Moravská Třebová a Mladá Boleslav si pořídí soláry na střechy městských budov

Moravská Třebová a Mladá Boleslav jsou další z několika českých měst, které využijí   střechy na městských budovách pro instalaci fotovoltaických elektráren. Obě města pro investice do zelené energie budou čerpat dotace z programu ministerstva životního prostředí.

Zdroj: Wikipedia

Soláry o výkonu 300 kW

Solární panely o celkovém výkonu 300 kilowattů (kW) se do poloviny roku 2025 objeví na pěti objektech města Moravská Třebová. Při jejich výběru musela radnice zohlednit požadavky památkové péče, proto zvolila objekty, které nejsou památkově chráněné.

Město si pro nové soláry zvolilo střechy v rámci dílenské budovy v areálu technických služeb. Další fotovoltaika se bude instalovat na střechy Mateřské školy Boršov, Základní školy Palackého, budovy v areálu sociálních služeb a tělocvičny Základní školy v Olomoucké ulici.

Většina vyrobené energie se v těchto budovách a provozech v Moravské Třebové přímo spotřebuje, což pomůže výrazně snížit celoroční výdaje za elektřinu. Město na solární elektrárny získalo 8,1 milionu korun z dotace ministerstva životního prostředí. Pokryje tři čtvrtiny z celkových uznatelných výdajů projektu.

Sdílení vyrobené energie

Také město Mladá Boleslav chce letos instalovat první solární elektrárny na střechy městských budov.

Fotovoltaické elektrárny město umístí na střechy tři městských budov, a to na městský bazén na Štěpánce, mateřskou školu Debř a 6. základní školu. V letošním rozpočtu města je na fotovoltaiku, energetickou koncepci magistrátu a přípravu projektů pro další rok vyhrazeno 7,5 milionu korun.

Radnice Mladé Boleslavi připravuje také založení energetického společenství, díky kterému by se mohla vyrobená elektřina v budoucnu sdílet. Město by tak v jiných budovách využilo přebytky například ze škol, které v létě nejsou v provozu.

Postupně by měly přibýt další městské objekty, později zřejmě i organizace, které pod město nespadají. „Nejprve si chceme vyzkoušet, jak to funguje, a pak do toho zapojovat cizí subjekty, abychom vychytali porodní bolesti,“ řekl Raduan Nwelati, primátor města Mladá Boleslav.

Instalace prvních tří fotovoltaických elektráren jsou připravené, magistrát nyní bude v soutěži vybírat dodavatele, dodal Nwelati. Letos se počítá s přípravou dalších projektů, například pro 7., 8. a 9. základní školu.