle energetického zákona;
 · výměnu oken a dveří či výtahu.

 

 

V rámci nového programu jsou připraveny na úvěry další až dvě miliardy korun. „Nejde jen o zateplení vnější obálky a výměnu oken. Je možná například i výměna hlavního zdroje tepla nebo pořízení a instalace solárních a termických kolektorů, solárních soustav, centrální vytápění,“ uvedla Pejpalová.

 

Nejdelší splatnost úvěru je stanovena na 20 let. Úvěr si mohou vzít i žadatelé, kteří žádají nebo již obdrželi dotaci z IROP. Program není časově omezen, žádosti se budou přijímat kontinuálně. Podmínky úvěru nepředepisují žadateli způsob výběru dodavatelské firmy na stavební práce. Rozpočet pro rok 2020 počítá s částkou 600 mil. Kč.

 

Více informací o programu Zateplování a plné znění nařízení vlády č. 16/2020 Sb. je k dispozici www.sfrb.cz.