Kvůli komunitní energetice hrozí Česku pokuta od Evropské komise

Česká republika dostala poslední dva měsíce na to, aby směrnici o obnovitelných zdrojích energie (RED II) plně implementovala do svého právního řádu. V opačném případě ji hrozí pokuta od Soudního dvora EU.

Zdroj: Wikipedia

Nedodržení závazku

Minulý pátek Evropská komise  varovala Českou republiku, že trvá na implementaci unijní směrnice RED II. Tato směrnice je pro komunitní energetiku klíčová, neboť zavádí definici společenství pro obnovitelné zdroje energie (SOZE) a stanovuje, že jim má být umožněn přístup na všechny trhy v energetice, včetně agregace flexibility.

Původní termín transpozice evropské legislativy uplynul 30. 6. 2021. Česko jí stále nepromítlo do své legislativy. Informovala o tom Unie komunitní energetiky (UKEN).

Hrozba pokuty

“Po více než dvou letech od termínu dochází Evropské komisi trpělivost. Buď Česko za dva měsíce přijme zákon upravující zásadní součást komunitní energetiky, nebo Evropská komise případ postoupí Soudnímu dvoru EU, který rozhoduje o udělení pokuty a její výši. Příslušný návrh Lex OZE II už ale mají poslanci na stole, hrozba pokuty představuje další z řady argumentů, proč novelu energetického zákona urychleně přijmout,” uvedla Eliška Beranová, právnička Frank Bold a UKEN.

Řízení pro nesplnění povinností je proti České republice vedeno i v případě druhého předpisu upravujícího komunitní energetiku. Výzvu k implementaci směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (IEMD) Evropská komise zaslala 19. 5. 2022.

Co brání rozvoji komunitní energetiky?

Komunitní energetika má mnoho výhod pro samosprávy, pro podniky, ale především pro  jednotlivce. Přináší decentralizaci, demokratizaci a dekarbonizaci trhu s elektřinou, což se příznivě projevuje na ceně a dostupnosti energie. Díky tomu, že jsou lidí více soběstační, jsou méně závislí na cenách velkých hráčů a mezinárodních konfliktech.

Komunitní energetika je odvětví s velkým potenciálem, který jsme v České republice ještě nezačali naplňovat. Energetika se přitom neustále přibližuje občanům. Vysoké ceny energií je nutí nejprve k úsporám a posléze k vlastní výrobě elektřiny. Obnovitelné zdroje jsou oproti těm ostatním bezpečnější, dostupnější a technicky méně náročné.

Výraznému rozvoji komunitní energetiky bohužel stále brání několik překážek. Kromě výrazné nároky na časové i odborné kapacity lídrů komunit se jedná také kapacitu distribučních sítí. Jejich odstranění vyžaduje jak technický rozvoj a využívání softwarových řešení (digitalizace), tak i změny legislativy.