Do roku 2030 Německo potřebuje instalovat až 140 GW malých solárních elektráren, aby dokončilo Energiewende

Německá vláda usiluje o 100 GW nové instalované výrobní kapacity v elektrárnách v tomto desetiletí, ale analytici naznačují, že bude zapotřebí 170 GW, aby se předešlo nedostatku elektrické energie.  Právě solární střechy se mají stát klíčovým zdrojem v Německu pro dokončení Energiewende, energetické proměny země směrem k obnovitelným zdrojům energie. Na konci července 2020 dosáhl instalovaný výkon ve fotovoltaice cca 52 GW.

Zdroj: BSW Solar

Vývoj instalovaného výkonu v Německu ve fotovoltaice v letech 2009-2019. Zdroj: BSW Solar

Až 140 GW solárních střech

Střešní fotovoltaika je nejpopulárnější formou technologie mezi obnovitelnými zdroji energie v Německu. Podle německé poradenské společnosti Energy Brainpool, která uvádí, že země má technický potenciál k instalaci přibližně 140 GW solárních střech do roku 2030, je stěžejní pro energetickou transformaci země zejména rozvoj městské energetiky.

Ve zprávě pro elektrárenskou společnost Elektrizitätswerke Schönau konzultanti společnosti Energy Brainpool uvádějí, že malé fotovoltaické systémy s maximálním výkonem do 100 kW by mohly zajistit převážnou část ze 170 GW solární energie, kterou země potřebuje, aby splnila své klimatické cíle do roku 2030 a zabránila nedostatku dodávek elektřiny.

Celková instalovaná kapacita malých střešních solárních elektráren by se mohla podle společnosti Energy Brainpool až ztrojnásobit v Německu do roku 2030. Současně by to umožnilo snížení emisí  CO2 v energetickém průmyslu na 157 megatun, což by výrazně překonalo emisní cíl na konci desetiletí. Podle tohoto scénáře by také Německo dosáhlo svého cíle, kterým je vyrábět do roku 2030 nejméně 65 % energie z obnovitelných zdrojů.

Navýšení instalací a další podpora

K tomu, aby se takové objemy střešních fotovoltaických elektráren v Německu postavily, bude nutné podle společnosti Energy Brainpool změnit současný přístup k rozvoji fotovoltaické branže. Současnou vládou navržený cíl pro nové solární instalace ve výši 5 GW ročně v příštím desetiletí je nedostatečný. Německá vláda by proto měla korigovat svou politiku a zvýšit solární ambice až na 12 GW ročně do roku 2024 a poté usilovat o 14 GW ročně až do roku 2030.

Konzultanti společnosti Energy Brainpool rovněž vyzývají vládu k větší podpoře fotovoltaiky na střechách, přičemž by měly být poskytnuty finanční prostředky na vytváření sítí malých systémů prostřednictvím zařízení, jako jsou inteligentní měřiče, které by měly být zlevněny.

Starší fotovoltaické systémy by měly být zahrnuty do jakýchkoli reforem a měly by být způsobilé pro podporu na bázi tzv. „tržní prémie“, včetně elektráren o výkonu do 30 kW. Podle zprávy společnosti Energy Brainpool by měla být zjednodušena pravidla, jimiž se řídí „přímý marketing“ solární energie na energetický trh pro její obchodování. V neposlední řadě by se také měl více zatraktivnit rozvoj segmentu nedotovaných velkokapacitních solárních elektráren zcela bez dotací.

Společnost Energy Brainpool dále německé vládě doporučuje zavedení povinnosti fotovoltaiky na všech nových budovách. Současně by se měl zjednodušit také model dodávek solární elektřiny pro nájemce, který umožňuje využívat solární energii na střechách bytových družstev v Německu. V souladu se směrnicí EU o obnovitelných zdrojích by měl být umožněn i rozvoj energetických komunit.