Prvý slovenský Kódex inštalatéra FVE

„Stretli ste sa už s neodborne, či doslova nebezpečne zrealizovanou fotovoltickou inštaláciou? Napríklad takou, aká je na fotke nižšie? My sa s tým v Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) bohužiaľ začíname stretávať čoraz častejšie,“ približuje riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Ján Karaba.

Zdroj: Jan Karaba_LinkedIn

Nielen etický štandard

Deje sa to nielen preto, že počet inštalácií v uplynulých dvoch rokoch na Slovensku výrazne vzrástol (a s počtom rastie aj nekvalita), ale najmä z dôvodu, že inštalovať fotovoltiku si v poslednej dobe trúfnu aj montéri, ktorí na to nielenže nemajú potrebné papiere, ale nemajú ani potrebné znalosti z elektrotechniky a fotovoltika je pre nich len „legovou skladačkou“ a nie vyhradeným technickým zariadením skupiny B.

Rozhodli sme sa preto spracovať a vydať prvý slovenský Kódex inštalatéra FVE, ktorý sme predstavili na našom podujatí SAPI biznis Tuesdays. Ako prvý nám riaditeľ SAPI, Ján Karaba, predstavil nový Kódex inštalatéra FVE z dielne SAPI, ktorý je zameraný na správanie inštalatéra fotovoltiky a pokrýva nielen technické štandardy súvisiace s prípravou a realizáciou, ale aj požiadavky na plnenie legislatívnych povinností a tiež úroveň komunikácie a základných obchodných vzťahov so zákazníkom.

Tento 20 bodový kódex predstavuje etický štandard, ktorým by sa mali riadiť minimálne členovia SAPI, ktorí sa zaoberajú FV inštaláciami, s cieľom dosahovať vysoké kvalitatívne parametre týchto projektov a realizácii.

„Kódex pokrýva nielen technické štandardy súvisiace s prípravou a realizáciou, ale aj požiadavky na plnenie legislatívnych povinností a tiež úroveň komunikácie a základných obchodných vzťahov so zákazníkom,“ uzatvára Ján Karaba.

Plné znenie kódexu si môžete stiahnuť z našej web stránky. Budeme radi, keď tento kódex budete šíriť medzi vašimi zákazníkmi a obchodnými partnermi.

Autor: Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)