Staňte se fotovoltaickým expertem!

Nejširší a nejobsáhlejší fotovoltaické vzdělání zakončené získáním evropského osvědčení „Fotovoltaický expert“ a současně i profesní kvalifikace „Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů“ nabízí v nové formě Česká fotovoltaická asociace, Ústav Fotovoltaiky a Elektromobility, pro montáže a projektování fotovoltaiky. ČFA má celkem 13 let zkušeností se vzděláváním v energetice a z důvodu zvedajícího se počtu nově přihlašovaných účastníků do právě končícího se dotačního programu, jsme se rozhodli zásadním způsobem rozšířit nabídku po nejvíce vyžadovaném technickém vzdělávání.

 

Zdroj: ČFA

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností všem přihlášeným osobám a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s vyššími požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

„Vzdělávání je osmidenní a následující den se koná státní zkouška profesní kvalifikace, po jejímž složení obdrží absolventi osvědčení,“ říká Petr Maule, ředitel ČFA. „Fotovoltaický expert představuje český ekvivalent tohoto typu nejvyššího evropského a německého specializovaného vzdělání. My jsme ale navíc přidali dva dny projektování, návrh a simulaci fotovoltaických systémů softwarem PV*SOL Premium a tím jsme vytvořili unikátní školicí projekt. Výsledkem práce účastníků by měly být nejkvalitnější propracované a technicky vyvážené systémy výroby elektřiny a uskladnění elektrické energie,“ upřesňuje Petr Maule.

Školení je určeno pro odborné profesní a kvalitní vzdělávání projektantů fotovoltaických systémů, revizních techniků elektro, servisních techniků, energetiků, manažerů, elektroinstalatérů a ostatních zájemců, kteří si chtějí nebo potřebují rozšířit stávající odborné vědomosti.

Pro pracovníky, kteří se v oboru projekce fotovoltaiky a instalací často pohybují to představuje v současné době v podstatě nutnost. Zákon o hospodaření s energií totiž ukládá povinnost mít státní zkoušku pro firmy, jejichž zákazníci využívají nejrůznější formy dotací. „Je samozřejmé, že pokud do projektu vstupují peníze z dotací, chtějí mít jejich poskytovatelé jistotu, že budou využity efektivně a že realizace projektu se chopí firma, která dokáže zajistit pro konkrétní projekt nejlepší možné řešení. Výsledkem by měl být efektivní, dlouhoživotnostní, účinný a zejména optimalizovaný energetický systém,“ zdůrazňuje Petr Maule.

Celý cyklus vzdělávání se skládá ze čtyř dvoudenních, na sebe navazujících kurzů a to

  • Základy fotovoltaiky a FVS síťové systémy, součástí této části jsou: základy solární energie, průzkum lokality, analýza zastínění, komponenty FV systémů připojených k síti, druhy zapojení a jejich vlastnosti, návrh a dimenzování FV systémů, testování a měření na modulech, provoz a údržba, normy a předpisy pro připojování zdrojů, stavební předpisy FVS a druhy a montáže konstrukcí.

 

  • Návrh, dimenzování a instalace ostrovních FVS, ekonomika FVS, která se skládá z následujících částí: základy fotovoltaiky, komponenty ostrovních FV systémů, druhy systémů, návrh a dimenzování DC systémů, návrh a dimenzování DC/AC mini systémů – připojeného k síti, návrh hybridního FV systému – diesel, normy, předpisy a právní požadavky.

 

  • Ukládání energie ve FVS, ochrana proti blackoutu a druhy akumulací v sobě skrývá: Základy skladování energie, druhy, energetický management, řízení zátěže, systémy řízení energie, regulátor nabíjení, AC/DC systémy, kodexy a předpisy, bezpečnostní opatření a provozování akumulace, nákladová efektivnost, blackout a zálohové systémy, ochrana proti blackoutu, elektromobilita.

 

  • Projektování FVS softwarem, simulace 2D, 3D včetně výpočtu zastínění a zátěžových profilů umožní proniknout do problematiky: druhy FV systémů a jejich simulace, klimatologická data, návrhy FV systémů, projektování 2D a 3D systémů, tvorba zátěžových profilů, dimenzování hybridních systémů, finanční analýza, energetická bilance FVS.

 

V průběhu trvání kurzů se účastníci podrobují opakovanému přezkoušení formou písemných testů, s výjimkou posledních dvou projektovacích dnů, kde je závěrečné přezkoušení provedeno návrhem a simulací praktického příkladu.

Každý z účastníků si najde v této široké plejádě odbornosti svoji parketu, ti mladší jsou schopni množství moderních informací přijímat velice rychle, oproti starším, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti, novinky vstřebávají o něco pomaleji, ale dokáží je rychleji aplikovat, uzavírá Petr Maule.

Více informací se dozvíte na webových stránkách www.cefas.cz  v sekci Vzdělávání a tam také najdete vzdělávací podmínky modulu a přihlášku.

Přihlášením a následným úspěšným absolvováním si potvrdíte Vaše nově získané vysoce odborné znalosti, které Vám zajistí úspěch ve fotovoltaickém oboru a skutečnost v cílevědomé,  dlouhodobé profesní práci. Osobní znalosti následně pomohou a předznamenají růst Vaší firmy a setrvání v perspektivním oboru obnovitelných zdrojů.