Stane se agrivoltaika a zelený vodík novým motorem rozvoje fotovoltaiky?

Společnost BayWa r.e. patří k průkopníkům inovací ve fotovoltaice. Vyplatí se investovat do nových aplikací typu plovoucí fotovoltaické elektrárny, Agrivoltaika nebo výroba zeleného vodíku? Jaké jsou zkušenosti z těchto inovativních projektů v Evropě? Stane se zelený vodík novým motorem budoucího boomu fotovoltaiky?

Na výše uvedené otázky Vám odpoví Benedikt Ortmann, ředitel společnosti BayWa r.e. pro solární projekty. Pokud máte zájem dozvědět se více o budoucnosti fotovoltaiky, trendech a inovacích, přijďte si poslouchnout jeho přednášku během Smart Energy Forum v Praze 18.-19. října 2022.

Zdroj: GroenLeven

SN: Společnost BayWa r.e. je expertem v oblasti realizací utilitních plovoucích fotovoltaických elektráren (PFVE). Jaké jsou hlavní výzvy pro investory, kteří investují do PFVE s ohledem na skutečnost, aby se panely dlouhodobě udržely na hladině?

Investoři by se neměli dívat pouze na počáteční výši investice. Vyšší náklady na údržbu v období provozu PFVE mohou zničit větší hodnotu, protože se kumulují po dobu 20, 30 nebo 40 let. Pokud se investoři rozhodnou pro špatnou technologii, mohou se skutečně potýkat s tím, že budou muset bojovat o hole udržení FPV nad vodou a budou trpět vysokými náklady na údržbu a nedostatečným výkonem.

Klíčové problémy, jako je ukotvení, stejnosměrná a střídavá kabeláž a čištění panelů, lze dobře zvládnout za předpokladu, že bude použita solidní a dlouhodobá technologie. Když jsme hledali dodavatele našich prvních plovoucích projektů, nemohli jsme najít žádnou technologii, která by v tomto ohledu splňovala naše požadavky. Proto jsme nakonec vyvinuli vlastní konstrukci plovoucího systému, který během své životnosti odolá všem silám opotřebení. Klíčový rozdíl je v tom, že jsme nepostavili jen něco, díky čemu se některé panely vznášejí na hladině vody, ale navrhli jsme celý plovoucí fotovotaický system pro výrobu energie, který se v mnoha ohledech překonává jiné odbobné řešení dostupné na trhu.

SN: Na jaře 2022 společnost BayWa r.e. v Holandsku úspěšně dokončila výstavbu prvního velkokapacitního zařízení na výrobu zeleného vodíku s využitím solární energie. Jaké jsou první zkušenosti z tohoto projektu? Stane se zelený vodík v budoucnu novým motorem rozvoje fotovoltaiky?

Výrobna zeleného vodíku v Holandsku je v provozu a my sbíráme první zkušenosti s výrobou H2, hlavně s tím, jak funguje za „slunečních podmínek“ – to znamená, že výrobu energie kolísá, a proto I samotná výroba zeleného H2 kolísá.  Dobrá zpráva je: funguje to! Bylo by však nákladově efektivnější, kdybychom mohli vyrábět H2 na bázi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Proto jsem přesvědčen, že kombinace fotovoltaiky, větru a bateriové akumulace to nakonec zvládne – ve větším měřítku a v oblastech se silným větrem nebo vysokým zářením, což Holandsko bohužel není k mé lítosti…

Zelený H2 je vzácný plyn, který je v současné době poměrně dražší než  výroba tzv. „černého H2“ – lidé mu říkají „Šampaňské energetické transformace“. Z tohoto důvodu si myslím, že se nebude jednat o hnacím motor č. 1 budoucího rozvoje fotovoltaiky, ale v budoucnu bude mít poměrně významný podíl na trhu. Vzhledem k tomu, že elektrony potřebujeme i v našich rozvodných sítích, předpokládám, že FVE připojené k síti zůstanou zatím převažujícím typem využití solární energie.

SN: V České republice roste zájem o projekty na bázi agrovoltaiky (APV). V roce 2021 získala společnost BayWa r.e. prestižní ocenění „smarter E AWARD a byla jmenována „Outstanding Developer“(“Výjimečný developer”) v rámci vyhlášení cen “Inspiratia Energy & Sustainability Awards 2021” za své odborné znalosti v oblasti vývoje inovativních solárních projektů a aplikací v celé Evropě. Do roku 2025 chce společnost BayWa r.e. vyvinout v Evropě především 250 MWp typu APV. Jaké jsou hlavní výzvy pro investory do APV?

Hlavní výzvou je vlastně skloubit dvě různá využití (zemědělství a fotovoltaika) tak, aby mohla fungovat současně bez větších obtíží. Zasahujeme do hlavní činnosti zemědělce, když na jeho pozemku aplikujeme instalace typu APV, takže je zde velmi vysoká citlivost vůči plodinám a dopadu na obdělávání půdy nebo sklizeň ovoce. Investoři se musí smířit s tím, že nemají plnou kontrolu nad tím, co se na pozemku děje, protože jsou pouze spoluuživateli. Na druhou stranu mohou ušetřit náklady, tj. za zahradnické práce, oplocení a některé pojištění, takže se jim to vyplatí. V neposlední řadě by nájemné za lokalitu mělo být výrazně nižší než v případě tradiční fotovoltaické elektrárny!

Děkujeme za rozhovor panu Benediktu Ortmannovi, řediteli společnosti BayWa r.e. pro solární projekty, který vystoupí jako klíčový řečník na Smart Energy Forum v Praze 18.-19. října 2022. Na Vaše dotazy Vám rád odpoví při návštěvě stánku společnosti BayWa r.e., který se nachází na pozici č. 5 v rámci veletrhu Smart Energy Forum.