Kombinace bateriového úložiště a ukládání energie do ohřevu vody poskytuje primární frekvenční stabilizaci v Německu

Na konci loňského roku se německá společnost swb Erzeugung AG & Co. KG (swb) z Brém rozhodla použít inovativní koncepci kombinace ukládání energie do bateriového úložiště a ohřevu vody pro účely řízení primární frekvenční stabilizace výkonu. Tato služba je poskytována provozovatelům přenosových sítí za účelem jejich stabilizace a je stále více potřeba kvůli narůstající integraci obnovitelných zdrojů energie. 

swb


Využití kombinovaného úložiště energie

V tomto hybridním systému je energie ukládána v obou systémech – jak v bateriovém úložišti, tak i v elektrickém topném systému, které jsou připojeny k výkonovému měniči. Oba systémy jsou řízeny společně jako jedna jednotka pro zajištění požadovaného obousměrného toku výkonu (ze sítě nebo do sítě) pro vyrovnávání frekvence a k zajištění celkové stability přenosové sítě. 

Zařízení má instalovanou kapacitu 20 MW, která umožňuje dodávat 15MW výkonu primární frekvenční regulaci.  Jedná se  o první hybridní systém tohoto typu využívající ukládání energie do tepla jako alternativní zdroj pro frekvenční regulaci výkonu, výrazně snižující náklady na primární frekvenční regulaci. 

Na velmi nákladově efektivním návrhu projektu byl využit koncept a produkty společnosti AEG Power Solutions. Všechny komponenty pro tok energie (výkonová elektronika, transformátor) jsou použity v dvojité funkci, čímž minimalizují náklady na instalaci hardwaru.

Společnost swb  jako investor bude používat níže uvedené komponenty AEG PS a lithium-iontovou baterii poskytující rychlou frekvenční regulaci výkonu přenosovým operátorům pro stabilizaci jejich sítí. V hybridním systému je energie ukládána v bateriovém úložišti a v elektrickém topném systému. Zákazník swb si sám vyvinul potřebný řídicí systém.

Další informace o projektu naleznete na webu společnosti AEG Power Solutions spol. s r.o..