Firmám se vyplácí vlastní fotovoltaika. Zvyšuje jejich konkurenceschopnost

Mezi firmami roste zájem o obnovitelné zdroje energie. K důvodům se kromě úspor a energetické nezávislosti přidává požadavek na splnění kritérií udržitelnosti od odběratelů. Firmy tak díky obnovitelným zdrojům energie zůstávají v rámci trhu konkurenceschopné a udrží si klíčové zákazníky.

Zdroj: Columbus Energy

Rostoucí zájem o soláry

Z důvodu dlouhodobosti a významu takové investice je pak pro pořízení fotovoltaického (FVE) zdroje klíčové zvolit stabilního dodavatele s dobrou historií a kapitálovým zázemím. Takovou je společnost Columbus Energy s velkým a stabilním majitelem, nabízející firmám komplexní servis a FVE systémy vč. výkonu nad 50 kW. Pro tyto zdroje bude navíc určena dotace z Modernizačního fondu, který bude spravovat Ministerstvo životního prostředí.

Nejen domácnosti, ale také firmy všech velikostí  se v loňském a  letošním roce rozhodly posílit svoji nezávislost na kolísavých cenách energií investicí vlastního obnovitelného zdroje energie, nejčastěji fotovoltaického.

Podle údajů MPO se doposud jedná o 5839 žádostí na podporu FVE na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně. Letos bylo v prvním pololetí 2023 do provozu celkem 2356 elektráren s výkonem nad 10kWp.

Zůstat konkurenceschopnými

Pořízení FVE je vždy investicí a u firem to platí dvojnásob. Průměrná návratnost pro FVE o výkonu 50 kWp s 90% výtěžností je  při započítání dotace a současných cenách kolem 7300 Kč za 1 MW přibližně 4,1 roku. K tomu přistupuje nezanedbatelný faktor nezávislosti na cenách energií, které zdaleka nejsou na stabilních úrovních a s příchodem topné sezóny budou podle očekávání odborníků znovu stoupat.

Pro firmy je však dostupná “zelená energie” také čím dál důležitější z hlediska konkurenceschopnosti – jednak díky nižším nákladům, které mohou promítnout do cen svých produktů a služeb, ale také z hlediska svých odběratelů i dodavatelů Navíc, české firmy jsou často součástí dodavatelských řetězců, což je nutí reagovat na klimatické závazky partnerů. 

Fotovoltaika na střechách firmám pomáhá nejen optimalizovat výrobní náklady a zvýšit vlastní energetickou bezpečnost v současnosti. Do budoucna může vlastní zdroj bezemisní elektřiny pomoci výrazně snížit i vlastní uhlíkovou stopu a další environmentální dopady vykazované v ESG reportingu. Současný vysoký zájem o firemní solární elektrárny dokládá, že podnikatelé si tyto výhody uvědomují.

Columbus Energy má zkušenosti s velkými instalacemi

Na potřeby firem, vyžadujících vysokou kvalitu řešení a dlouhodobou podporu, míří také nabídka společnosti Columbus Energy. Díky své polské mateřské společnosti má bohaté zkušenosti s FVE zdroji s kapacitou nad 50 kW, které vyžadují splnění více náročných podmínek než typické domácí instalace, na kterých vyrostla velká část českých instalačních firem. 

Naše polská mateřská společnost jen za rok 2022 nainstalovala pro firmy 1041 instalací s celkovým výkonem 27 MW, a to např. pro Volvo, Intex, Black red white, FAKRO, Greinplast Plus, Moto Koncept, Lubas, Bit computer, Sepio, Strumet a další. Tyto zmíněné realizace se pak pohybovaly v rozmezí od 50 do 1500 kWp. Přesný počet instalací od počátku CE nemám, očekávám však, že to budou jednotky tisíc instalací. Vnímáme, že tyto rozsáhlé zkušenosti naší mateřské společnosti můžeme naplno využít,” říká Petr Částek, člen představenstva Columbus Energy.

I pro firemní solární elektrárny platí možnost státní podpory. Doposud byly střešní FVE elektrárny do 1 MW pro firmy podporovány z Národního plánu obnovy prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Nově budou tyto instalace podporovány z Modernizačního fondu v  gesci Ministerstva životního prostředí, přičemž zveřejnění první výzvy se předpokládá v posledním čtvrtletí letošního roku.

Stabilita dodavatele

Z hlediska návratnosti investice i efektivity obnovitelného zdroje je pro firmy obvykle nejlepší kombinace fotovoltaického systému s dostatečným výkonem. Podle odborníků Columbus Energy je ale vždy třeba zvážit energetické potřeby konkrétního klienta.

Protože pořízení FVE je i pro firmu důležitou investicí do vlastní konkurenceschopnosti, je důležité zvolit takového dodavatele, který nejen dodá kvalitní řešení s následným monitoringem a podporou, ale také nabídne perspektivu spolupráce na mnoho let dopředu. Rychlý rozvoj trhu s obnovitelnými zdroji vedl ke vzniku stovek nových instalačních firem, kde kvalita provedení díla kolísá a není jisté, zda budou na trhu působit ještě v době trvání zákonných záruk na své instalace, natož později

Columbus Energy, a. s., je součástí velké skupiny 126 firem, působící ve čtyřech zemích a díky svému zázemí může nabídnout nadstandardní záruky i komplexní klientský servis. Jen v Polsku například instalovala přs 65 tisíc instalací FVE pro domácnosti a firmy.