Analytici IIEFA: ČEZ by měl více investovat do solárů místo do jádra

ČEZu se v posledním desetiletí nepodařilo vybudovat domácí základnu pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů podle zprávy Institutu pro energetickou ekonomiku a finanční analýzu (IEEFA). Místo toho se spoléhá na své stárnoucí uhelné a jaderné elektrárny a pokračuje v těžbě hnědého uhlí, zatímco připravuje a prodává obnovitelné zdroje v zahraničí.

Zdroj: IEEFA

ČEZ zaspal ve výstavbě OZE

ČEZ, největší energetická skupina v ČR a jedna z největších ve střední a východní Evropě, oznámila v roce 2021 novou strategii k dekarbonizaci výroby elektřiny. Součástí plánu je výstavba obnovitelných zdrojů o výkonu 6 GW do roku 2030, vyřazení uhelných zdrojů do roku 2033 (v souladu s nedávno oznámeným rozhodnutím vlády) a výstavba nové jaderné elektrárny do roku 2037.

Skupina ČEZ musí podle zprávy Institutu pro energetickou ekonomiku a finanční analýzu (IEEFA) po deseti letech promarněných příležitostí dohánět výstavbu obnovitelných zdrojů energie (OZE).

ČEZ, který je ze 70 % vlastněn českým státem a působí v zemi, která je čistým vývozcem elektřiny, dlouho „spal na vavřínech“ a teprve v roce 2021, když začal mít potíže se zajištěním uhelných elektráren a když se objevila možnost veřejné podpory, přišel s novou strategií investic do obnovitelných zdrojů

Riziko zhoršení ratingu

Zpráva IEEFA se zabývá životaschopností plánu a jeho finančními riziky a následně přináší několik klíčových poznatků pro společnost ČEZ.

„Výstavba jaderných elektráren mívá často zpoždění,“ uvedla Mihaela Grubišić Šeba, analytička IEEFA Europe pro oblast financí v energetice a hlavní autorka zprávy. „ČEZ má navíc jen velmi malý podíl na domácím trhu s obnovitelnými zdroji. Vyvolává to otázky, jak realistická je výstavba jaderné elektrárny ve stanoveném časovém rámci.“

Podle investičního plánu ČEZ by navrhovaná jaderná elektrárna měla být uvedena do provozu v roce 2037, čtyři roky po odstavení uhelných zdrojů. Tento plán může zhoršit úvěrový rating ČEZ, zejména kvůli pravděpodobnému zpoždění výstavby a překročení nákladů.

Do budoucna může hrozit zhoršení úvěrového ratingu, zejména pokud ČEZ investuje příliš mnoho zdrojů do výstavby jaderné elektrárny, kde je pravděpodobné zpoždění výstavby a překročení plánovaných nákladů. Dekarbonizace a růst společnosti jsou nicméně finančně reálné, vyžadují však větší ambice a podrobný plán, zejména pokud jde o energii z obnovitelných zdrojů.

Zelená alternativa

„Kvůli absenci státní podpory se ČEZ nepodařilo vybudovat domácí kapacity obnovitelných zdrojů,“ uvedl Arjun Flora, spoluautor zprávy a ředitel IEEFA Europe pro studium finančních aspektů v energetice. „Po deseti letech řízení a plánování „samospádem“ je ČEZ v energetické transformaci pozadu, takže jej čekají významné výzvy.“

Podle názoru IEEFA by se ČEZ měl jednoznačně zavázat k investicím do nových, rozsáhlých fotovoltaických elektráren, které by zajistily přínos pro společnost, její akcionáře i české daňové poplatníky. ČEZ by také mohl těžit z vyššího využití svých vodních elektráren – z dnešních pouhých 14 % na projektovaných 60 %.

Zpráva IEEFA vyvolává otázky, zda je ČEZ podle svého návrhu investic na dekarbonizaci skutečně připraven, a nabízí alternativu s menším finančním rizikem.