Poslanci zamítli plán KDU-ČSL na modernizaci české energetiky

Strana KDU-ČSL představila recept, jak naučit Česko využívat obnovitelné zdroje za rozumné ceny. Pozměňovací návrhy předložené předsedou lidovců Marianem Jurečkou však včera narazily na odpor poslanců Hospodářského výboru ve sněmovně.

Zdroj: KDU-ČSL

Inspirace ze zahraničí

KDU-ČSL se ve svých návrzích inspiruje dobře vyzkoušenou praxí ze zahraničí, kterou česká vláda opomíjí. Například v Německu  se podařilo díky tržní soutěži stlačit ceny solární energie od roku 2015 až o polovinu. Tyto kroky zavedly také ostatní státy Visegrádské 4, jen v Česku zatím chybí. 

Pozměňovací návrhy předložené předsedou lidovců Marianem Jurečkou odstraňují slabiny vládní novely zákona o podporovaných zdrojích (NZPOZE) a zavádí technologicky neutrální systémy aukcí, které zajišťují, že tu vznikne skutečné tržní prostředí pro využívání obnovitelných zdrojů.

Výhodou otevření soutěží pro všechny typy zelených zdrojů podle návrhů Mariana Jurečky je vznik konkurenčního prostředí v české energetice a tlak na budoucí využití těch nejlevnějších energetických zdrojů.  Čeští občané se tak budou moct těšit z výhod čisté energie za rozumných podmínek.

Zacíleno na rozvoj moderní energetiky

„Cílem KDU-ČSL je nastartovat rozvoj moderní energetiky a nastavit předvídatelné prostředí pro nové investice. Navrhuji proto otevření tržního systému podpory také pro solární elektrárny a bioplynové stanice. Vláda pak bude vyhlašovat samostatná kola aukcí pro daný typ zelené energie podle vývoje technologií nebo potřeby náhrady uhlí,” popisuje v zahraniční osvědčený princip tržní podpory Marian Jurečka.

Pokud by Česká republika neplnila svoje závazky v navyšování podílu obnovitelných zdrojů, může vláda kdykoli vyhlásit další aukce v potřebném objemu.

Toto řešení podpory je také energeticky neutrální, tedy umožňuje velmi pružně měnit rozhodnutí ohledně toho, jaké zdroje podporovat nejvíce s ohledem na technologický vývoj. Vše navíc funguje v tržním prostředí, které zajistí férové ceny jak pro majitele obnovitelných zdrojů energií, tak pro koncového spotřebitele.

Stabilní systém bez výkyvů

“Systém podpory bude zajímavý pro všechny a dosáhnou na něj také malé a střední výrobny, firmy, školy, úřady, obce nebo i rodinné domy, ti všichni by mohli umístit solární panely na střechy svých nemovitostí a začít za předem jasně stanovených podmínek vyrábět solární energii,“ přibližuje možnosti lidovecký poslanec Marian Jurečka, který zároveň upozorňuje, že vláda v současnosti bohužel v rámci NZPOZE s provozní podporou solární energetiky nepočítá.

Přitom podle Mariana Jurečky nehrozí opakování skokového nárůstu instalovaného výkonu solárních elektráren jako v letech 2009 a 2010. Jeho návrh jasně definuje, kam lze umístit solárních projekty.

Jde zejména o střechy, průmyslově znečištěné lokality nebo neúrodnou půdu. Aukce se mohou vyhlásit také pro inovativní řešení: takzvané projekty agrivoltaiky nebo fotovoltaiku umístěnou na vodní hladině.

Impuls pro oživení ekonomiky

KDU-ČSL prosazuje taková řešení, aby na stabilním rozvoji moderní energetiky vydělala celá společnost. Sníží se znečištění ovzduší, vytvoří nová pracovní míst a vzniknou příležitosti pro vývoj inovativních řešení.

V sousedních státech jsou investice do obnovitelných zdrojů součástí plánu tamních vlád pro oživení ekonomiky po pandemii koronaviru. Česko by se nemělo před touto příležitostí uzavírat. 

„Zástupci KDU-ČSL ve spolupráci s ekologickými organizacemi vidí v rozvoji obnovitelných zdrojů výrazný potenciál. Konkrétně se jedná jen v průběhu tohoto desetiletí o reálný prostor k vytvoření až 30 tisíc pracovních míst a růst HDP o 7 %,“ konstatoval Marian Jurečka s odkazem na expertní kalkulace.

Hospodářský výbor proti Jurečkově návrhu

Na svém včerejším jednání Hospodářský výbor Sněmovny nepodpořil vylepšení vládní NZPOZE, které předložil poslanec Marian Jurečka. Vláda totiž ve svém návrhu novely počítá pouze s podporou větrných elektráren, vodních elektráren a spalováním skládkového plynu.

Poslanci mají šanci ještě předložit změny v rámci druhého čtení NZPOZE bez podpory Hospodářského výboru. Mohou se však opřít o podporu Svazu průmyslu a obchodu, Svazu měst a obcí a dalších oborových sdružení, které v minulosti rozšíření podpory podpořily.