Koronavirus (1.): Nejdůležitější právní otázky a odpovědi pro firmy a zaměstnance

Pandemie koronaviru přinesla do České republiky mnohá omezení pracovního i osobního života. Ne vždy je přitom jasné, jak se s opatřeními právně vypořádat. Nejistotu může vyvolat také dnešní vyhlášení nouzového stavu. Chceme vám pomoci se v nově vznikajících právních otázkách zorientovat a proto přinášíme první odpovědi.

Tento článek připravila redakce portálu www.solarninovinky.cz ve spolupráci s Advokátní kanceláři FrankBold. V blízké budoucnosti připravujeme další aktuální témata související s právními otázkami ohledně nově vyhlášeného nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru, které se týkají i firem podnikajících v sektoru OZE.

 

Mají zaměstnanci, kteří budou pečovat o děti v souvislosti s uzavřením škol právo na volno s náhradou mzdy?

 

Pokud pečuje zaměstnanec o dítě mladší 10 let a škola nebo školské zařízení, které dítě navštěvuje, jsou kvůli pandemii koronaviru uzavřeny, má zaměstnanec nárok na volno a dávku ošetřovného. Potřebné potvrzení vydá škola.

 

Pokud je dítě starší 10 let, může zaměstnanec požádat o neplacené volno, zaměstnavatel není povinen vyhovět.

 

Lze zaměstnancům nařídit home office?

 

Zaměstnavatel nemůže práci z domu nařídit. Je však možné určit pravidla pro výkon práce mimo pracoviště a práci z domu zaměstnancům doporučit. Pravidla ideálně upraví vnitřním předpisem a dohodou se zaměstnancem.

 

Zaměstnavatel má dále možnost zaměstnanci uložit, aby do zaměstnání nedocházel. V takovém případě však bude nucen hradit náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

 

Co dělat v případě nedostatku práce pro zaměstnance v souvislosti s pandemií?

 

V případě, že epidemie způsobí dočasné omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách, může zaměstnavatel nepřidělovat práci a platit pouze náhradu mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.

 

Tato možnost a výše náhrady však musí být upravena vnitřním předpisem nebo dohodou s odborovou organizací (pokud u zaměstnavatele odborová organizace působí).

 

Může být firmám zakázáno dál vyrábět?

 

Ano, je možné ukládat takzvané protiepidemické opatření, které může zahrnovat i zákaz provozu zařízení nebo provozovny. O takovém opatření rozhoduje krajská hygienická stanice nebo v případě celostátního opatření Ministerstvo zdravotnictví.

 

Autor: Martin Kornel (Advokát a vedoucí generálního týmu), Frank Bold Advokáti, s.r.o.