Fotovoltaika napájí první továrnu s nulovými emisemi v České republice

Ve výrobním závodě na výkonovou elektroniku v Klášterci nad Ohří v České republice otevírá společnost ZF po necelém roce a půl trvající rekonstrukci svůj první závod s nulovými emisemi. Továrna na výrobu produktů pro e-mobilitu využívá k výrobě elektřiny 3 400 solárních panelů.

Zdroj: ZF

Vzorový závod

Závod, který je součástí divize Electrified Powertrain Technology, podporuje úsilí společnosti o dosažení klimatické neutrality ve všech hodnotových řetězcích do roku 2040. Nový závod bude sloužit jako vzor pro všechny závody ZF po celém světě.

Technologická společnost postupně přechází na udržitelně vyráběnou energii ve všech závodech, zvyšuje energetickou účinnost procesů, elektrifikuje významnou část svých výrobků a používá recyklované materiály. Nový závod napájený fotovoltaikou v Klášterci nad Ohří  bude také využívat systém vytápění bez fosilních paliv: Tepelná čerpadla ude snižují náklady na vytápění o 50 %.

Jedním z hlavních úkolů je přestavět stávající závody ZF po celém světě tak, aby mohly být od nynějška provozovány s použitím klimaticky neutrální energie.

„Transformace zaměřená na udržitelný rozvoj v Klášterci je průlomová pro celou naši výrobní síť a pomáhá nám výrazně snížit emise skleníkových plynů,“ říká Stephan von Schuckmann, člen představenstva společnosti ZF. Pro vybudování pevných a udržitelných základů je důležité zajistit výrobním závodům schopnost vyrábět si vlastní elektřinu. V Klášterci toho bylo dosaženo instalací 3 400 solárních panelů v areálu, které pokryjí zhruba 20 % roční spotřeby elektrické energie závodu.

Závod poháněný pouze zelenou energií

Veškerá elektřina, která se nevyrábí interně, se v  Klášterci nakupuje z obnovitelných zdrojů – především z větrných a vodních elektráren.

„Klášterec je naším měřítkem,“ zdůrazňuje Dhanashree Kad, vedoucí oddělení udržitelnosti v divizi Electrified Powertrain Technology společnosti ZF. Již v roce 2025, tedy o pět let dříve, než se původně plánovalo, budou všechny závody ZF plně poháněny zelenou elektřinou, která bude vyráběna vlastními silami nebo získávána prostřednictvím smluv s dodavateli energie z obnovitelných zdrojů.

„Kromě toho byl v českém závodě v Klášterci nahrazen plynový topný systém závislý na fosilních palivech tepelnými čerpadly, čímž se roční náklady na vytápění v závodě snížily o 50 %. V chladnějších měsících využívá závod k chlazení technologií přirozený chlad venkovního vzduchu (freecooling). Tuto koncepci místního klimatu doplňují různá opatření pro zlepšení tepelné izolace a rekuperace tepla,“ dodává Dhanashree Kad,

Společnost ZF provozuje závod v Klášterci, který leží zhruba 100 kilometrů severozápadně od Prahy, od roku 1992. Dnes má nově přestavěný závod téměř 700 zaměstnanců a vyrábí výkonové elektronické komponenty pro elektromotory vyráběné v závodech ZF v Německu a Srbsku.

ZF Klášterec je specialista na výrobu čisté technologie pro elektromobilitu nové generace. Mezi zákazníky patří mezinárodní výrobci automobilů.