Chytrý algoritmus umožní optimalizovat provoz solárních elektráren

Kanadští vědci z Univerzity ve Waterloo vyvinuli nový algoritmus, který dokáže zvýšit účinnost provozování fotovoltaických elektráren (FVE), aniž by bylo zapotřebí provést výměnu stávajících komponentů. Objev kanadských vědců by tak mohl přispět k vyšší konkurenceschopnosti FVE, což je nyní žádoucí v době, kdy solární zdroje se stávají konkurenceschopnými bez tradičních dotací.

Active Solar


Optimalizace MPP

Ve svém výzkumu se vědci z kanadské Univerzity ve Waterloo zaměřili na řízení jednotlivých komponent FVE, přičemž vyvinuli nový algoritmus, který dokáže zvýšit objem vyrobené elektrické energie. Klíčem je optimalizace tzv. MPP, tj. bodu kdy FVE optimalizuje celkovou výrobu energie a umožňuje lépe reagovat na změny počasí či jiných podmínek.

„Podařilo se nám vyvinout algoritmus, které zvýší výkon dodávaný stávajícími solárními panely. Přitom není nutná změna hardwaru nebo dodatečné okruhy v FVE. V našem případě se jedná o lepší způsob řízení stávajícího hardwaru v solárním panelu,“ říká Milad Farsi, doktorand z katedry aplikované matematiky z Univerzity ve Waterloo, který se na výzkumu podílí.

Tým kanadských vědců simulovat využití nového algoritmu ve FVE v různých povětrnostních podmínkách a zjistil, že nový algoritmus se dokáže lépe vyrovnat s fluktuacemi okolo hodnoty maximálního bodu výkonu (MPP) oproti stávajícím metodám.

Zajímavé řešení pro oblasti s proměnlivým počasím

Na základě provedeného výzkumu se prokázalo, že v případě domácí FVE s  několika panely o výkonu 335 Wp dokáže nový systém zvýšit roční výrobu až o 138,9 kWh. 

„Na první pohled se tento objem může jevit jako velmi malý pro malou domácí FVE, ale u větších solárních elektráren by již mohl sehrát významnou roli,“ prohlašuje Farsi.

V případě největší kanadské fotovoltaické elektrárny Sarnia PV Power Plant by se v případě využití této metody mohlo ročně vyrobit  až o 960 tisíc kWh elektřiny více, což je dostatek elektrické energie pro několik stovek domácností,“ dodává Farsi.

Podle kanadských vědců může nový algoritmus představovat zajímavé řešení pro oblasti s proměnlivým počasím. V zemích jako je Kanada by zvýšení efektivity provozu FVE mohlo vést k výraznému zlepšení produktivity elektráren.