Aktuálně: Více než 6000 žádosti bylo podáno na podporu moderní energetiky z Modernizačního fondu

V pondělí 1. února skončily první vyhlášené předregistrační výzvy pro zájemce o finanční prostředky z Modernizačního fondu (ModFond). Ten nabídne do roku 2030 na dekarbonizaci energetiky 150 až 180 miliard korun v celkem devíti programech. Státní fond životního prostředí (SFŽP), který  ModFond administruje, obdržel celkem více než 6000 žádostí o dotace na nové projekty.

Zdroj: Conergy

Zdroj: Conergy

1 GW vyplněných projektů od Frank Bold

Přihlášení do předregistračních výzev zájemcům o projekty na fotovoltaické elektrárny zjednodušila expertní skupina Frank Bold, jež zdarma vytvořila nástroj na vyplnění formuláře, kterým prošlo přes 1000 projektů o výkonu téměř 1 GW. Cílem nástroje bylo umožnit přihlášení do předregistračních výzev co nejširšímu okruhu žadatelů.

“Informace ohledně výzev od Státního fondu životního prostředí byly hodně obecné a do poslední chvíle nebylo v mnoha věcech jasno. Jen několik dnů před uzávěrkou předregistrace bylo zveřejněno, že předregistrační výzvy jsou závazné jen pro ty, kteří chtějí čerpat letos. Podmínky v ostrých výzvách budou doufejme jasnější, abychom společně dosáhli transformace a decentralizace české energetiky,” uvedl Jan Šrytr z Frank Bold Energy.

Finanční prostředky budou z fondu rámcově rozděleny podle Obecného programového dokumentu, který vláda schválila až 25. ledna, tedy téměř dva měsíce po vyhlášení výzvy. V jeho finální verzi se však těsně před jednáním objevilo, že současným velkým výrobcům elektřiny, kteří jsou součástí Evropského systému emisního obchodování (EU ETS), připadne 60 % prostředků z programu č. 2 (RES+) místo původně plánovaných 50 %. 

“Velcí výrobci energie tak ukrojí podstatnou část z peněz, které mohly pomoct diverzifikaci. Vzhledem k velkému zájmu zejména o decentralizované střešní instalace fotovoltaiky a jejich obecně dobré připravenosti by bylo vhodné, aby podmínky nejbližší výzvy byly právě k takovýmto projektům co nejotevřenější a projekty mohly být masivně podpořeny již v letošním roce,” komentoval Šrytr.

Kolika projektům Frank Bold pomohl?

  • 726 zájemců využilo nástroj expertní skupiny Frank Bold pro 1200 projektů 
  • 87,8 % procent projektů se týkalo umístění FVE na budovy s celkovým výkonem 528,5 MW, 11,6 % na pozemky s celkovým výkonem 375,6 MW a 0,5 % na vodní plochu s celkovým výkonem 45,6 MW
  • téměř 1 GW byl celkový výkon všech vyplněných projektů
  • přes 67 miliard korun je celkový odhadovaný objem investic v registrovaných projektech od Frank Bold Energy.

Zájemci o zpracování energetických projektů nejen v kontextu ostrých výzev z Modernizačního fondu, které by měly odstartovat do konce března, se mohou obrátit na energetické experty z Frank Bold Energy. Ti se ve svých odborných konzultacích ve spolupráci s kolegy z Frank Bold Advokáti soustředí především na budování problematiku návrhů a budování decentralizovaných řešení pro obnovitelné zdroje energie pro firmy, samosprávy i sdružení vlastníků bytových jednotek. Služeb aktuálně využil například Jihomoravský kraj, který podal žádost o dotace na fotovoltaické systémy pro 30 vybraných budov

Frank Bold Energy je součástí expertní skupiny Frank Bold. Všechny její části, které sdružují experty na právo, energetiku, komunikaci, korporátní agendu, nefinanční reporting i transparentnost veřejných procesů, spojuje vize svobodné a odpovědné společnosti.

“Společně děláme odpovědný byznys, podporujeme veřejně prospěšné aktivit posilující demokratické instituce, odpovědnější firmy, udržitelné stavitelství a decentralizovanou energetiku,” vysvětlil Pavel Franc, CEO Frank Bold.

Příběh energetiky ve Frank Bold

Na začátku aktivit Frank Bold stálo přesvědčení, že českou energetiku s uhelnými zdroji a negativním vlivem na životní prostředí je nutné transformovat. Proto se právní tým Frank Bold dlouhodobě systematicky zasazuje o čistší vzduch a využívání obnovitelných zdrojů. Dohlíží na dodržování emisních limitů u českých uhelných elektráren a aktuálně také bojuje proti negativním dopadům těžby v polském hnědouhelném dole Turów na české občany. 

Od svého vzniku v roce 2013 poskytuje Frank Bold také právní služby podnikatelům, kteří se věnují výrobě energie z obnovitelných zdrojů. Není proto náhodou, že advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, která je součástí expertní skupiny, získala ocenění Právní firma roku 2020 – doporučovaná kancelář pro oblast energetiky. 

“Vedle právní agendy jsme začali rozvíjet i konzultační a technologickou expertízu pro energetiku a založili Frank Bold Energy. S ním jsme od loňského roku už stáli u řady inovativních záměrů v oblasti microgridu a energetických komunit, například v Litoměřicích, Hradci Králové či v Brně. Svou expertízu teď nabízíme i dalším klientům mimo jiné v kontextu Modernizačního fondu. Chceme pomáhat měnit svět obnovitelnou energií,” uvedl Franc.