Proč riskujete, pokud jste si nepojistili solární panely?

Přestože můžete na instalaci fotovoltaické elektrárny čerpat dotaci ve výši až 225 000 Kč, nejedná se o lacinou investici. Právě z toho důvodu je třeba myslet i na pojištění majetku. Nikdy totiž nevíte, co se může stát

 

Proč to dává smysl?

Instalace solárních panelů  je skvělý způsob, jak se stát soběstačnějšími a využívat zelenou energii. S fotovoltaikou budou vaše náklady na energie minimální.

Se solárními panely získáte vlastní elektřinu a nebudete tolik ohroženi případnými výpadky proudu ze strany distributora. Během sezóny se vám náklady spojené s elektřinou sníží na minimum, protože fotovoltaika zvládne pokrýt většinu zátěže domácnosti.

Díky pojištění získáte peníze na opravu nebo nákup nového vybavení

Pojištění vám sice nezaručí, že se vám vyhnou určité nepříjemnosti, ale pokud nastanou, pojistné plnění vám pomůže pokrýt vzniklou škodu. Poničená fotovoltaika vás může stát opravdu hodně a díky pojistce získáte peníze na nákup nového vybavení nebo opravy.

Pojistné události, které vás mohou potkat v souvislosti se solárními panely:

Poškození solárních panelů

Vlivem přírodních živlů, jako jsou bouřky, kroupy nebo vítr, který shodí něco těžkého na střechu, může dojít k trhlinám v rámu, prasklinám ve skle nebo jinému poškození solárních.

Krádež nebo vandalismus

Není žádným tajemstvím, že solární panely jsou drahé, snadno se tak mohou stát cílem zlodějů nebo vandalů.

Požár

U solárních panelů může dojít ke zkratu a vznícení nebo požár způsobí úder blesku během bouřky. Někdy může být katastrofa zapříčiněna pouhou náhodou.

Máte pojištěnou nemovitost?

Nahlaste fotovoltaiku, vyhnete se tak podpojištění

V případě, že pojištění majetku již máte, jednoduše nahlaste pojišťovně, že jste přikoupili a nainstalovali solární panely. Pokud byste tak neučinili a došlo k pojistné události, následné plnění by nemuselo pokrýt vzniklé škody.

Za cenu mírného navýšení částky pojistného, jež se mimo jiné odvíjí i od hodnoty nemovitosti, která s fotovoltaikou vzrostla, se tak vyhnete podpojištění.

 Máte-li dům pojištěn na 5 milionů korun a fotovoltaika zvedne hodnotu nemovitosti na 5 500 000, je třeba řešit smlouvu úpisem technického dodatku nebo náhradou pojistné smlouvy.

Je rozdíl mezi tím, když je FVE na hlavní budově a na garáži?

Za hlavní nemovitost se považuje rodinný dům, rekreační budova, bytový dům nebo bytová jednotka. Vedlejším objektem se pak rozumí garáž, stodola a jiné zpevněné plochy.

V případě, že si umístíte FVE na garáž, je nutné zvýšit limit plnění pro vedlejší objekty, nikoli pro nemovitost. Vždy ale záleží na konkrétním nastavení dané pojišťovny. Podmínky u jednotlivých pojišťoven se mohou různit.

 Je možné pojistit solární panely zvlášť?

I podmínky pojištění samotné FVE se mohou lišit podle konkrétní pojišťovny. Někde máte možnost pojistit solární panely zvlášť, většinou jsou ale součástí nemovitosti či vedlejšího objektu.

Kolik bude stát pojištění nemovitosti i včetně solárních panelů?

Pokud vás zajímají konkrétní částky za pojištění nemovitosti a solárních panelů, pak je nutné říct, že výše pojistného vždy záleží na řadě faktorů, např. na zvoleném rozsahu pojistné ochrany. Solární panely vám navýší částku o pár stokorun.

 Pokud například platíte za nemovitost roční pojistné 3 200 Kč, budete nově platit například 3 600 Kč.

Jak je to se zárukou solárních panelů?

Na solární panely máte samozřejmě záruku. Na skryté vady materiálu je to rámcově 15 let a platí vám také tzv. výkonová záruka po dobu 25 let. Na ostatní rizika je ale lepší uzavřít pojištění a vyhnout se tak případným nepříjemnostem.

Zdroj: blog společnosti ČEZ a.s.