Denso má největší firemní fotovoltaiku v Libereckém kraji

Společnost Denso má být za šest let uhlíkově neutrální a šetřit za energie. Proto v areálu závodu na výrobu automobilových komponentů Denso vyrostla na části nevyužité průmyslové plochy největší firemní pozemní fotovoltaická instalace v Libereckém kraji.

Zdroj: Greenbuddies

Sázka na energetické úspory

Liberecký závod společnosti Denso patří mezi největší zaměstnavatele v Libereckém kraji. Provoz v Liberci je také svou výrobou pro automotive průmysl energeticky velmi náročný. Proto firma postupně podniká kroky, aby byl energeticky soběstačný a také uhlíkově neutrální. V lednu například zprovoznil největší firemní fotovoltaickou elektrárnu na Liberecku.

Bezmála čtyři tisíce panelů o výkonu 1,7 MWp zde budou vyrábět elektřinu, která se spotřebuje přímo v továrně a dlouhodobě tak Densu přinese značné finanční úspory. Projekt realizovala pro ČEZ ESCO společnost Greenbuddies, která se zde úspěšně vypořádala s komplikovaným geologickým podložím.

Investovat do fotovoltaické elektrárny se rozhodli v libereckém Densu, který je předním dodavatelem automobilových komponentů. V okrajové části jejich závodu, která se řadí mezi nevyužívané průmyslové lokality, vyrostla pozemní elektrárna o instalovaném výkonu 1,7 MWp. Elektrárnu tvoří 3724 solárních panelů, které se ročně postarají o výrobu přibližně 1,6 GWh elektrické energie, což je průměrný roční odběr asi 450 českých domácností.

Firma Denso spotřebuje elektřinu přímo v závodě, čímž si zajistí energetické úspory z distribuční sítě. Přínosem instalace fotovoltaiky je také snížení uhlíkové stopy továrny.

Složité geologické podloží

Realizaci měla na starosti společnost Greenbuddies, která se podílela na jeho představební fázi zpracováním detailní projektové dokumentace pro provedení stavby a nákupem komponentů, dále zajišťovala instalaci celé elektrárny a její závěrečné uvedení do provozu. Pro spolupráci si je opětovně vybral investor celého projektu a jejich dlouhodobý partner, ČEZ ESCO.

Pozitivním aspektem projektu byla pečlivě vypracovaná prováděcí dokumentace dle nejnovějších technických standardů, kterou Greenbuddies zpracovali a díky které se následně vyhnuli jakýmkoliv dodatečným úpravám v procesu realizace.

„Detailně připravená dokumentace je alfou a omegou. Podle ní se nakupují komponenty a odvíjí celý průběh stavby. Na profesionálně odvedenou práci v této oblasti klademe extrémní důraz,“ komentuje Aleš Spáčil, spolumajitel společnosti Greenbuddies.

V průběhu realizace si Greenbuddies poradili se složitým geologickým podložím.  „Práci nám komplikoval fakt, že jsme při zatloukání fotovoltaické konstrukce narazili v půdě na nečekané množství větších kamenů, což zpomalilo proces instalace. Abychom vše stihli ve smluveném termínu, rozhodli jsme se zařadit více ramovacích strojů, pomocí kterých se konstrukce zasazuje do země,“ pokračuje Aleš Spáčil a dodává: „Plnění závazků vyplývajících ze smlouvy a výsledná spokojenost klienta je naší prioritou.“

Fotovoltaika za kačku

Fotovoltaiku pro Denso postavila společnost ČEZ ESCO v programu Fotovoltaika za 1 Kč. Denso poskytlo areál a ČEZ ESCO za korunu elektrárnu postavil. Denso se ale zároveň zavázalo, že příštích deset let bude od ČEZ ESCO odebírat elektřinu. Po deseti letech pak areál bude jen Densa

S ohledem na nestabilní ceny energií hledá stále více firem možnosti, jak ušetřit a optimalizovat provozní náklady.

„Stále více zákazníků se na naši společnost obrací, protože si uvědomují svoji klimatickou zodpovědnost a zároveň vnímají rychlou návratnost takové investice. Firmy vědí, že si takto mohou rychle zajistit efektivní a cenově dostupný zdroj bezemisní elektřiny a posílit svou energetickou nezávislost,“ vysvětluje Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.

Efektivní využití brownfieldů

V rámci strategie rozvoje Libereckého kraje do roku 2027 se počítá s budováním obnovitelných zdrojů primárně na brownfieldech nebo na stávajících stavebních plochách. To splňuje nová fotovoltaická elektrárna realizovaná v okrajové části areálu společnosti Denso, která vyrábí čistou energii a přispívá k ochraně životního prostředí.

Je to významný krok k efektivnímu využití opuštěných a jinak nevyužívaných průmyslových ploch, které před samotnou stavbou fotovoltaiky prochází čištěním a revitalizací. Instalace FVE na brownfieldech také podporuje cirkulární ekonomiku a snižuje potřebu využívání zelených ploch pro energetické účely.

Tento přístup demonstruje, jak mohou inovativní řešení v oblasti energie přinášet pozitivní dopady jak na životní prostředí, tak na ekonomiku, a stává se vzorem pro udržitelný rozvoj v rámci energetického sektoru.

O Greenbuddies

Greenbuddies je partnerem pro kompletní řešení projektů solárních elektráren a nabíjecí infrastruktury pro elektromobily na klíč. Jsme česká společnost, naše projekty ale realizujeme už v 17 zemích Evropské unie.

Za posledních 7 let jsme dokončili 1 GWp fotovoltaických elektráren a nainstalovali více než 2 500 000 fotovoltaických modulů. A čísla dále rostou. Naše postupy jsou zelené, jsme vašimi „Buddies“.