Propad cen panelů, návrat součtového měření  a další klíčové trendy ve fotovoltaice?

Znovuzavedení součtového měření, dramatické, ale krátkodobé zlevnění panelů, jednoznačný příklon k efektivnější technologii panelů TOPCon. Tak popisují současné TOP  trendy ve fotovoltaice přední experti z řad výrobců, distributorů i oborových asociací.

Zdroj: Conergy

PERC je mrtev, ať žije TOPCon

Tradiční frází pronášenou v souvislosti se jmenováním nového panovníka se ve fotovoltaické branži ohlašuje robustní nástup technologie fotovoltaických článků TOPCOn. Po několika letech, kdy ve výrobě dominovala technologie panelů PERC, tuzemští distributoři odhadují, že 70 % globálních výrobních kapacit přejde během příštího roku k panelům s články typu TOPCOn.

Jednou z výhod solárních panelů TOPCon je vyšší výkon na metr čtvereční. Na omezené ploše střechy rodinného domu je to významný rozdíl, který vede k vyšší celkové výkonnosti fotovoltaického systému. TOPCon panely mají v průměru o 5–7 % vyšší efektivitu, než PERC na stejném místě.

Kromě toho solární panely TOPCon mají nižší degradaci výkonu oproti PERC panelům. V důsledku toho se rozdíl ve výtěžnosti vyrobené solární energie v čase zvyšuje.

Experti varují: propad cen panelů je krátkodobý a má svá úskalí

V Rotterdamu před koncem letošního roku probíhají velké výprodeje skladových zásob výrobců, kteří do Evropy navezli o desítky GWp větší množství, než evropský trh spotřebuje. Část zásob se vyprodává i za ceny o 20 – 30 % pod výrobními náklady, část panelů se vrací zpět na asijské trhy. Tato příležitost k nákupu levných panelů je časově omezená a rozhodně není bez rizik.

„Více než 90 % levných panelů jsou typu PERC s nižší efektivitou, o které není mezi zákazníky tak velký zájem,” komentuje velkoobchodní výprodeje Radek Orság ze společnosti SOLSOL, jednoho z největších fotovoltaických velkoobchodů v Česku.

Tuzemští velkoobchodníci očekávají, že od začátku příštího roku se začnou ceny postupně vracet zpět. „Když dnes objednám panely u výrobců v Asii z nové produkce, dostanu v březnu špičkové panely TOPCon, u kterých ale bude cena o více než 20 % vyšší, než ty současné výprodejové,” dodává Orság.

Od druhého kvartálu se očekává další zdražení a návrat k tržním cenám. Pod výrobními náklady se budou patrně držet ceny panelů i v prvním kvartálu, protože skokový návrat k tržním cenám neumí trh vstřebat. Ve druhém a třetím kvartále se u panelů očekává návrat na předcovidovou úroveň, maximálně o 10 % nižší.

„V Asii zároveň probíhá čištění trhu: mnoho menších výrobců panelů, ingotů a článků  krachuje a další krachy se očekávají. Důvodem jsou extrémně nafouknuté výrobní kapacity předních výrobců, které neodpovídají vývoji trhu,” vysvětluje důvody Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.

„V současném kvartálu a částečně i prvním kvartále 2024 lze proto očekávat takřka neuvěřitelné ceny, nicméně realizační firmy i koncoví zákazníci by si měli uvědomit, že někteří výrobci mohou mít existenční problémy právě z nadbytečné nabídky panelů na trhu. V případě jejich bankrotu pak jejich výrobky mohou být bez záruky, kterou nebude mít kdo držet,” varuje Karel Čáp z velkoobchodu Frankensolar.

Problémy mohou nastat i ve spojení s nižšími výkony výprodejových panelů, protože se nejedná o nejmodernější technologie, což se výrazně promítne do výkonu elektrárny v dlouhodobém horizontu životnosti fotovoltaiky. „Zákazníkům proto doporučujeme držet se nabídek top deseti výrobců Tier 1 (Poznámka redakce: bankovní seznam ověřených značek, který publikuje agentura Bloomberg) nejen čínských, ale i euro-amerických,” uvedl Radek Orság ze společnosti SOLSOL.

„Když montážní firma nakoupí panely za polovinu, může to zlevnit celou instalaci asi o deset procent. Ale pokud bude firma skladovat panely několik měsíců, tak se cena za uskladnění a cena peněz promítne do ceny panelu tak, že se dostane na cenu obvyklou a možná i dražší,” nabádá k opatrnosti Hradecký.

Ceny montážních systémů již neklesají

Konflikt na Ukrajině a sním související výpadek na straně významných evropských dodavatelů komodit (hliník, nerez, železo) a energetická krize dramaticky zvedaly ceny konstrukcí pro fotovoltaiku v loňském roce. Vše bylo umocněno ještě obrovským zájmem o solární elektrárny. V průběhu loňské sezóny tak docházelo k prodloužení dodacích termínů a ceny vystřelily mnohdy více než na dvojnásobek.

„V letošním roce je vidět pokles cen u vstupních komodit díky ochlazení ekonomiky, ale zdaleka ještě nejsme na hodnotách před vypuknutím energetické krize. Díky cenám energií, zvyšování mezd způsobené současnou inflací a tlaku na environmentální, sociální a správní (ESG) kritéria, nelze očekávat, že se na původní hodnoty vrátíme. Přesto došlo k mírnému poklesu cen u montážních systémů v průběhu letošního roku,” komentuje situaci Ludvík Krajíček, CEO tuzemského výrobce konstrukcí, společnosti KRAJIczech.

U cen instalačního materiálu, kam patří kabeláž, rozvaděče a další elektroinstalační materiál, se po skokových navýšeních v roce 2022 v současnosti cena nepropadá a pohybuje se na úrovni o 15 % až 20 % výše, než v roce 2021.

„K tomu je třeba počítat, že lidská práce, ceny dopravy a energie, které se promítají do cen těchto komponent, stouply o minimálně 20 % oproti roku 2021,” komentuje Josef Zika, CEO společnosti A-Z TRADERS, tuzemského dodavatele rozvaděčů, regulačních jednotek a bezpečnostních prvků, pro instalační firmy.

„Výsledné ceny instalací jsou v součtu všech položek, kde některé klesají, jiné však zase rostly nebo jsou na cenách roku 2021,” shrnuje situaci Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.

Návrat součtového měření

Třetím, závěrečným, čtením v Poslanecké sněmovně prošla v pátek 1. prosince novela Energetického zákona, tzv. Lex OZE 2. Ta přináší nezbytný základ digitalizace energetiky, komunitní energetiku a další důležité úpravy na podporu rozvoje OZE. Jednou z novinek je opětovné zavedení součtového měření, které formou sdílení sám sobě přinese zákazníkům větší výběr střídačů.

„Návrat k součtovému vyhodnocování je dobře, důležité bude, jak nastavíme tarify, které určí jestli bude na započtené množství elektřiny hrazena regulovaná variabilní složka ceny. Očekávám k tomu další diskusi,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Díky obnovení symetrického měření najdou na trhu uplatnění i evropští výrobci střídačů, kteří nebyli schopni reagovat úpravou střídačů pro malý český asymetrický trh. To přinese malé snížení nákladů na solární elektrárny.

„Díky snížení cen střídačů, ale hlavně jejich delší životnosti vlivem menšího namáhání, očekávám úsporu v řádu jednotek procent,” komentuje novinka Zika. Sdílení sám sobě bude výhodné i samo o sobě: tím, že zákazníci si započítají větší část samovýroby proti své spotřebě, budou platit méně za odebranou elektřinu ze sítě.

Názory expertů na znovu zavedení součtového měření se liší. Například právní expert Pavel Doucha novou právní úpravu považuje za spornou.

„To, co se chystá, by se dalo nazvat jako „sdílení elektřiny sám sobě.“ Jestliže po jedné fázi dodávám přetok nespotřebované elektřiny do soustavy, tak se mi tato elektřina započte do spotřeby na ostatních fázích. Bohužel se v praxi ale ušetří jenom na ceně silové elektřiny, regulovanou složku ceny elektřiny, kterou sdílím sám sobě, zaplatím stejně. Zjednodušeně řečeno tedy za elektřinu, kterou jsem si sám vyrobil a spotřeboval, zaplatím stejně, i když přibližně o polovinu méně. Takto polovičatá právní úprava pouze poskytuje alibi, že problém je vyřešen. Nemůžeme tedy v blízké budoucnosti čekat žádné skutečné řešení,“ komentuje součtové měření  Pavel Doucha z kanceláře DouchaŠikola Advokáti.

„Skoková změna k zavedení technického součtového měření není v tuto chvíli možná. Princip sdílím sám sobě je první krok, který pomůže zákazníkům šetřit nejméně 40 až 50 procent z celkové ceny za spotřebu, kterou si pokryjí vlastní výrobou. To mi přijde pro začátek dobré. Budeme to podrobně vysvětlovat a diskutovat našim členům na webináři po Novém roce,” popisuje Hradecký.

Na druhu stranu, bude se měnit i způsob vyúčtování a samotná spotřeba je z logiky věci asymetrická, protože spotřebiče jsou zapojené na různých fázích. Úplný odchod od asymetrických střídačů, které reagují na spotřebu domu technicky správným způsobem, proto zástupci oboru neočekávají. Asymetrické střídače zůstanou důležité u mikrozdrojů bez povoleného přetoku.

„S příchodem symetrie opět očekáváme záplavu čínských technologií bez správné certifikace a nastavení sítě. Jednoznačně proto podporujeme snahy distributorů o přípravu listu doporučených technologií, aby se předešlo jak technickým problémům při připojení, tak rozhořčení koncových uživatelů nad nefunkčností či nízkou kvalitou a životností produktů,” uvedl Hradecký.

Novelu musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Účinnost novely se předpokládá od druhé poloviny roku 2024.