Proč Česko neschválilo zákon pro urychlenou výstavbu OZE jako Španělsko či Francie?

Zatímco Francie letos nebo Španělsko již loni schválilo zákon, který umožňuj vybrat vhodné oblasti pro urychlenou výstavbu obnovitelných zdrojů energie a zjednodušuje povolovací procesy, u nás jsme se ještě nedohodli ani na tom, které ministerstvo by to mělo mít na starosti. Natož aby byl vytvořen alespoň návrh zákona.

Zdroj: Portiva

V čem spočívá problém?

Španělsko dokázalo promptně zareagovat na energetickou krizi, kterou vyvolal Putin svoji válkou na Ukrajině. V návaznosti na směrnici REPOWER z března 2022 Španělsko prompně upravilo svoji legislativu již v dubnu 2022, kdy zjednodušilo procedury pro schvalování a připojování nových OZE do sítě. Česko v této době řešilo v energetice zcela jiné problémy jako nové kompetence pro Radu ERÚ, zajištění dodávek plynu z LNG zásobníků či zastropování cen energii.

Francie začala svůj zákon připravovat už v minulém roce, ještě před schválením příslušné evropské směrnice. V Česku jsme naopak čekali na její konečné schválení letos na podzim. I když už bylo skoro rok jasné, jak bude směrnice vypadat.

Slyšeli jsme, že přece není kam spěchat, když směrnice ještě není definitní a bůhvíjak to s ní nakonec dopadne, přece nebudeme dělat zbytečnou práci. Jakoby urychlení výstavby OZE byl jenom formální domácí úkol, který nám uložila Evropská unie a nikoliv priorita v bytostném zájmu České republiky.

Zatímco ministerstvo dopravy připravilo a prosadilo do zákona opatření, které může významně urychlit výstavbu dopravní infrastruktury (tzv. dílčí územní rozvojový plán), a to nakonec s tichým souhlasem ministerstva pro místní rozvoj, tak v případě OZE  se využití stejného nástroje ministerstvo pro místní rozvoj vehementně brání.

Ideový odpor

A tak probíhají opakovaná jednání mezi ministerstvy, čas zatím běží a nic se reálně neděje. Budeme mít nakonec rychleji vysokorychlostní tratě, než dostatečný počet solárních a zejména větrných elektráren, které nám mohou zajistit nejlevnější dostupné ceny zelené elektřiny?

Mám neodbytný dojem, že primární příčinou je prostě ideový odpor, zakořeněný v hlavách některých lidí na klíčových místech. V jejich vidění světa přece není možné, aby se zde stavěly solární parky větší než v roce 2010 a abychom tady měli větrné elektrárny v počtu alespoň vzdáleně se blížícím třeba Polsku.

Českou krajinu si přece ničit nedáme, i když na gigantická obilná sila, chladicí věže JETE a EDU a povrchové hnědouhelné doly jsme si asi už nějak zvykli. Zemědělská půda patří kukuřici, a ne fotovoltaice, i když je ve většině totálně zdevastovaná po desetiletí zasypávání hnojivy, pesticidy, herbicidy, udusaná traktory a poslední analýzy ukazují, že dvacetiletý odpočinek pod panely FVE její kvalitě spíše prospěje.
 
V novém roce bych nám přál zákon jako ve Francii, větrné elektrárny jako v Polsku a solární elektrárny jako třeba v Nizozemsku.

Autor: Pavel Doucha, partner ve společnosti Doucha Šikola advokáti s.r.o. (s malou redakční úpravou)