DroneTech představuje revoluci v monitorování a optimalizaci fotovoltaických elektráren

Společnost DroneTech přináší průlomovou novinku v oblasti inspekcí solárních elektráren – identifikace závad pomocí dronů s termokamerami a následná analýza s využitím AI. Tato inovativní služba nabízí majitelům fotovoltaických panelů (FVE) rychlý, a především nejpřesnější sběr dat. Podklady následně slouží k optimalizaci výkonu a k zajištění efektivní údržby elektrárny.

Zdroj: Dronetech

Inspekce a analýza fotovoltaických panelů

Inspekce fotovoltaických panelů (FVE) pomocí dronů s termokamerami přináší zcela novou míru efektivity, bezpečnosti a úspornosti. „Rychle a spolehlivě identifikujeme a lokalizujeme závady na FVE panelech, a to s velmi vysokou přesností. Data vyhodnocujeme a analyzujeme pomocí AI . Snadno odhal íme několikanásobně více závad, než umožňují aktuální postupy na trhu. Díky tomu předejdou majitelé FVE elektráren vysokým finančním ztrátám, které se pohybují až v řádech statisíců korun za rok,“ popisuje výhody nových postupů Ondřej Staněk, obchodní ředitel a spoluzakladatel společnosti DroneTech.

„V konkrétním případě jsme po standardní inspekci pozemní pochůzkou, která odhalila 37 závad, naší kontrolou identifikovali 295 problémů. To znamenalo ztrátu 2,18 % – u testované elektrárny to představovalo roční úbytek energie přesahující 39 000 kWh, což odpovídá zhruba průměrné roční spotřebě energie 13 domácností,“ dodává Staněk.

Rychlý a spolehlivý sběr dat

Jednou ze stěžejních výhod služeb je rychlý a spolehlivý sběr dat pomoc í průmyslových a vysoce specializovaných dronů. 

„Největší přidanou hodnotou při sběru dat je rychlost, přesnost a spolehlivost . Celý proces je také bezpeč nější a díky zachování stejných letových tras jsou získaná data konzistentní. Každý FVE panel je zachycen na více snímcích a pomocí AI jsou vyhodnocovány desetitisíce fotek po jednotlivých pixelech,“ takto vysvětluje sběr dat Martin Doležal, technický manažer a druhý ze zakladatelů DroneTechu.

Přesné vyhodnocení a ochrana před ztrátami či požárem

Využitím algoritmu umělé inteligence přináší DroneTech revoluční přesnost v odhalování a lokalizaci anomálií na fotovoltaických panelech. Po identifikaci problémů může majitel rychle zjednat nápravu u servisní společnosti nebo zadat potřebnou údržbu panelů, a tím minimalizuje riziko ztrát a zvyšuje bezpečnost zařízení.

„Neřešíme přirozenou degradaci panelů, ale skutečné závady.  Naše technologie umožňuje identifikaci specifických závad, jako jsou například hotspoty a různá mechanická poškození , jež mohou vést k významným ztrátám, nebo dokonce k bezpečnostním rizikům. A někdy též k požáru,“ vysvětluje Doležal.

Snížení rizik a úspora nákladů pro servisní společnosti

DroneTech nabízí své služby rovněž servisním společnostem, které díky tomu mohou ušetřit čas a finanční prostředky na provádění termovizních inspekci, protože kontrolu neprovádí několik osob fyzicky na místě, ale je zajištěna pomocí dronů. S amotné získávání snímků probíhá řádově do několika minut, čímž se snižuje případný negativní efekt počasí na sběr dat.

Služby DroneTech jsou na špičkové úrovni a v oblasti inspekce fotovoltaických elektráren nemají v současnosti na českém trhu konkurenci. Hlavní předností je, že Drone Tech odhaluje několikanásobně více závad, a tím ukazuje reálný odhad ztrát elektrárny.

Následný cílený servis pak zabezpečí efektivnější výkon. Společnost DroneTech používá průmyslové drony s nejmodernějšími technologiemi sběru dat, s vysokým rozlišením kamer a duplikovanými systémy s nejvyšší bezpečnostní certifikací. Je také držitelem oprávnění provozu vydaného Úřadem pro civilní letectví.