Poslední šance na záchranu Maliny a jejich klientů?

Konsorcium renomovaných společností vedené společností fotovolty s.r.o. nabízí řešení patové situace okolo insolvence padlého holdingu Malina. Poškozeným klientům chtějí nainstalovat technologii od českých dodavatelů, převzít záruky a poskytnout záruky na práci.

Zdroj: Deník DNES

Vlastní reorganizační plán

Konsorcium hodlá během března předložit vlastní reorganizační plán s tím, že instalovat první fotovoltaické elektrárny (FVE) zájemcům mohou začít již během března. Klienti Maliny se tak mohou díky vstupu silných fotovoltaických hráčů po letech dočkat dokončení svých zakázek.

Padlá Malina za sebou nechala několik tisíc poškozených klientů, kterým slíbila instalaci FVE do jejich domácností. Svým slibům však holding, vedený Cyrilem Regnerem, nedostál. Z klientů se tak stali věřitelé v jedné z největších českých insolvencí poslední doby. Od května minulého roku tak o osudu poškozených klientů rozhoduje soud a insolvenční správce.

Po peripetiích s obměnami managementu a hledáním směru se situace zdála být na dobré cestě, když na podzim povolil soud Malině reorganizaci, jejímž cílem mělo být dokončení rozpracovaných zakázek. Od té doby však společnost nestíhá a jsou ohroženy dotace klientů, přičemž nemalé měsíční náklady na správu padlého holdingu snižují zbývající majetek, a tedy i návratnost pohledávek klientů.

V lednu Malina předložila nabídku čínské společnosti GoodHao, která se má stát strategickým partnerem Maliny a dodávat jí veškeré komponenty pro FVE. Velké pochybnosti však budí propojení GoodHao s majitelem Maliny, Cyrilem Regnerem.

„Jsme jednou z významných firem zabývajících se FVE pro residenční nemovitosti na trhu, věříme v to, co děláme a chceme, aby trh s FVE fungoval. To, co provedla Malina jej bohužel velmi pokřivilo a neoprávněně poškodilo jeho pověst. Již loni v květnu jsme byli Malinou osloveni jako spolehlivý dodavatel ke spolupráci, abychom pro ni zajišťovali dokončení zakázek, ale až po cca půl roce jednání s námi Malina uzavřela smlouvu na montáže, ale zatím jsme nerealizovali ani jednu zakázku,“ komentoval vstup do insolvence Maliny prokurista fotovoltů Mgr. Petr Jahodář.

Alternativa vůči nabídce čínské firmy

„Naopak se na nás neustále obrací poškození klienti, kteří nás žádají o pomoc a dostavbu FVE. Vlažnost jednání při tak závažné situaci pro klienty a věřitele, kdy se počítá doslova každá minuta, pro nás byla překvapující a dodnes máme pochybnosti, jestli má Malina vůbec zájem zakázky dokončit. Proto jsme se spojili s naším dlouholetým partnerem a dodavatelem technologií, společností ifTECH s.r.o. a připravili plán, jak skutečně poškozeným klientům rychle pomoci,“ dodal Jahodář.

„Jsme na trhu již od roku 2008, během této doby jsme nasbírali velké množství zkušeností a stali se jedním z největších velkoobchodů v oboru fotovoltaických systémů s ročními obraty v řádech miliard korun. Solární boom přivedl na trh mnoho firem, které chtěly jednoduše a rychle vydělat na úkor klientů. Dodávaly nekvalitní komponenty a selhávaly v realizacích. Tato situace vyvrcholila v případě společnosti Malina. Nabídku její partnerské společnosti GoodHao na dodávku fotovoltaických technologií považuji za nekonkurenceschopnou. Prostřednictvím české společnosti ifTECH jsme schopni dodat špičkové technologie a poskytnout k nim nejenom záruku, ale i technickou a servisní podporu“, uvedl pan Jan Fait, zakladatel, jednatel a vlastník společnosti.

„Nabídka, kterou představila GoodHao, nás motivovala se aktivněji zapojit do insolvence společnosti Malina. Více než rok pro Malinu kvalitně instalujeme fotovoltaické elektrárny. I přes sdílení našich efektivních postupů a procesů se nepodařilo nastartovat v Malině realizace ke spokojenosti zákazníků, ani pravidelné platby za námi odvedenou práci, což nás nedobrovolně postavilo do role věřitelů. Po představení výsledného návrhu, kterým chtěla společnost EHM spolu se společností Goodhao řešit reorganizaci, se závěr rozcházel s důvody, proč jsme reorganizaci podporovali. Nechceme dopustit, aby zde zůstalo velké množství klientů bez odborně namontovaných elektráren a běžících zdrojů energie zcela bez dozoru a záruk. Je zřejmé, že na úspěšném vyřešení insolvence máme velký zájem, proto jsme přijali nabídku konsorcia ifTECH a fotovoltů ke spolupráci. Věříme, že společnými silami dokážeme situaci zvrátit ve prospěch klientů,“ řekl František Šimána, ředitel společnosti RYCHLOSERVIS a.s., která je pod značkou RS Energy věřitelem Maliny i zhotovitelem zakázek.

Konsorcium uvedených společností hodlá předložit vlastní věřitelský reorganizační plán, v rámci kterého klientům nainstalují kvalitní technologie dodané českou společností a poskytnou veškerý záruční servis.

Jak uvedl Petr Jahodář: „Nabídka, kterou předložila Malina, respektive GoodHao, nedává pro koncové klienty vůbec smysl – od Maliny by v lepším případě dostali na konci roku 2024 čínskou technologii a seznam montážních firem s tím, že si instalaci mají zajistit sami. Aby někteří klienti neztratili nárok dotaci, musí mít FVE doinstalované a zapojené nejpozději začátkem roku 2025. V Malinou zvoleném postupu vnímám riziko pro klienty nejméně ve dvou ohledech. Za prvé si jen složitě dovedu představit firmu, která by měla zájem instalovat v tuzemsku dosud neozkoušenou technologii, navíc přes zimu a v šibeničních termínech, aby klienti neztratili nárok na dotaci. Za druhé si nedovedu představit, kdo by následně klientům reálně poskytoval záruku za takto dodanou technologii a zajišťoval nezbytný servis, což u elektrického zařízení, kterým je fotovoltaika, může být zcela zásadní komplikací. Z uvedeného je zřejmé, že klienti pro Malinu nejsou prioritou, spíše naopak.“

Spolupráce s dalšími experty

K přípravě reorganizačního plánu konsorcium oslovilo respektovaného odborníka na insolvence, advokáta Mgr. Petra Opletala, který zastupoval řadu dlužníků, u nichž došlo ke schválení (srov. např. Manta Commodities SE, ENTITY s.r.o., Hotel Karolina, s.r.o. nebo Lezapari, s.r.o.) resp. následně i splnění reorganizačního plánu (srov. např. insolvenční řízení, BLAŽEK PRAHA a.s. či IMAGE CARE s.r.o.), či se angažoval na významných insolvenčních řízení jako zástupce hlavních věřitelů (srov. např. ZOOT a.s., C2H Equity, a.s. nebo Michal Mička) nebo dlužníků (srov. insolvenční řízení skupiny EMTC nebo REALITY INVESTING).

Petr Opletal předpokládá, že by mohl předložit reorganizační plán již v průběhu dubna 2024. Podstatou reorganizačního plánu by byl zejména vstup nového investora do společnosti dlužníka, uzavření nových smluv s klienty Maliny na dokončení (či realizaci) dříve sjednaných zakázek a současně rámcové smlouvy s osvědčenými subdodavateli, kteří mají zkušenosti a dostatečné materiální i personální kapacity k dokončení zakázek včas tak, aby byli zákazníci schopni ještě načerpat dotace. Podstatná část zisku z těchto zakázek by následně připadla na uspokojení nezajištěných věřitelů v insolvenčním řízení Maliny. Z důvodu blížícího se konce lhůty k dokončení díla kvůli uplatněným dotacím je navíc investor připraven ještě před schválením reorganizačního plánu začít s instalací panelů některým zákazníkům Maliny již nyní v horizontu jednotek měsíců.

Klienti Maliny by tímto postupem získali nové smlouvy a jistotu realizace včasného a kvalitního plnění od osvědčených subdodavatelů s mnohaletými zkušenostmi na trhu.

Nespornou výhodou by pro klienty byla částečná návratnost zaplaceného plnění z insolvenčního řízení (část zisku se jim vrátí jako uspokojení z insolvenčního řízení), rychlost celého procesu (k dokončení by mělo dojít tak, aby klienti stihli dočerpat dotace) i předběžně dojednané podmínky se subdodavateli, kteří jsou schopni přistoupit až na 6 měsíční splatnost (tím pádem by před samotnou realizací nových zakázek byli klienti nuceni hradit výrazně nižší zálohu).

Konsorcium bude zajišťovat montáže zakázek již v době přípravy reorganizačního plánu prostřednictvím individuálního dokončování zakázek uzavřením nové smlouvy o dílo a odkupu pohledávky klienta. 

„Vnímáme značnou skepsi mezi klienty Maliny týkající se dokončení zakázek a také krátící se lhůty pro uplatnění dotační podpory, proto jsme připravili nabídku i pro klienty, kteří nechtějí nebo nemohou čekat na schválení reorganizačního plánu,“ uvedl Petr Jahodář.