MPO poskytne nové dotace na modernizaci lokálních distribučních sítí

Ministerstvo průmyslu a obchodu na konci prosince vyhlásilo dvě nové výzvy na podporu modernizace lokálních distribučních sítí z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). V rámci obou výzev budou moci provozovatelé soustav podávat žádosti od 2. dubna 2024 do 30. prosince 2024. Výzvy umožní úsporu energií  a navýšení jejich kapacity lokálních distribučních sítí.

Zdroj: Wikipedia

Miliarda na modernizaci

Celkem stát poskytne miliardu korun na modernizaci lokálních distribučních sítí. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) k tomu nyní vyhlásilo dvě nové dotační výzvy. Jejich cílem jsou úspory energií v sítích a navýšení jejich kapacity. MPO o tom informovalo v tiskové zprávě.

„Modernizace lokálních distribučních soustav nám pomůže v úsilí rozvíjet českou energetiku. Tyto dvě výzvy podpoří jejich provozovatele při nákupu zařízení omezujících ztráty v distribuční soustavě a pomohou do ní také instalovat chytré prvky, což spotřebitelům dá možnost lépe řídit svou spotřebu elektřiny, a tím snižovat své výdaje,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Dvě výzvy

Peníze budou moci čerpat provozovatelé lokálních distribučních sítí (LDS), ke kterým je připojeno méně než 90 000 odběratelů.

Cílem výzvy Energetická infrastruktura – úspory v LDS je úspora primární energie při distribuci elektřiny. Přičemž podpora se vztahuje na nákup a instalace transformátorů, trafostanic a dalšího dovybavení.

Cílem výzvy Energetická infrastruktura – OZE v LDS je posílení kapacity lokálních distribučních sítí a navýšení jejich připojitelného výkonu OZE formou rozvoje chytrých sítí a konvenčního posílení sítí. Podpora se vztahuje jednak na modernizaci silové infrastruktury, tak na instalaci chytrých prvků distribučních sítí.

Alokace pro každou výzvu je stanovena ve výši 0,5 miliardy korun. Pro obě výzvy platí, že oprávněnými žadateli jsou provozovatelé distribučních soustav, ke kterým je připojeno méně než 90 000 odběrných míst zákazníků. Maximální výše podpory je stanovena na 50 % z prokázaných způsobilých výdajů. V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů je Řídicí orgán OP TAK oprávněn alokaci na každou výzvu adekvátně navýšit.

„Věříme, že výzvy zaprvé efektivním způsobem podpoří naplňování cílů v oblasti energetické účinnosti, která je jedním ze základních pilířů přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Zadruhé očekáváme rychlejší rozvoj chytrých sítí a konvenční posílení sítí v Česku, který je nezbytný pro rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů energie,“ řekl vrchní ředitel Sekce fondů EU Marian Piecha.

Provozovatelé soustav budou moci podávat žádosti od od 2. dubna do 30. prosince 2024.