Nový projekt otestuje využívání flexibility baterií  

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

Využívání „volné kapacity“ velkých bateriových systémů pro podpůrné služby – tak zní téma výzkumného projektu Eflex financovaného z programu THÉTA Technologické agentury ČR. Hlavním příjemcem je ČEPS, projektu se dále účastní společnosti LEEF Technologies, ČEZ, E.ON Energie, PREdistribuce, Solar Global Service a v roli asociovaného partnera Škoda Auto. 

Baterie jako nástroj pro flexibilitu sítě

Pro řízení elektrizační soustavy nabývají na významu spotřebitelé poskytující flexibilitu neboli schopnost cíleně měnit svůj odběr elektřiny. Důležitou skupinou mezi nimi jsou velké bateriové systémy, jejichž „volnou kapacitu“ může společnost ČEPS potenciálně využívat pro podpůrné služby (respektive zejména pro služby výkonové rovnováhy zajišťující rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie).

Volnou kapacitou se rozumí přebytečná kapacita, která je k dispozici i po splnění primární funkce baterie, jíž jsou například dobíjení elektromobilů či stabilizace napětí. Nový inovační projekt Eflex se zaměřuje na vytvoření a pilotní otestování IT řešení a softwarových algoritmů právě pro využití této volné kapacity baterií pro poskytování podpůrných služeb.

Je financován v rámci programu THÉTA Technologické agentury ČR a roli hlavního příjemce zastává provozovatel přenosové soustavy ČEPS. Konsorcium dále tvoří společnosti LEEF Technologies (koordinátor projektu), ČEZ, E.ON Energie, PREdistribuce a Solar Global Service (pilotní poskytovatelé) a Škoda Auto (asociovaný partner). Členové konsorcia společně otestují bateriové systémy s různými účely používání, zejména peak-shaving s využitím použitých baterií elektromobilů (Škoda Auto), dobíjení elektromobilů a stabilizace napětí (PREdistribuce, ČEZ), otestování různých typů frekvenčních a nefrekvenčních služeb (E.ON Energie) a obchodní využití bateriových systémů (load-shifting u fotovoltaických elektráren – Solar Global Service). 

Důraz na inovace

„ČEPS jako inovátor již s partnery testuje velký bateriový systém pro poskytování služeb výkonové rovnováhy v rámci projektu BAART a možnosti agregace flexibility malých spotřebitelů prostřednictvím projektu Dflex. Eflex rozšíří naše know-how o nové možnosti využívání různých typů bateriových systémů pro řízení a stabilizaci elektrizační soustavy,“ řekl Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva ČEPS zodpovědný za strategii, inovace a rozvoj přenosové soustavy.

„Pro LEEF Technologies je ctí, že dostal důvěru od takto významných partnerů projekt Eflex iniciovat a koordinovat. Jde o jednu z řady jeho současných aktivit, zaměřujících se na zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility, akumulace energie a komplexních energetických úspor,“ uvedl Martin Cmíral, jednatel společnosti LEEF Technologies.

„Rychlý nástup moderní energetiky a změny ve fungování celého energetického trhu přinášejí nové výzvy i pro oblast akumulace a podpůrných služeb. Máme dlouholeté zkušenosti s poskytováním jednotlivých typů podpůrných služeb, například v podání vodních elektráren. Společně s ČEPS také od loňska testujeme 3MW baterii fungující ve vazbě na blok klasické elektrárny v Tušimicích. Pro potřeby projektu Eflex dáme k dispozici jak volnou kapacitu tohoto bateriového systému, tak i stávajících nebo připravovaných akumulačních jednotek v lokalitách našich veřejných rychlodobíjecích stanic pro elektromobily,“ prohlásil Tomáš Pleskač, místopředseda představenstva a ředitel divize nová energetika a distribuce společnosti ČEZ.

„Inovace jsou důležité i pro E.ON. Byli jsme mezi prvními v České republice, kteří jsme přišli s instalací velkokapacitní baterie určené pro energetické účely. Našim záměrem bylo baterii využívat nejen k řízení našich obchodních odchylek, ale zejména k prošlapání cesty zavedení technologie baterií do komerčního použití. Nyní na prahu kodexových změn, které umožní bateriím poskytovat podpůrné služby pro ČEPS, rádi svými poznatky z reálného provozu přispějeme k naplnění cílů projektu Eflex,“ řekl Jiří Mlynář, prokurista E.ON Energie, a. s., který má na starost vedení útvaru Nákup energie.

„Na očekávaný rozvoj bateriových systémů je třeba se dobře připravit a představovaný inovační projekt je pro nás jedinečnou možností, jak získat zkušenosti se zařízením, které poskytuje podpůrné služby a je připojeno do naší distribuční sítě. Zapojení do projektu Eflex je logickým pokračováním našich inovačních aktivit, v rámci kterých již ověřujeme možné využití baterie pro integraci rychlonabíjecí stanice a decentralizované výroby, a to i při omezené kapacitě distribuční sítě a bez negativního dopadu na spolehlivost a kvalitu dodávky elektrické energie. Věříme, že inovativní přístup nám umožní i v průběhu velkých změn, kterými bude celá energetika v nadcházejících letech procházet, zajistit nadále nejspolehlivější dodávku elektrické energie a zároveň podpořit rozvoj nových trendů,“ konstatuje Stanislav Votruba, vedoucí sekce Koncepce sítě PREdistribuce, a. s.

„Společnost Solar Global Service a. s., člen skupiny Solar Global, se zaměřuje výhradně na moderní a obnovitelnou energetiku. Svůj velkokapacitní bateriový systém vyžíváme především pro kompenzaci odchylek při obchodování s elektřinou, analyzujeme dopady akumulace na stabilitu parametrů distribuční soustavy. Sledujeme schopnosti a rozvíjíme možnosti velkých bateriových systémů zapojených přímo do distribuční soustavy stejně jako jejich začlenění do infrastruktury s dalšími zdroji, průmyslovou spotřebou nebo například elektromobilitou,“ objasňuje výkonný ředitel společnosti Solar Global Service Zdeněk Tříska.

„ŠKODA AUTO v letošním roce nabídla zákazníkům první plně elektrické a hybridní vozy a představila budoucí vlajkovou loď naší elektromobility: ENYAQ iV. Plně si uvědomujeme, že nová technologie elektrického pohonu a vysokokapacitních baterií přináší i nové výzvy, jakými jsou recyklace akumulátoru a vysoké odběry z distribuční sítě při rychlém nabíjení. Za řešení obou technologických výzev považujeme právě baterie, které ve formě energetických úložišť mohou nabídnout svou zbývající kapacitu pro zajištění stability distribuční sítě. Umožní rychlé dobíjení i v místech se slabší ‚přípojkou‛ a k tomu mohou pomoci s efektivnějším využitím zelené solární energie,“ prohlásil Michal Kadera, ředitel vnějších vztahů společnosti ŠKODA AUTO.

Projekt Eflex bude probíhat v letech 2020–2023. Jeho výstupem mají být otestované IT řešení mezi ČEPS a pilotními poskytovateli a metodika využívání volné kapacity bateriových systémů pro podpůrné služby včetně principů technických a obchodních podmínek.