Ministr Síkela: Od roku 2022 se v Česku připojilo přes 100 tisíc solárních elektráren

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice nadále zrychluje. Ke konci loňského roku evidovaly distribuční společnosti celkem více než 167 tisíc připojených fotovoltaických elektráren (FVE). Z toho od začátku roku 2022 jich bylo nově připojeno více než 116 tisíc o výkonu 1270 MWp. Vyplývá to z dat, která za největší distribuční společnosti ČEZ Distribuce, PREdistribuce a EG.D poskytlo MPO České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES).

Zdroj: MPO

Splněný slib

„Jako vláda jsme se v programovém prohlášení zavázali, že přispějeme ke zřízení nových fotovoltaických zařízení minimálně na stovce tisíc střech do roku 2025. Nových fotovoltaických elektráren bylo v Česku od roku 2022 připojeno přes 116 tisíc. Proto se nám tento bod podařilo s předstihem splnit. Celkový výkon připojených FVE v České republice tak vzrostl na 3,5 GW,“ říká ministr Jozef Síkela a dodává: „Doháníme tak to, co minulé vlády v oblasti rozvoje levných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny bohužel zanedbaly. Proto kladu velký důraz na zjednodušování povolování nových obnovitelných zdrojů, na zatraktivnění jejich využívání například prostřednictvím sdílení elektřiny, ale také na finanční podporu jejich rozvoje.“

 Mezi opatření na podporu rozvoje OZE lze počítat navýšení z 10 kW na 50 kW limitu výkonu pro menší zdroje včetně solárních elektráren, od kterého musejí majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny.

Domácnosti či firmy si tak mohou pořídit bez licence elektrárny s až pětkrát větším výkonem než dosud. Dále byly obnovitelné zdroje do 50 kW osvobozeny od stavebního povolení či ohlášení a také od rozhodnutí o umístění stavby a územního souhlasu. Obnovitelné zdroje do 100 kW byly zařazeny mezi jednoduché stavby, u kterých platí kratší povolovací lhůty ve stavebním řízení.

Speciální režim pro velké elektrárny

Boom fotovoltaických elektráren (FVE) v roce 2023 výrazně akceleroval. V roce 2022 se připojilo 35 041 nových FVE o výkonu o výkonu 305 MWp. V roce 2023 to bylo 81 699 nových FVE o celkovém výkonu cca 960 MWp. Podle dat MPO činil instalovaný výkon v solární energetice 3 454 MWp na konci roku 2023.

Výrobny elektřiny z OZE nad 1 MW (pokud jde o solární elektrárny nad 5 MW), dále výrobny plynu z OZE nad 1 MW, výrobny tepla z OZE nad 10 MW a zařízení na energetické využívání odpadů (ZEVO) byly zařazeny mezi vyhrazené stavby, které bude posuzovat speciální stavební úřad.

„V loňském roce byla připojena téměř polovina ze všech fotovoltaických elektráren, které můžete vidět na střechách rodinných domů napříč Českou republikou. Decentralizace energetiky znamená pro distribuční společnosti mimořádně náročné období, které vyžaduje enormní nasazení pracovníků v terénu i těch, kteří zpracovávají potřebnou administrativu. Vše je přitom podmíněno realizací miliardových investic do rozvoje sítí. Zvýšené náklady se váží nejen k instalaci nových vedení, ale také k posilování spolehlivosti a bezpečnosti provozu celé elektroenergetické soustavy,“ vysvětlil člen Správní rady ČSRES Radim Černý.

Podpora komunitní energetiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu postupně připravuje další reformy v rámci české energetiky. Jedním z těch dokončených kroků je také tzv. komunitní energetika, kterou zavádí novela energetického zákona LEX OZE II. Vzniknou energetická společenství, jejich členové mezi sebou budou moci sdílet elektřinu, kterou vyrobí ze společných výroben. 

Komunitní energetika umožní snížit výdaje za energie a posílit také energetickou nezávislost celé společnosti. Díky výraznějšímu využívání obnovitelných zdrojů může také omezit negativní dopady energetiky na životní prostředí. Podrobnosti jsou na webu energiezamene.cz.

MPO také mimo jiné podporuje posílení regionálních distribučních sítí a navýšení jejich připojitelného výkonu OZE. Ve výzvě z Národního plánu obnovy je pro provozovatele sítí připraveno 6,7 miliardy korun.