Českou železnici bude pohánět solární energie

Instalace fotovoltaických elektráren se dostává do popředí zájmu českých železnic. Po pilotním projektu v Děčíně osadí Správa železnic solární panely na střechy dalších nádražních objektů po celé republice.

Zdroj: Správa železnic

Výběrová řízení na soláry

Na instalaci fotovoltaiky v drážním prostředí aktuálně probíhají výběrová řízení. Jejich vítězové nejprve vyprojektují a následně nainstalují panely tak, aby mohly být v polovině příštího roku zapojeny do distribuční sítě.

Náklady se blíží 60 milionům korun, návratnost je při současných cenách přibližně deset let.

Celkový instalovaný výkon bude přibližně 1240 kWp, což odpovídá úspoře elektrické energie 1260 MWh ročně. Díky solárním panelům bude na vlakových nádražích využíván energie šetrnější k životnímu prostředí.

Úspěšný pilotní projekt

Od poloviny roku 2019 jako první budova na tuzemské železniční síti využívá solární energii  stanice Děčín, kde byla instalována solární elektrárna o výkonu 24 kWp.

Tento úspěšný pilotní projekt budou brzy následovat další drážní budovy. Jedná se například o stávající nádražní budovy v Brandýse nad Labem, Berouně nebo Kuřimi, s chystanou instalací už počítají právě budované novostavby v Chodově a Aši.

Panely se osadí také administrativní a provozní objekty Správy železnic v Brně, Pardubicích, Plzni, Hradci Králové, Ostravě, Olomouci, Ústí nad Labem a Děčíně. Uplatnění dále najdou na vhodných trafostanicích, stavědlech nebo v areálech drážních hasičů.