SEF (2.): Díky nové eurosměrnici musí Česko zdvojnásobit podíl OZE na spotřebě energie do roku 2030

V polovině října byla po více než dvou letech schválena novela směrnice o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů. Podle Martina Bursíka, experta Komory OZE je směrnice velkou revolucí. Tato slova zazněla v jeho projevu na konferenci, jež byla součástí veletrhu moderní energetiky Smart Energy Forum v Praze.

Velký pokrok

Všechny členské státy přispějí k dosažení ambicióznějších odvětvových cílů v oblasti dopravy, průmyslu, budov a dálkového vytápění a chlazení. Účelem dílčích cílů je urychlit integraci obnovitelných zdrojů energie v odvětvích, v nichž bylo jejich začleňování pomalejší.

„Jedná se o velký úspěch v rámci realizace balíčku „Fit for 55“, který pomůže dosáhnout klimatického cíle EU, jímž je snížit do roku 2030 emise EU alespoň o 55 %. Je to krok vpřed, který přispěje k tomu, aby bylo klimatických cílů EU dosaženo spravedlivým, nákladově efektivním a konkurenceschopným způsobem,“ říká Teresa Riberová, španělská úřadující ministryně pro ekologickou transformaci.

Rychlejší povolení pro projekty

Povolovací řízení pro projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů budou urychlena. Záměrem je urychlit zavádění energie z obnovitelných zdrojů v souvislosti s unijním plánem REPowerEU dosáhnout po ruské invazi na Ukrajinu nezávislosti na fosilních palivech z Ruska.

Členské státy navrhnou oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie, v nichž projekty v oblasti energie z těchto zdrojů projdou zjednodušeným a rychlým povolovacím řízením. Zavádění energie z obnovitelných zdrojů bude rovněž považováno za „převažující veřejný zájem“, což omezí důvody pro právní námitky na nová zařízení.

Konec zbytečné byrokracie

Směrnice má usnadnit pronikání plynů z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkových plynů do energetického systému, a umožnit tak přechod od zemního plynu v zájmu dosažení cíle EU, kterým je klimatická neutralita do roku 2050.

„Jedná se o veliký posun dopředu. EU cílí na 45% obnovitelných zdrojů na spotřebě energie 2030. Pro Česko to znamená zdvojnásobení podílu OZE,“ komentuje Martin Bursík, nezávislý poradce z Komory OZE.

„Studie, kterou jsme předložili MPO ukazuje, že máme dokonce na 36%. Ale zejména, směrnice zkracuje povolování OZE na 2 roky na celém území ČR, v akceleračních zónách na 1 rok. Konec byrokracie a hledání důvodů, proč to nejde,“ zdůrazňuje Bursík.

Nová směrnice změní směrnici stávající. Změny se stanou právně závaznými 18 měsíců po jejím vstupu v platnost.

Rekordní účast

Veletrh moderní energetiky Smart Energy Forum v říjnu v Praze v prostorech O2 universum navštívil rekordní počet přes 5200 lidí. Další ročník veletrhu se uskuteční na počátku října 2024 v nových veletržních prostorech PVA EXPO v Praze-Letňanech.

„V roce 2024 bude veletrh znovu růst. Během listopadu letošního roku jsme již prodali více než 50% výstavní plochy a zájem mezi vystavovateli stále roste,“ komentuje Jaroslav Dorda, organizátor veletrhu Smart Energy Forum.

Veletrh moderní energetiky Smart Energy Forum, který je tematicky zaměřen zejména na fotovoltaiku a řešení pro energetickou soběstačnost. Zájemci o stánky či další spolupráci v rámci veletrhu Smart Energy Forum  se mohou hlásit na email: info@solarninovinky.cz.