ČEZ hodlá dále investovat do klimaticky šetrných start-upů 

Evropská investiční banka (EIB) poskytne dalších 50 milionů eur na společné investice s českým venture kapitálovým fondem Inven Capital, který patří do skupiny ČEZ, a rozšíří tak strategické partnerství, které vzniklo před šesti lety.

Zdroj: Wikipedia

Aktiva za více než 500 mil. EUR

Cílem společné investice EIB je využít odborných znalostí a přístupu na trh, jimiž disponuje Inven, k rozdělení prostředků EIB mezi inovační firmy a k podpoře technických řešení, která mohou přispět k redukci emisí CO2.

Projekt zmírní překážky při financování malých a středních podniků a přispěje k naplňování cílů politiky EIB v oblasti výzkumu, inovací, digitalizace, ochrany klimatu a udržitelnosti.

Evropská investiční banka a Inven Capital již podruhé potvrdily své strategické partnerství. EIB se zavázala vyčlenit dalších 50 milionů EUR na financování inovativních start-upů v oblasti čistých technologií a dekarbonizace. Prvních 50 milionů eur investovala EIB společně s fondem Inven v období 2017–2022.

Díky prodloužení spolupráce bude kapitál směřovat k inovativním malým a středním podnikům a podnikům se střední kapitalizací v EU, které se věnují čistým technologiím a dekarbonizaci. Zvýší se zároveň přínos malých a středních podniků a inovativních společností k plnění cílů EIB v oblasti ochrany klimatu a ekologické udržitelnosti.

Podpora startupů

Některé z investic Invenu jsou rovněž přínosem z hlediska aktuální klíčové iniciativy REPower EU. Pomáhají spotřebitelům snižovat spotřebu energie, a tím i jejich závislost na dodávkách plynu z nestabilních a nespolehlivých zemí. Společnosti, které zmíněné investice získají, budou vyvíjet řešení pro snížení uhlíkové stopy a dalších negativních dopadů v celé řadě oborů, od zemědělství před dopravu až po energetiku.

Inven Capital a EIB zatím společně investovaly do firem, které významně přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů v Evropě. Například česká portfoliová společnost Woltair pomáhá domácnostem předejít produkci více než 8 000 tun CO2 ročně díky tepelným čerpadlům a fotovoltaickým modulům, které firma nainstalovala od doby, kdy do ní fond Inven investoval. Německá společnost Tado°, která vyrábí chytré termostaty, vyčíslila úsporu emisí CO2 díky vyšší energetické účinnosti na 730 000 t od roku 2013. 

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova k tomu řekla: „Díky rozsáhlým zkušenostem a silným vazbám v sektoru čistých technologií je Inven pro EIB ideálním partnerem, který dokáže rychle uplatnit kapitál na trhu klíčovém pro energetickou transformaci EU. Významně navyšuje prostředky na podporu cílových inovativních malých a středních podniků a přináší další odborné znalosti. V současné krizi je klíčové, abychom spolupracovali s důvěryhodnými partnery a zajistili tolik potřebnou podporu pro evropské podniky a využili tak této krize jako příležitosti posunout se k čistější a udržitelnější výrobě energie.“

Člen představenstva a ředitel Divize nová energetika a distribuce ČEZ Tomáš Pleskač uvedl: „Inven Capital postupně rozšiřuje svůj investiční záběr a jeho portfolio významně přispívá k čisté, udržitelné a decentralizované energetice a ke snižování globálních emisí CO2 ve všech oblastech ekonomiky, včetně dopravy, průmyslu, mezinárodní dopravy či zemědělství. Jsme poctěni důvěrou Evropské investiční banky a také tím, jak oceňuje naši dosavadní aktivitu. Těšíme se na naši další spolupráci.“ 

Generální ředitel a předseda představenstva Inven Capital Petr Míkovec k tomu poznamenal „Prodloužení partnerství s EIB považujeme za obrovský závazek k pokračující podpoře vynikajících start-upů s pozitivními dopady na snižování uhlíkových emisí. V souladu s Vizí 2030 Skupiny ČEZ společnost Inven Capital považuje udržitelnost za jednu ze svých zásadních hodnot. Do našeho investičního procesu zavádíme ESG screening a aktivně podporujeme společnosti z našeho portfolia, aby uplatňovaly osvědčené postupy v oblasti udržitelnosti.“

Inven posiluje svou pozici na trhu

Česká energetická společnost Skupina ČEZ, která je vlastníkem fondu Inven Capital, poskytla na investiční období fondu 2022-2027 více než 210 milionů EUR. Společně s příspěvkem EIB tak má Inven k dispozici na nové investice více než 260 milionů EUR. Při celkové velikosti fondu přesahující 500 milionů EUR tak Inven posílil svou pozici jako silný a stabilní partner pro inovační start-upy a spoluinvestory, včetně významných globálních hráčů.

V průběhu prvního investičního období (2015-2022) Inven Capital prověřil zhruba 3 200 investičních příležitostí a vybudoval diverzifikované portfolio 16 společností z různých evropských zemí a Izraele, Z pěti z nich již (zcela nebo částečně) odešel, a to s průměrnou vnitřní mírou návratnosti 36 % (IRR).

Společnosti, do nichž fond investoval, zaměstnávají téměř 2 500 pracovníků. EIB spoluinvestovala do osmi z nich, konkrétně do německých společností Cloud&Heat, Tado°, Zolar a Forto, přičemž tato poslední se stala v roce 2021 prvním jednorožcem v portfoliu, a dále do francouzské společnosti CosmoTech, do švédské firmy Eliq a do českých společností Neuron Soundware a Woltair.

O REPowerEU  

Tato nová iniciativa v oblasti společných investic umožní fondu Inven Capital pokračovat v jeho poslání investovat a podporovat růst startupů v oboru čistých technologií, společně s inovacemi, jež budou schopny posílit pozitivní změny a eliminovat negativní dopady na planetu, zejména pokud jde o dekarbonizaci a udržitelnost.

Zmíněná spolupráce také pomáhá naplňovat cíle plánu Evropské komise REPowerEU, tedy energetické úspory a výrobu čisté energie a diverzifikaci dodávek energie, a podporují ji finanční a právní nástroje určené k vybudování potřebné nové energetické infrastruktury v Evropě. Plán REPowerEU stanoví řadu opatření směřujících k rychlému snížení závislosti na ruských fosilních palivech a urychlení ekologické transformace a zároveň ke zvýšení odolnosti energetického systému v celé EU. Plán je založen na hledání alternativních zdrojů energie, změnách chování s cílem dosáhnout úspor energie a podpoře investic do obnovitelných zdrojů.