Český start-up nabídne domácnostem 100% zelenou elektřinu od českých výrobců

Na český energetický trh vstupuje start-up bezDodavatele. Zákazníkům nabídne možnost obejít tradiční dodavatele a kupovat elektřinu a plyn za tržní cenu. Start-up bezDodavatele staví zejména na pozitivním přístupu k životnímu prostředí. Veškerá dodávaná elektřina tak pochází výhradně od českých výrobců obnovitelných zdrojů.

Zdroj: BezDodavatele.cz

Zdroj: BezDodavatele.cz

 

Podpora k přechodu na čistou energii

 

Společnost chce v Česku, které je podle posledních dostupných dat z roku 2018 čtvrtým největším znečišťovatelem CO2 na hlavu v Evropské unii, podpořit přechod k čisté energii. Energetický start-up bezDodavatele je novou platformou pro zákazníky, kteří chtějí ve svých domácnostech využívat zelenou elektřinu. Díky unikátnímu modelu mají zákazníci možnost obejít tradiční dodavatele a propojit se přímo s místními výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů.

 

„Největším zdrojem tuzemských emisí skleníkových plynů byl podle statistik Ministerstva životního prostředí energetický průmysl, a to s podílem přes 40 %. Vyprodukuje jich tak téměř třikrát více než doprava. Naše země je také podle celosvětových dat čtvrtý největší znečišťovatel CO2 na hlavu v Evropě a sedmadvacátý na světě. U bezDodavatele proto nabízíme řešení pro všechny, kteří chtějí podpořit již dostupnou alternativu a podílet se na snižování CO2 v ovzduší,“ vysvětluje hlavní princip projektu Robert Chmelař, zakladatel bezDodavatele.

 

Start-up bezDodavatele zároveň nabízí i plyn, který sice není obnovitelný zdroj, ale pro životní prostředí je lepší alternativou pro vytápění než tuhá paliva. Přesto spalování zemního plynu produkuje nežádoucí emise CO2. Ty společnost kompenzuje podporou projektů, které naopak ke snížení CO2 v ovzduší přispívají. Typicky se jedná například o výsadbu stromů, tvorbu nových zelených ploch nebo dekarbonizační projekty.

 

Platba přímo výrobci

 

Zelená elektřina je hlavním lákadlem pro ty, kdo chtějí šetřit životní prostředí. Přesto však nelze zajistit, aby do zásuvek zákazníků doputovala jen zelená energie.

 

„Abychom měli jistotu, že bereme elektřinu od konkrétního zdroje, museli bychom k němu natáhnut kabely. Nemůžeme proto kontrolovat, jaká energie do našich zásuvek putuje. Můžeme se ale vědomě rozhodnout, komu za ní budeme platit. Společně tak podporujeme přesun k čistší energetice, protože čím víc nás bude, tím více peněz poputuje k českým výrobcům z obnovitelných zdrojů místo ke kouřícím uhelným elektrárnám nebo do zahraničí,“ zdůraznil Robert Chmelař.

 

Transparentní ceny

 

Za možnost využívat výhradně zelenou energii domácnosti měsíčně zaplatí cenu srovnatelnou se streamovacími službami, jako je Netflix nebo Spotify. BezDodavatele si totiž za zprostředkování a veškeré služby účtuje pouze 6 korun bez DPH za den. Cena vlastní elektřiny a plynu se pak odvíjí od jejich tržní ceny a bezDodavatele jí nijak neovlivňuje.

 

„Částka tak přesně kopíruje cenu na trhu v danou chvíli, bez jakýchkoli spekulací třetích stran. To je velký rozdíl, protože u většiny tradičních dodavatelů platíte pevně danou cenu po celý rok. U té ale dodavatel zohledňuje případné výkyvy v průběhu roku a přičítá si své náklady a zisk, čímž samozřejmě částka stoupá. To u nás přesně vidíte, co a komu platíte,“ vysvětlil Robert Chmelař.

 

Za start-upem stojí skupina lidí se zkušenostmi z energetiky a financí, kteří chtějí po vzoru tzv. FinTechů v bankovnictví změnit k lepšímu i svět energetiky. Segment, který se dlouhodobě potýká s negativními dopady na životní prostředí i špatnou pověstí u zákazníků, chce učinit nejen ekologičtější, ale také mnohem transparentnější.