Padlý dodavatel solárů Malina kvůli rozhodnutí soudu nemůže nakládat s majetkem

Ambiciózní společnost Energetický Holding Malina (EHM) nezvládl solární boom. Firma se dostala do vážných problémů poté, co nezvládla realizovat loni velké množství zakázek. Letos firma skončila v insolvenci. Nyní ani nemůže nakládat s majetkem, pokud to nepovolí insolvenční správce.

Zdroj: Deník DNES

Pochybnosti kolem pohledávek

Krach EMH přešel do další fáze. Více než 2900 domácností a firem, kterým dodavatel fotovoltaik a tepelných čerpadel dluží, přihlásilo soudu své pohledávky. Mezi nimi jsou nově i ty spojené přímo s majiteli EHM.

Padlý dodavatel domácích solárů Malina neuspěl se svým odvoláním proti soudnímu usnesení, které firmě uložilo dělat majetkové operace jen se souhlasem insolvenčního správce. Prvoinstanční rozsudek aktuálně potvrdil Vrchní soud v Praze, vyplývá z dokumentu zveřejněném v insolvenčním rejstříku. Malina dluží několika tisícům lidí nejméně 1,4 miliardy korun.

Pro zkušeného insolvenčního správce Rudolfa Vinše je případ padlého dodavatele domácích fotovoltaických elektráren zatím největší insolvencí v jeho profesní historii. EHM proto teď drží zkrátka. U soudu si vymohl vyšší pravomoci.

Důvodem jsou pochybnosti o smlouvách, které Malina v posledních měsících uzavřela. Týká se to hlavně kontraktu s firmou Misura Information Technologies zastoupenou podnikatelkou Libuší Barkovou.

S firmou Misura uzavřel EMH smlouvu o krizovém řízení. Za tyto služby Misura od EMH inkasuje 1,5 milionu korun měsíčně. Insolvenční správce, Vrchní státní zastupitelství v Praze i soudy ale opakovaně zpochybnili smysluplnost těchto výdajů.

„Stejně jako soud prvního stupně vyhodnotil odvolací soud jednání dlužníka tak, že nepochybně přinejmenším ohrožuje oprávněné zájmy věřitelů, a dospěl k závěru, že soud prvního stupně nařídil předběžné opatření v souladu s platnou právní úpravou. Lze přitom jen obtížně akceptovat vysvětlení dlužníka, že uzavřené smlouvy a vztahy z nich plynoucí jsou jednoznačně přínosem pro majetkovou podstatu,“ stojí v usnesení soudce Jiřího Karety.

Do insolvenčního řízení se mezi posledními přihlásila neznámá čínská společnost Haikou Longhua Douzhen. Server E15 v této souvislosti upozornil, že koupila pohledávky od další čínské společnosti Shenzhen Regner Trading. Podle E15 je součástí skupiny Malina i čínská sesterská společnost s velice podobným názvem Shenzhen Regner Industrial. A podle čínského obchodního rejstříku se jedná o stejnou firmu.

Klíčová schůze věřitelů

Schůze věřitelů EMH se má uskutečnit 24. října. Na ní se rozhodne o dalším postupu ve věci uspokojování pohledávek.

Na schůzi nemusí být věřitelé fyzicky přítomní. Netýká se to ovšem hlasování o způsobu řešení úpadku. I když dorazí jen deset procent ze všech přihlášených, tak to bude velký počet věřitelů a proces hlasování nebude jednoduchý. Celé se to odehraje v budově Městského soudu v Praze, který pro to vyhradí několik jednacích síní a bude dělat telekonferenční přenos.

Schůze věřitelů se ale může v případě EHM protáhnout. Musí se při ní přezkoumat hlasovací práva věřitelů, kteří se jí zúčastní. Na schůzi se pak hlasuje a mohou se vznášet různé návrhy. Je také volen věřitelský výbor. Bude také prezentována zpráva insolvenčního správce, o které lze debatovat a mohou proběhnout dotazy věřitelů. To všechno může být složité a schůzi protáhnout.

Podle sdělení Hospodářských novin má o reorganizaci EHM rozhodnout soud. Pravděpodobně k tomu dojde koncem října po přezkumném řízení a schůzi věřitelů, která je naplánována na 24. října. Schůze věřitelů se k tomu rozhodnutí má právo závazně vyjádřit.

Malina vznikla teprve v roce 2021. Díky vysoké poptávce po domácích fotovoltaických elektrárnách a agresivní marketingové kampani ale firma rychlým tempem nabírala nové zákazníky. Na konci minulého roku EHM začal mít problémy s dokončováním zakázek. Firmu postupně opouštěli její zaměstnanci i externí partneři.

V době, kdy Malina zkrachovala, měla od lidí vybrané zálohy ve výši 1,4 miliardy korun. Celkem 1500 zakázek bylo rozpracovaných. U dalších 2300 zakázek měla společnost vybrané zálohy, ale práce tam ještě nezačaly. Nyní Malina tvrdí, že je jejím cílem všechny zakázky postupně dokončit.