Komora OZE: Vítáme zjednodušení podmínek pro čerpání nových dotací pro soláry z Nové zelené úsporám od září

Od září 2023 budou platit nové podmínky pro dotace na střešní soláry z veleúspěšného programu Nová zelená úsporám. Jejich nastavení hodnotí Komora obnovitelných zdrojů jako velmi pozitivně. Nová pravidla úspěšného dotačního programu Nová zelená úsporám dnes zveřejnil Státní fond životního prostředí.

Zdroj: SFŽP

Krácení podpory nehrozí

„Od letošního září bude Nová zelená úsporám (NZÚ) využívat financování z Modernizačního fondu, které je účelově vázáno na energetické úspory v domácnostech. To je i důvod proč máme pro podávání žádostí v NZÚ kratší prázdninovou přestávku. Zdrojem pro Modernizační fond jsou peníze, z výnosů z emisních povolenek. Nejde tedy ani o peníze daňových poplatníků, ani o peníze ze státního rozpočtu, krácení dotací v rámci vládního úsporného balíčku se proto NZÚ netýká a ani v budoucnu týkat nebude,“ zdůrazňuje ministr životního prostředí Petr Hladík.

NZÚ poběží po krátké provozně-technické přestávce během letních prázdnin za téměř stejných podmínek, jako v dobíhající etapě. Cílem změn v programu je zpřístupnění dotací pro další skupiny žadatelů zejména v oblasti bytových domů a zjednodušení administrace žádostí.

„Díky změně financování podpoříme více domácností než dosud. Vedle dotací pro rodinné domy, kde už dnes nízkopříjmovým domácnostem pomáháme, nově přidáme podporu i pro bytové domy, kde žijí senioři, rodiny pobírající příspěvek na bydlení nebo lidé se třetím stupněm invalidity. Žadatele z hospodářsky a sociálně ohrožených území zvýhodníme o 10 % vyšší dotací. Podporu jsme připravili i pro bytové domy ve vlastnictví obcí,“ říká ministr Hladík.

Podpora pro soláry beze změn

V nezměněné výši zůstane podpora fotovoltaiky. „Zájemci o fotovoltaiku nemusí mít obavy, že by se pro ně něco změnilo, podpora pokračuje ve stejné výši a za stejných podmínek, naopak se pro žadatele zjednoduší administrace žádosti,“ připomíná Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

„Žadatelům doporučuji využít letní přestávku k přípravě kvalitního projektu na renovaci jejich domu a k výběru spolehlivého a prověřeného dodavatele. Do úprav se mohou pustit i před podáním žádosti, stejně jako v současné etapě budou podpořena opatření realizována po 1. lednu 2021,“ dodává Valdman.

Maximální výše podpory pro nové fotovoltaické elektrárny (FVE) v rámci se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 200 000 Kč na jeden RD. Jednotkovou výši podpory stanovuje níže uvedená tabulka:

Možné vylepšení podpory pro seniory

„Vítáme zjednodušení administrativních podmínek a skutečnost, že Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí konzistentně podporují maximální rozvoj střešních FVE. Navrhovali jsme zavedení bonifikace snížení rezervovaného výkonu, které umožní připojení většího počtu FVE v dané lokalitě bez nutnosti investice do sítě a nepochybně pak také tlak na vyšší využití elektrické energie v místě výroby. Očekáváme pokračování debaty s ministerstvem,“ komentuje nastavení dotací z NZÚ Komora OZE.

„Souběžně vítáme také rozšíření podpory pro plnohodnotné fotovoltaické instalace u zranitelných zákazníků v případě programu NZÚ Light, kde opakovaně navrhujeme rozšíření i na klasické instalace na výrobu elektřiny, nejen na ohřev teplé vody. Tak, aby vyšší míra dotace pokryla i spotřebu elektřiny, kterou právě domácnosti seniorů dokáží velmi dobře využít přes den, v době kdy elektrárna nejvíce vyrábí,“ říká Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT).

„Senioři i nízkopříjmové domácnosti potřebují pomoc s účty i za elektřinu, nejen za teplou vodu,“ zdůrazňuje Hradecký.