ČFA: Nejmodernější pracoviště fotovoltaiky a elektromobility v ČR najdete v Plzni

Česká fotovoltaická asociace (ČFA) ve spolupráci s Ústavem fotovoltaiky a elektromobility, z. ú. dne 9. května 2023 slavnostně otevřely své nové sídlo, které najdete v Teslově ulici č. 3, budova A, VTP Plzeň.

Zdroj: ČFA

Nejmodernější pracoviště fotovoltaiky a elektromobility v ČR

„Vybudovali jsme nejmodernější pracoviště fotovoltaiky a elektromobility v ČR. Kromě proškolování montérů fotovoltaických systémů a dobíjecích stanic pro elektromobily posouváme hranice i ve výzkumu – vybudováním certifikovaného pracoviště pro diagnostiku fotovoltaických modulů v oblasti výkonu, účinnosti, izolačních stavů, poruchy technologie  a struktury výroby, stárnutí a životnosti.  A srdečně Vás zvu na prohlídku našeho nového sídla,“ komentoval ředitel ČFA Petr Maule.

Návštěvníci si mohou poslechnout právě probíhající kurz Základy projektování v programu PV SOL s přednáškou na téma Bateriové síťové systémy: AC coupling x DC coupling.

Co na pracovišti najdete?

– laboratoř fotovoltaiky a tam je hlavní činností zapojování AC a DC rozvaděče FVS, diagnostika elektrického obvodu a odstranění simulovaných závad, sestavování náhradního blokového schéma a popis principu funkce bezpečnostních opatření při projektování, provozní měření různých druhů modulů a výkonů fotovoltaických modulů, atd.

 – laboratoř elektromobility, kde si vyzkoušíte zapojování AC nabíjecí stanice, funkce ochranných a jistících prvků, regulace dobíjecího výkonu, sledování průběhu nabíjení podle norem, vytváření blokového schéma dobíjecí stanice a popis principu funkce v praxi, problematika blackoutu při dobíjení elektromobilů, apod. 

– fotovoltaický střešní polygon, kde se na chvíli stanete elektromontérem FVS a zkusíte si lisování DC konektoru MC4. Také velmi dbáme na bezpečnost při montážích fotovoltaických systémů a v polygonu ještě uvidíte a můžete si i vyzkoušet vyžadovaná bezpečnostní opatření práce ve výškách (postroje, sedák, úchyty, kotvící body, …)

– vědecko-výzkumné pracoviště s testerem PASAN SunSim3C, který měří elektrické vlastnosti fotovoltaických modulů a článků a tím umožňuje detekovat výrobní nebo produktové vady, podle ČSN EN 60904-1. Tento tester pomocí krátkého světelného impulzu definované délky, intenzity a spektra proměří celou voltampérovou charakteristiku fotovoltaického panelu.

Kontaktní informace

Česká fotovoltaická asociace, Ústav fotovoltaiky a elektromobility, z. ú.

Teslova 3, budova A, VTP Plzeň

301 00 Plzeň

www.cefas.cz