Portiva připravuje akvizice fotovoltaických elektráren v České republice

Investiční fond WATT & YIELD se zaměřením na obnovitelné zdroje, který řídí společnost Portiva,  přinesl v roce 2021 investorům zhodnocení 6,13 %. Celoroční výnosový cíl 6 % se mu podařilo znovu překonat i přesto, že se fond musel stejně jako ostatní hráči na trhu vyrovnat s vlivem přijetí novely zákona o podporovaných zdrojích energie.

Zdroj: Solek

Konec nejistoty

Zhodnocení 6,13 % se fondu WATT & YIELD loni podařilo dosáhnout i přesto, že musel absorbovat jednorázový nepříznivý vliv legislativních změn. Fondu se vyplatila obezřetnost prostřednictvím takzvaných rizikových přirážek, jež mohl ve správnou chvíli rozpustit a udržet tak hodnotu svých aktiv. Ta podle očekávání přinesla korekci podpory solárních elektráren formou nové 10% solární daně.

„Jednalo se o jednorázový vliv, na který jsme byli perfektně připraveni díky takzvaným rizikovým přirážkám.  Jejich rozpuštění nám umožnilo zabránit poklesu hodnoty aktiv fondu a už ve čtvrtém čtvrtletí jsme se mohli vrátit na standardní výnosovou trajektorii,” popisuje manažer fondu WATT & YIELD Jakub Lukša.

Nyní je nejistota ohledně budoucí podpory obnovitelných zdrojů v Česku definitivně pryč, což stabilitu fondu ještě posiluje.

Nové akvizice

Na první polovinu roku 2022 fond WATT & YIELD navíc připravuje akvizici dvou fotovoltaických elektráren, přičemž první ze zdrojů plánuje do portfolia zařadit již v prvním čtvrtletí. Podíl větrných a solárních elektráren na celkovém výkonu zdrojů v portfoliu se tak téměř vyrovná.

„Jedná se o zdroje o celkovém instalovaném výkonu zhruba 4 MWp. Jeden z nich se nachází v Jihočeském kraji, druhý na pomezí Jihočeského kraje a Vysočiny,“ upřesnil Lukša.

Po akvizicích se podíl solárních elektráren na celkovém výkonu všech zdrojů ve fondu zvýší na 48 %. „Na větrné elektrárny pak bude připadat 52 %, čímž dále posílíme diverzifikaci portfolia,” upřesnil Lukša.

Lepší perspektiva

Nyní, když je už spekulacím o budoucí podpoře obnovitelných zdrojů v Česku definitivně konec a zákonná úprava nabyla jasné podoby, vstupuje WATT & YIELD do roku 2022 v silnější pozici. Stabilita fondu navíc vyplývá také z dlouhodobých smluv o dodávkách energie ze zdrojů v jeho portfoliu.

„Ať už se momentální cena elektřiny na trhu pohybuje jakýmkoli směrem, nás se její kolísání netýká. V kontraktech máme sjednané pevné ceny, a tak vždy předem víme za kolik námi vyrobenou energii dodáme obchodníkům,” řekl manažer fondu.

Nové akvizice fond uskuteční mimo jiné i díky přílivu kapitálu od investorů a výhledu na další růst v roce 2022. „Od roku 2019, kdy WATT & YIELD vznikl, se nám postupně daří dostávat se do povědomí investorů. Investičních fondů zaměřených čistě na obnovitelné zdroje energie je v Česku málo, přitom jde celosvětově o velmi perspektivní oblast, což dokazují i dosavadní výsledky našeho fondu,” uzavřel Lukša.