České pivovary sází na fotovoltaiku jako zdroj úspor za energii

Největší výrobce piva v Česku, kterým je skupina Plzeňský Prazdroj, pokryje do konce března letošního roku střechy svých tří českých závodů 3400 solárními panely. Firma tak nejen plní své závazky v oblasti ESG, ale také dosáhne zajímavých úspor nákladů díky roční produkci elektřiny ze všech panelů dosáhne ve výši 1600 MWh.

Zdroj: Greenbuddies

Panely pokryjí střechy pivovarů

Skupina Plzeňský Prazdroj pokryje solárními panely  celkovou plochou 23.000 metrů čtverečních, což odpovídá rozloze čtyř fotbalovým hřiští. Firma tak pokryje 2,4 procenta celkové spotřeby energie závodů v Plzni, Velkých Popovicích a Nošovicích. Díky tomu skupina ušetří až 500 tun oxidu uhličitého ročně.

Výstavbu všech solárů pro skupinu s Plzeňský Prazdroj společnost ČEZ ESCO. Jedna z největších fotovoltaik na střeše pivovaru Radegast Nošovice má kapacitu 800 kWp. Celkovou výši do nových solárů skupina Plzeňský Prazdroj neuvedla.

„Technologii instaluje společnost ČEZ ESCO, která je zároveň investorem projektů. My pak na základě uzavřených smluv technologii postupně splácíme v ceně elektřiny,“ uvedl Kovář.

Dokončení projektů letos

První solární elektrárnu zprovoznila skupina Plzeňský Prazdroj loni v listopadu ve Velkých Popovicích. Celkem 288 panelů je na střeše čistírny odpadních vod. Výkon postačí na pokrytí 12 procent spotřeby čistírny. Dalších 466 panelů je na střeše stáčecí linky, pokryjí zhruba desetinu spotřeby stáčírny.

V pivovaru Radegast v Nošovicích společnost osázela střechu automatizovaného skladu 1750 panely. Plně tak pokryla veškerou spotřebu skladu a ještě 36 procent plechovkové linky.

V plzeňském pivovaru je v plánu přes 1000 panelů na střeše nového automatizovaného skladu, energie ze slunce pokryje přes 48 procent jeho spotřeby.

„Aktuálně probíhají projektové práce, s instalací počítáme v prvním letošním čtvrtletí. S uvedením do provozu počítáme do konce letošního roku,“ řekl Kovář. V Plzni by se měla fotovoltaika ještě rozšířit.

Sázka na zelenou energii

Do budoucna skupina Plzeňský Prazdroj plánuje využívat energii pouze z obnovitelných zdrojů. Fotovoltaika je jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout. Výhradně „zelenou elektřinu“ chce Prazdroj využívat od roku 2025.

„Panely instalujeme na vhodných střechách, které není potřeba dodatečně staticky zabezpečovat,“ řekl technický ředitel Pavel Šemík. Z prostorových důvodů nelze pokrýt spotřebu všech pivovarů jen ze slunce.

„Výrazný podíl na cestě k uhlíkové neutralitě má nákup zelené elektřiny od externích dodavatelů. Hledáme vhodného partnera. Rádi bychom podpořili vznik úplně nového zdroje, který by pokryl naši spotřebu,“ řekl manažer skupiny pro udržitelnost Ivan Tučník.