BMW sází na novou technologii bateriových článků

Automobilka BMW dosud používala ve svých elektromobilech prismatické bateriové články. Nyní v rámci nového konceptu Neue Klasse BMW připravuje změny. Kromě 800V architektury se kompletně změní i samotné články. Výsledkem bude vyšší energetická hustota i rychlejší nabíjení, jehož čas se v rozmezí 10–80 % SoC zkrátí o 30 %.

Zdroj:  Alukov

Prismatické články prošly o velkým vývojem

BMW od počátku výroby modelu BMW i3 používalo prismatické články, které ovšem prošly zásadním vývojem a výrazně se zlepšily jejich vlastnosti, zejména pak energetická hustota. Nejnovější generaci prismatických článků mají i současné modely, například BMW iX nebo BMW i4. Liší se ovšem jejich výška, u vozů s karoserií SUV jsou vyšší, zatímco u vozů s nižší karoserií jsou i články nižší, aby podlaha mohla být tenčí. Nejvyšší články ale používalo BMW i3, zatímco Mini Cooper SE měl nižší.

Již zmíněnou Neue Klasse ale čeká i zásadní změna v podobě úplně jiného typu článků. BMW totiž přechází na válcové články, které budou mít jmenovitý průměr 46 mm, tedy jako nové baterie Tesly s označením 4680. Články automobilky BMW ovšem budou vyšší. Základní budou mít výšku 96 mm a ty do vozů SUV dokonce 120 mm.

Cylindrické články jsou bezpečnější

K tomuto kroku vedlo automobilku hned několik důvodů. Jednak je cylindrický článek jednodušší na výrobu, tedy má i nižší výrobní náklady, druhým důvodem je vyšší energetická hustota a zapomenout nesmíme ani na bezpečnost, protože i z tohoto pohledu jsou výhodnější menší články než větší prismatické s větším obsahem energie.

Díky tomu, že má BMW vlastní testovací „baterkárnu“, může kompletně vyvíjet vlastní baterie včetně technologie jejich výroby. Tu může následně využít buď ve vlastní výrobě, případně si nechat baterie podle přesného zadání vyrábět u externího dodavatele. „Díky Kompetenčnímu centru pro výrobu článků posilujeme inovační sílu Německa,“ vysvětlil Milan Nedeljković, člen představenstva BMW AG odpovědný za výrobu. „Tímto způsobem významně přispíváme k obrovskému technologickému skoku, který bude znamenat příchod modelů Neue Klasse.“

Úsilí o co nejnižší uhlíkovou stopu

„Výroba vzorků bateriových článků v Parsdorfu představuje další logický krok v naší strategii výroby bateriových článků,“ řekl Frank Weber, člen představenstva BMW AG odpovědný za vývoj. „Kompetenční centrum pro výrobu článků je efektivním doplňkem našeho stávajícího Kompetenčního centra pro bateriové články na severu Mnichova. Vývoj probíhá tam a poté nejlepší produkt škálujeme směrem k sériovému procesu v Parsdorfu. Díky spolupráci napříč divizemi jsme schopni jedinečným způsobem propojit produkt a proces jeho výroby.“

Kompetenční centrum umožní BMW Group obsáhnout celý proces tvorby hodnoty bateriových článků. Díky tomuto know-how společnost stanovuje měřítka pro výrobu, kvalitu, výkon, náklady a ekologické standardy, které v úzké spolupráci se svými partnery zavádí pro sériovou výrobu bateriových článků. Ve svých kompetenčních centrech pro bateriové články v Mnichově a Parsdorfu BMW Group systematicky sleduje budoucí milníky, jako je například již zmíněný náběh šesté generace komponentů elektrického pohonu BMW. Probíhá zde ale i vývoj baterií s pevným elektrolytem (ASSB). V těch automobilka BMW vidí budoucnost, i když v tuto chvíli ještě docela vzdálenou. Například v platformě Neue Klasse se ještě s bateriemi s pevným elektrolytem nesetkáme.

V kompetenčním centru pro výrobu článků o rozloze 15 000 metrů čtverečních, do něhož bylo investováno přibližně 170 milionů eur, pracuje přibližně 80 zaměstnanců. BMW Group se zaměřuje na co nejnižší uhlíkovou stopu a spotřebu zdrojů při výrobě, a to počínaje dodavatelským řetězcem. Pro standardní výrobu bateriových článků budou pověření výrobci článků používat druhotný materiál obsahující kobalt, lithium a nikl. Spolu se závazkem dodavatelů článků používat při výrobě pouze ekologickou energii z obnovitelných zdrojů sníží BMW Group uhlíkovou stopu z výroby bateriových článků až o 60 % ve srovnání se současnou generací článků.