ČFA doporučuje vyplnit dotazník MPO ve věci šetření „překompenzace“

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo před několika dny dotazníkové šetření ve věci prověrky překompenzace podpory (PPP) u výroben uvedených do provozu v roce 2009. Na PPP se zaměřuje i novela zákona o podporovaných zdrojích, který nyní posuzuje Legislativní Rada vlády.  Informuje o tom Česká fotovoltaická asociace (ČFA).

Aleo Solar


Nové dotazníky

Provozovatelé provozoven mohou očekávat, že jim bylo nebo bude v nejbližších dnech e-mailem zaslán dotazník, na jehož základě pověření zaměstnanci ministerstva vyhodnotí výnosnost (vnitřní výnosové procento, IRR) jejich energetického podnikání a tedy i přiměřenost udělované podpory. 

Podle notifikačního rozhodnutí, na základě dopisu MPO, v případě, že výsledná hodnota IRR převyšuje hodnotu 8,4 % může mít za následek faktické snížení podpory. 

ČFA doporučuje osloveným výrobnám dotazník vyplnit i přesto, že dosud není přijata ani schválena novela zákona o podporovaných zdrojích energie.