Bloomberg: Ceny panelů v roce 2022 poklesnou až o 15 %

Podle nedávné studie agentury Bloomberg Energy New Finance (BNEF) v roce 2022 dojde k dlouho očekávanému poklesu cen fotovoltaických panelů. Díky navýšení výrobních kapacit polysilikonu v Číně predikují analytici ve druhém pololetí 2022 až 15 % pokles cen panelů.

Zdroj: Meyer Burger

Obrovský boom

Rok 2022 bude prvním rokem, kdy bude globálně instalováno více než 200 GW solárních elektráren. Boom solární energetiky nabírá velké tempo, což dokumentuje níže uvedený graf.

Podle aktuální predikce BNEF se v roce 2021 instalovalo ve světě cca 180 GW nových fotovoltaických elektráren. Predikce analytiků pro rok 2022 se pohybuje v rozmezí 204-252 GW.

V roce 2021 sice fotovoltaický globální trh dále rostl oproti předchozímu roku, ale jeho rozvoj omezily logistické problémy a zejména výroba polysilikonu, která se stala „úzkým místem“. Z polysilikonu se vyrábějí solární články, které jsou nejdůležitější součástí fotovoltaických panelů.

Pokles cen panelů

Nedostatek výrobních kapacit polysilikonu v kombinaci se silnou poptávkou způsobil růst cen této suroviny až o 400 % v roce 2021 oproti před-covidové době. Toto se promítlo do zvýšení cen monokrystalických křemíkových modulů až na 0,28 USD/Wp.

V roce 2022 očekávají analytici BNEF až 40% navýšení výrobních kapacit polysilikonu oproti roku  2021. Globální nabídka polysilikonu bude stačit na výrobu téměř 300 GW křemíkových solárních panelů díky navýšení výrobních kapacit. To přispěje k zásadnímu vyřešení problému tzv. „úzkého hrdla“ v solární energetice.

Díky eliminaci logistických problému a neustále se zvyšující se účinnosti  panelů vyráběných z velkých waferů (tj. polysilikonové destičky) lze podle analytiků BNEF očekávat ve druhém pololetí roku 2022 pokles cen panelů v rozmezí 11 % až 15 % oproti současnosti.

Nové továrny a technologie

Analytici BNEF očekávají, že v roce 2022 budou postaveny nové obří továrny na výrobu křemíkových článků s kapacitou nad 10 GW ročně. Budou se v nich vyrábět především vysoce účinné články nové generace s využitím technologií TOPCon (tunelový oxidový pasivovaný kontakt) a HJT (multipřechodové články).

Zdroj: SunMan

Dominantní technologií solárních článků v letech 2022-2025 stále zůstane PERC. Jejich roční výrobní kapacita v roce 2022 překoná 400 GW. V současnosti se v případě článků typu PERC hranici účinnosti dosahuje až 24 %.

Nově budou na trh uvedeny specializované výrobky, určené zejména pro čínský  trh, který má speciální podporu pro fotovoltaiku integrovanou do budov (BIPV). Jedná se například o lehké flexibilní solární panely bez skla, kterou vyrábí společnost Sunman Energy. Letos v lednu  Sunman Energy otevřel novou továrnu  na výrobu BIPV o výkonu 1 GW/rok ve městě Yangzhong v provincii Zhejiang.