Shoda expertů: Český fotovoltaický trh letos výrazně poroste, navzdory všem výzvám

Solární energetika v Česku v roce 2021 vzrostla o více než 26 % oproti loňsku. Nově se do sítě připojilo 9267 nových fotovoltaických elektráren (FVE) o celkovém výkonu 61,68 MWp. Další výrazný růst trhu lze očekávat v letošním roce, navzdory řadě výzev. Jak se branže solární energetiky změní v roce 2022?

 

Raketový růst trhu

Česká fotovoltaika zažila největší krizi v letech 2014 a 2015, kdy po ukončení podpory zcela opadl zájem firem i domácnosti o nové FVE. V roce 2016 se díky novým dotacím z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) podařilo českou fotovoltaiku pomalu „restartovat“ z 1 MWp v roce 2015 na 62 MWp v roce 2021, což popisuje výše uvedený graf.

Podle dostupných údajů, které získal formou průzkumu trhu Cech Akumulace a Fotovoltaiky (CAFT) mezi svými členy z řad FV instalačních firem, dosáhla v roce 2021 celková poptávka až 11 tisíc nových FVE o hodnotě cca 1,5 mld Kč.

Celkově se  podle údajů 3 provozovatelů distribučních sítí, které obdržel Cech Akumulace a Fotovoltaiky (CAFT), vloni připojilo do sítě  více než 9200 nových FVE. „Raketový nárůst zájmu o fotovoltaiku a další technologie je tažen úsilím domácností a podnikatelů vyrábět si vlastní, čistou a hlavně levnější energii a zajistit se tak proti výkyvům cen elektřiny v budoucnosti. Roste i zájem domácnosti o kombinace s tepelnými čerpadly, akumulaci či nabíječkami elektromobilů,” uvedl v této souvislosti Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT).

Nenaplněná očekávání branže

Rok 2021 přinesl další růst fotovoltaického trhu v Česku o 26 % oproti roku 2020, ale tento přírůstek rozhodně zůstal za očekáváním branže. Optimistické výhledy pro rok 2021 byly ve výši 90- 100 MWp nového výkonu ve fotovoltaice, což se nepodařilo naplnit. Důvodem bylo málo nových instalací ve veřejném a firemním sektoru, kde je největší překážkou zdlouhavé vyřizování povolovacích procesů, které u malých instalací na rodinných domech nejsou zapotřebí.

Nová vláda premiéra Fialy vyhlásila cíl postavit do roku 2025 nejméně 100 000 nových FVE. V podstatě to znamená, že tempo výstavby se musí v následujících letech více než zdvojnásobit. Tato ambice je reálná, pokud se podaří branži odstranit  několik zásadních problémů.

Co brání v rozmachu fotovoltaiky v Česku?

Jednou ze zbytečných překážek, které v současnosti brzdí rozvoj střešní fotovoltaiky, je povinnost tzv. fázového vyhodnocování dodávek elektřiny pro majitele FVE. Toto komentuje předseda CAFT, Aleš Hradecký následovně: „Pro rozvoj solárních instalací pro domácnosti je největší brzdou vyžadování zastaralého fázového měření, které diskriminuje provozovatele nových FVE a také evropské výrobce střídačů, klíčového zařízení každé FVE. O přechod k modernímu součtovému měření usilujeme společně s Komorou obnovitelných zdrojů energie už od roku 2013. Zatímco ve všech okolních evropských zemích platí tzv. součtové měření dodávek, v Česku máme velmi sporný „fázový unikát“, který je značně diskriminační“.

Na rozdíl od ostatních zemí EU, kde se standardně používá součtové měření, jsou tak koneční zákazníci v Česku nuceni investovat často do méně efektivních a dražších asymetrických střídačů, aby se vypořádali se záludnostmi fázového měření. Kvůli tomu dochází ke snižování návratnosti fotovoltaických projektů, na čemž profitují pouze obchodníci s elektřinou.

„Další překážkou pro rozvoj fotovoltaiky v roce 2021 byl nedostatek panelů a dalších komponent pro nové FVE.  Toto se však jeví jako přechodná záležitost, způsobená pandemickou krizí. K narovnání tohoto stavu reálně dojde v druhé polovině roku, jak předpovídá renomovaná agentura Bloomberg„, zdůrazňuje předseda CAFT Aleš Hradecký.

Zdroj: ČEZ

Byrokratické obstrukce

Postavit středně velkou FVE o výkonu cca 20-50 kWp trvá několik dní. Nejvíce času ale solárníkům zabere vyřízení nezbytných povolení na úřadech, což se může protáhnout na 6 i více měsíců.

„Velkou brzkou rozvoje branže představují zbytečné byrokratické obstrukce při vyřizování stavebních povolení od příslušných státní orgánů u komerčních instalací a komplikace s montáží příprav dálkového dispečerského řízení (DŘ) u malých a středně velkých FVE, které se v minulosti vůbec v praxi nevyužívalo. V případě, že většina vyrobené solární energie je spotřebovávána přímo v místě výroby je to zbytečné, jelikož samotné DŘ v mnoha případech vyžaduje rekonstrukci přípojného místa,“ říká Radek Orság člen představenstva CAFT.

Rozvoji branže by výrazně pomohlo také upravit povinnost získat licenci pro podnikání v energetice z 10 kW na 30 kW a současně zrušit nutnost stavebního povolení.

„Pro instalaci klimatizace stavební ani jiné povolení nepotřebujete, stačí zapojení proškoleným revizním technikem. Pro instalaci několika fotovoltaických panelů, které Vám pomohou pokrýt část spotřeby elektřiny, by to mělo být úplně stejné,” řekl Aleš Hradecký, předseda CAFT.

Nedostatek instalatérů

Doufejme, že se brzy podaří překonat i nedostatek kvalitních instalatérů FVE, který omezuje v současnosti rozvoj branže.  Díky napjatému trhu v práce v ČR, kde je všeobecný nedostatek volné pracovní síly, se tímto celkově limituje ekonomický růst naší země. Na druhou stranu se situace zřejmě brzy změní, jelikož do fotovoltaické branže vstupuje řada úplně nových firem, nebo mnoho zkušených elektromontážních firem.

„V posledních měsících hlásí naši členové z řad dodavatelských firem, že se jim denně hlásí nové firmy a podnikatelé, kteří chtějí začít s montáží FVE. Tento trend je dobrým signálem, že náš obor bude i nadále zvládat dynamický růst, který zažíváme již několik let. CAFT podává novým členům z řad instalačních firem pomocnou ruku také v oblasti vzdělávání v oboru„, říká Aleš Hradecký, předseda CAFT.

„Pro rozvoj sektoru zelené energetiky je nutné vytvořit systém vzdělávání a rekvalifikace. Jedině takto lze zajistit dostatek kvalifikovaných pracovních sil. V tuzemském průmyslu obnovitelných zdrojů mohou již brzy chybět řádově desítky tisíc proškolených profesionálů. Stát by se měl zaměřit na přeškolení zaměstnanců z utlumovaných oborů navázaných na fosilní energetiku,“ říká Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Co podnítí boom fotovoltaiky?

Boom fotovoltaiky je také limitován dostupností dotací. Mnohé menší firmy a obce, které se těšily na peníze na obnovitelné zdroje z Modernizačního fondu (MOFO) již ve druhé polovině roku 2021, si budou muset ještě počkat.

Navzdory slibům politiků minulé vlády nedošlo ani na dotace pro nové FVE z Národního plánu obnovy (NPO). Vyhlášení nových dotací z NPO  a MOFO stát posunul ze 4. kvartálu 2021 až na první polovinu letošního roku.

Podle aktuálního prohlášení CzechInvestu z počátku února se však na spuštění nových dotačních výzev z NPO intenzívně pracuje. První z nich určená na transformaci brownfieldů již byla oznámena.