Česká fotovoltaická asociace

Částkova 74, 326 00 Plzeň
Profil

Program a cíle České fotovoltaické asociace, z. s.

Program asociace spočívá v naplňování cíle činnosti a poslání sdružení.

Poslání sdružení je naplňováno zejména:

Shromažďováním a uchováváním odborných informací o fotovoltaické energii
Poskytováním a šířením odborných informací o fotovoltaické energii
Pořádáním odborných seminářů, školení a setkání
Podporou a realizací výměny odborných informací
Propagací myšlenky využívání fotovoltaické energie
Aktivní snahou o zlepšování legislativního rámce využívání fotovoltaické energie
Podporou členů při faktickém využívání fotovoltaické energie
Zajišťováním publikační činnosti v oboru fotovoltaiky
Zastupováním a prezentací sdružení na území České republiky a v zahraničí

Cíle České fotovoltaické asociace, z. s.

Česká fotovoltaická asociace, z.s. je spolek fyzických a právnických osob.
 
Cílem činnosti spolku je obecně prospěšná činnost spočívající v prosazování a rozvoji využívání fotovoltaické energie, jakožto obnovitelného přírodního a ekologického zdroje energie.