Souboj o solární byznys Maliny se přiostřuje

Věřitelský výbor zadluženého Energetického holdingu Malina (EMH) chce vedení podniku zbavit přednostního práva pro vytvoření reorganizačního plánu společnosti. V minulosti vedení EMH nezvládlo zajistit výstavbu solárních elektráren pro více než 2 500 zájemců, kteří s firmou uzavřeli smlouvu před tím, než se firma dostala do insolvence.

Zdroj: Deník DNES

Dva zájemci o zakázky

Ostravská společnost TnG Air hodlá převzít nedokončené zakázky od EHM a pro poškozené klienty je realizovat za příplatek Po vypořádání všech pohledávek by pak měl zadlužený holding  zamířit do likvidace.

S tímto scénářem počítá návrh reorganizačního plánu,  který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku. O přijetí plánu nyní budou rozhodovat věřitelé společnosti. Podnik dosud nedokončil zhruba 2500 zakázek.

Vedení EMH pracuje na reorganizačním plánu od loňska, kdy věřitelé povolili reorganizaci podniku. Ještě na začátku letošního roku EMH počítal s variantou, že ve spolupráci s čínskou firmou GoodHao dodá čekajícím klientům komponenty a zákazníci si budou muset zajistit následnou instalaci jinde.

Nedávno vedení EMH představilo vlastní plán reorganizace, podle něhož by nedokončené zakázky odkoupila ostravská firma TnG Air. Na jaře  vlastní plán řešení nabídlo EMH také konkurenční konsorcium vedení společností fotovolty.  Po zvážení obou nabídek na řešení společném reorganizačního plánu vedení EMH nakonec dalo přednost právě ostravské TnG Air.

Podle šéfa EMH Lukáše Uhla byla nabídka ostravského podniku vhodnější pro uspokojení přihlášených věřitelů. O společnosti TnG Air uvedl Uhl, že jde o firmu, která má od roku 1998 zkušenosti s tisíci instalacemi tepelných čerpadel a fotovoltaiky v Česku i v zahraničí.

Rozhodnutí věřitelů

Věřitelský výbor, který je výkonným orgánem zastupující věřitele, i přesto vyzval soud ke svolání schůze věřitelů. Ta by na návrh výboru měla mimo jiné hlasovat o odebrání přednostního práva vedení EMH pro reorganizační plán a také o udělení oprávnění pro vytvoření reorganizačního plánu pro další subjekty včetně konsorcia s fotovolty.

V případě, že by věřitelé EMH opravdu přednostního práva zbavili, znamenalo by to, že by se věřitelé při rozhodování o osudu firmy zabývali všemi předloženými návrhy na reorganizaci firmy, tedy jak plánem od EMH, tak i dalších oprávněných subjektů. V případě, že má některý subjekt přednostní právo, je neprve projednáván jeho návrh a až v případě, že by ho schůze věřitelů zamítla, přišly by na řadu další návrhy.

Reorganizační plán, který nyní předložilo současné vedení EMH počítá s uzavíráním dodatků ke smlouvám se zákazníky, které by měly garantovat dokončení zakázek. Součástí dodatku by však byl příplatek k původním smlouvám, který by se podle Uhla pohyboval kolem 20 a 25 procent z původně dohodnuté částky za zakázku.

Následně hodlá EMH smlouvy s dodatky prodat TnG Air, která by zakázky dokončila. Po restrukturalizaci a uspokojení zbývajících pohledávek by Malina zamířila do likvidace.

Vlastní reorganizační plán pro EMH stále připravuje také konsorcium v čele s fotovolty.

„Náš návrh reorganizace je založen na obnovení provozu dlužníka a uzavírání nových smluv, v rámci kterých by bylo možné realizaci dokončit včas a zároveň zachovat co možná nejvyšší míru dotací. Zákazníci, kteří využijí možnosti uzavřít novou smlouvu, by bez rozdílu měli jistotu dokončení díla mimo jiné v tom, že cenu by hradili až po předání. Věřitelům zůstává zachována možnost obdržet kompenzaci z insolvenčního řízení, případně mohou využít variantu úplatného postoupení pohledávek,“ popsal návrh konsorcia jeho advokát Petr Opletal.