Nepromeškejte: Nové dotace z Modernizačního fondu se již spouštějí

Stát nově podpoří nové projekty v oblasti zelené energie až  150 miliardami Kč. Jedná se o projekty v oblasti výroby a distribuce  energie z obnovitelných zdrojů, nebo optimalizace spotřeby energie ve výrobních a technologických procesech. Termín podání první výzev končí nejpozději  1. února 2021!

Zdroj:Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

První výzvy

Pokud chcete v příštích letech čerpat dotace energetické projekty v oblasti OZE či decentrální energetiky, je nyní klíčové podat projekt do předregistrační výzvy v rámci Modernizačního fondu.

V rámci výstavby u fotovoltaických elektráren lze čerpat dotaci na brownfieldech (na obtížně využitelných územích zasažených průmyslovou, těžební nebo obdobnou činností), integrovaných do budov (střechy, fasády), na zpevněných plochách v blízkosti budov či v areálu budov, na vodních plochách nebo na zemědělských plochách (ale jen jako agrofotovoltaiku).

Z fondu, který přinese až 150 miliard korun na dekarbonizaci české energetiky, získají první projekty finance už v první polovině roku 2021. Kdo chce na dotace dosáhnout, měl by podat projektový záměr v rámci tzv. předregistračních výzev do 1. února 2021.

Pomocí předregistračních výzev Ministerstvo životního prostředí takto nejen mapuje zájem o peníze z fondu, ale je to prozatím i podmínka pro žádost o dotaci v rámci ostré výzvy. Pokud tedy zvažujete žádost o dotaci, určitě se přihlaste.

„V implementaci Modernizačního fondu jsme, co se týče připravenosti pro žadatele, v porovnání s ostatními státy nejdále a patříme mezi premianty. Obecný programový dokument Modernizačního fondu je v tuto chvíli již v mezirezortním připomínkovém řízení a naší ambicí je, aby ho vláda schválila do konce tohoto roku. První ostré výzvy bychom chtěli vyhlásit v prvním čtvrtletí příštího roku,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Aktuálně vyhlašované předregistrační výzvy v rámci Modernizačního fondu se týkají tří programů zaměřených na modernizace soustav zásobování tepelnou energií, nové obnovitelné zdroje v energetice a zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS.

Další informace

Předregistrační výzvy jsou otevřeny širokému spektru žadatelů, se svými investičními záměry se mohou hlásit zástupci veřejného i soukromého sektoru, malé i velké podniky. Spolu s výzvami ministerstvo zveřejňuje samozřejmě i základní podmínky pro první tři programy, byť jejich finální podobu mohou ještě ovlivnit diskuze probíhající s Evropskou investiční bankou a dalšími partnery.

Jakým způsobem bude příjem projektových záměrů probíhat, upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR: „Informace o plánovaných investicích budeme přijímat prostřednictvím elektronických formulářů umístěných na webových stránkách Fondu. Nejsou vyžadovány žádné povinné přílohy, bude-li to však nutné, můžeme si vyžádat dodatečné informace upřesňující předkládaný investiční návrh. Díky těmto předregistračním výzvám zahájíme řízenou komunikaci s budoucími žadateli, kterým nabídneme prostor pro konzultace nad jejich projekty, což jim urychlí přípravu vlastních žádostí o podporu.“

Projektové náměty nejsou omezeny žádným finančním limitem. Všechny projektové záměry mohou zájemci podávat v termínu od 30. listopadu 2020 do 1. února 2021.

Podrobné informace najdete na webu www.modernizacni-fond.cz nebo také na následujících odkazech:

https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2352

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/

V případě dotazů se také můžete obrátit na zástupce z Oddělení pro Modernizační a Inovační fond Odboru mezinárodních programů a fondů:

Oldřich Mužík, Ph.D., vedoucí oddělení, e-mail: oldrich.muzik@sfzp.cz, tel. 267 994 614
Ing. Jaroslav Blažek, Ph.D., projektový manažer specializovaný na Modernizační fond, e-mail: jaroslav.blazek@sfzp.cz, tel. 267 994 434