Projekt obří solární elektrárny na Novojičínsku čelí averzi obce i místních lidí

Obec Rybí na Novojičínsku se brání snaze o výstavbu fotovoltaické elektrárny o výkonu 10 MWp. Projekt připravuje pražský podnikatel Pavel Menšík, který chce elektřinu vyrábět na pozemcích, které zdědila jeho manželka po svých rodičích. Informoval o tom deník Právo.


Zdroj: AS Construction s.r.o.

Petice proti projektu

Fotovoltaickou elektrárnu chce vybudovat soukromý investor na kopci v lokalitě Hůrka v obci Rybí na Novojičínsku. Zastupitelé obce by se měli na svém zářijovém zasedání vyjádřit, zda dojde k potřebné změně územního plánu. Proti záměru firmy však vznikla i petice, kterou podepsaly stovky lidí z obce i jejího okolí.

Podle starostky obce Andrey Tománkové (SNK Rybí) Pavel Menšík svůj záměr oznámil obci na konci minulého roku. Za tímto účelem založil firmu FVE Rybí. Zároveň požádal ministerstvo životního prostředí o vyjmutí deseti hektarů půdy ze zemědělského původního fondu a ministerstvo mu vyhovělo.

Rozhodujícím krokem ale v tomto případě bude až usnesení zastupitelstva obce, které má letos v září rozhodnout o návrhu na změnu územního plánu a změně zemědělské půdy na pozemky technické infrastruktury a pozemky výrobní. Obec se ale staví proti tomuto záměru, neboť projekt je v rozporu jak s územním plánem, tak strategickým rozvojem obce, která chce zachovat krajinný ráz.

„Rozhodující bude oficiální usnesení zastupitelstva, ale na základě dosavadních jednání s kolegy projekt podporu nemá. Vzhledem k rozsahu a umístění projektu by se opravdu jednalo o významný zásah do krajiny, který si tady lidé nepřejí, “ řekla starostka.

Soudní spor

Nedávno schválený novela energetického zákona, které se také říká LEX OZE 2, zavedla institut veřejného zájmu pro nové obnovitelné zdroje nad 1 MWp výkonu. V praxi však řada obcí či měst tento zákon nerespektuje.

Pokud obec záměr na výstavbu velké fotovoltaické elektrárny v Rybí zamítne,  může usnesení zastupitelstva podnikatel Menšík napadnout u odvolacích orgánů, případně může celá věc skončit i soudním sporem. Zda tak hodlá učinit, není zřejmé.

Podobné záměry na výstavbu fotovoltaických elektráren v minulosti neprošly v řadě dalších obcí. Naposledy podobný projekt zamítli zastupitelé Oseka na Teplicku, když se se postavili proti záměru jiné firmy vybudovat v místní osadě Dlouhá Louka obří fotovoltaickou elektrárnu.

Firma pak od svého záměru ustoupila, nicméně nechala se slyšet, že s ohledem na budoucnost v oblasti energetiky bude potřeba si na podobné projekty zvykat.