SAPI: Čo nový šéf ÚRSO znamená pre modernú energetiku na Slovensku?

„Súčasná vláda sa expresne (a chce sa mi dodať, že až expresívne) zbavila predsedu ÚRSO Andrej Juris na základe obvinenia, že v roku 2022 nekonal nezávisle pri určovaní referenčného obdobia pre ceny elektriny a plynu na rok 2023. Nemusíme sa preto asi diviť, že práve jeho včera vymenovali za nového šéfa ÚRSO,“ hovorí riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Zdroj: Wikipedia

Kľúčová osoba pre fungovanie  energetiky

Po expresnom odvolaní Andreja Jurisa z pozície predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bude súčasná vláda hľadať vhodnú náhradu. Nový predseda môže nadviazať na dobrú prácu svojho predchodcu, ktorý priniesol transparentné riadenie a progresívny prístup.   

Osoba predsedu regulačného úradu je kľúčová pre úspešné a efektívne fungovanie  sieťových odvetví energetiky a vodárenstva. Úrad totiž nereguluje len ceny dodávky elektriny a plynu, ako to chápe drvivá väčšina obyvateľov, ale aj sieťové poplatky a pravidlá trhu s energiami, ktorých nastavenie má významný vplyv na motiváciu jednotlivých účastníkov trhu (prevádzkovateľov sústav, výrobcov, dodávateľov a odberateľov) poskytovať moderné služby a produkty. Túto skutočnosť si veľmi dobre uvedomujú aj odborníci pôsobiaci v slovenskej energetike.

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) preto vyzýva Vládu SR, aby pri výbere nového predsedu úradu kládla dôraz na charakterové aj odborné vlastnosti.

 „Aj nám záleží na tom, aby energetika fungovala, aby bola transparentná, predvídateľná a čo najviac nezávislá od politických tlakov. Nový predseda ÚRSO by mal byť odborník s jasnou a komplexnou víziou dlhodobo udržateľnej slovenskej energetiky a súčasne osobnosť so silnou morálnou integritou,“ zdôrazňuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Transparentné vedenie

Nový predseda bude, podľa asociácie, môcť nadviazať na kus dobre odvedenej roboty zo strany svojho predchodcu.

„Aj keď sa verejnosti môže zdať, že úlohou ÚRSO je len stanovovať ceny energií, nie je to tak. V kompetencii úradu je tiež určovať pravidlá trhu s energiami, podmienky pre pripájanie zariadení do siete, spôsob podpory pre obnoviteľné zdroje a kogeneráciu, ale aj riešenie sporov medzi účastníkmi na trhu s energiami. Regulátor k dnešnému dňu dokázal implementovať prakticky celú sekundárnu legislatívu potrebnú pre implementáciu Zimného balíčka legislatívy EÚ, čím výrazne pomohol etablovať nových účastníkov na trhu, najmä aktívnych odberateľov, zariadenia na uskladňovanie elektriny a energetické komunity,“ upozorňuje Karaba.

Kľúčom k úspešnej implementácii bolo, podľa Karabu, transparentné vedenie a ochota diskutovať s účastníkmi na trhu.

„Veríme, že nové vedenie úradu bude v nastolenom trende pokračovať a bude do diskusií pozývať široké spektrum účastníkov trhu. Len tak sa môže podariť vytvoriť efektívne riešenia, ktoré budú férové a nebudú nikoho poškodzovať či diskriminovať,“ uzatvára riaditeľ SAPI.