Solinteg úspěšně prošel testy na Technické univerzitě v Košicích

Společnost Solinteg, inovativní výrobce hybridních střídačů, nedávno úspěšně absolvoval testy na Košické Technické univerzitě. Tyto testy nejen potvrdily vysokou kvalitu produktů, ale také ověřily bezproblémový provoz střídačů, což umožňuje jejich instalaci u Západoslovenské energetiky (ZSE) a Východoslovenské distribuční sítě (VSD).

Zdroj: Solinteg

 

Úspěšnými testy prošli jak hybridní střídače pro rezidenční instalace ve výkonnostních řadách 4-20 kW ale i komerční střídače ve výkonnostních řadách 25-50 kW.

Komerční střídače Solinteg se tak stávají jedinými hybridními střídači určenými pro komerční projekty schválenými pro provoz na Slovensku, což otevírá nové možnosti pro komerční projekty v této oblasti.

 Chcete-li se seznámit s těmito inovativními řešeními od společnosti Solinteg, máte jedinečnou příležitost navštívit nadcházející veletrh Smart Energy Fórum v Nitře.

Naše produkty naleznete na stáncích našich partnerů jmenovitě : BayWa RE, Krannich Solar a Photon Energy.