900 miliard: Díky eurodotacím do zelené energetiky může vzniknout až 80 tisíc nových pracovních míst

Počínaje letoškem začne do Česka z rozpočtu EU a krizového fondu obnovy postupně proudit 964 miliard korun. míst a 900 mld. Otevírá se tak možnost realizace energeticky úsporných renovací budou a smysluplného využití výroby energie z obnovitelných zdrojů, což pomůže ekonomice překonat pandemickou krizi.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

Až 80 tisíc nových pracovních míst

Nejúčinnější cestou ke snižování emisí jsou energetické úspory v budovách a výroba energie z obnovitelných zdrojů. Do roku 2030 mohou tato klimatická opatření přinést zejména malým a středním firmám zakázky v hodnotě 900 miliard korun a až 80 tisíc pracovních míst, vyplývá z výpočtů aliance Šance pro budovy a Komory OZE.

Jejich zástupci včera na odborném kulatém stole jednali s českými ministerstvy o tom, jak k tomu efektivně využít stovky miliard korun přicházející z evropských zdrojů.

Česká vláda hledá cesty, jak pomocí evropských peněz podpořit národní hospodářství zasažené pandemií Covid-19. Počínaje letoškem začne do Česka z rozpočtu EU a krizového fondu obnovy postupně proudit 964 miliard korun.

„Prostředky v celkovém objemu rovnajícím se třem čtvrtinám státního rozpočtu dostane Česko během následujících sedmi let k dispozici především na klimatická opatření a digitalizaci coby nejlepší nástroje obnovy a modernizace ekonomiky,“ vysvětluje předseda Komory obnovitelných zdrojů Štěpán Chalupa.

Na ochranu klimatu má v období 2021–2027 směřovat téměř třetina evropského rozpočtu. Peníze mohou evropské země čerpat skrze „klasické fondy“, na které jsou zvyklé i české regiony.

Nově ale letos přibyl zmíněný Fond obnovy a také Fond spravedlivé transformace sloužící hlavně uhelným regionům. Přímo na snižování emisí jsou navíc určeny příjmy z prodeje emisních povolenek nebo nový Modernizační fond, který Česku přinese nejméně 150 miliard korun.

Zakázky pro malé a střední firmy

„Nejúčinnější cestou, jak evropské peníze využít a snížit emise, je podpořit energetické úspory a výrobu energie z obnovitelných zdrojů. To by Česku pomohlo z větší části splnit i dohodnutý evropský cíl na snížení emisí o 55 % ve srovnání s rokem 1990,“ říká ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub.

Znamenalo by to nové investice zejména pro malé a střední firmy v hodnotě 900 miliard a vytvoření nejméně 80 tisíc pracovních míst, shodují se obě asociace.

Jak se na příliv evropských financí nejlépe připravit, včera Šance pro budovy a Komora OZE projednaly s náměstky ministerstva průmyslu a životního prostředí a zástupci ministerstva pro místní rozvoj.

Zjednodušení žádosti o dotace

Ministerstva by podle odborníků měla zajistit nejen dostatečné prostředky pro výstavbu a renovace úsporných budov a instalace obnovitelných zdrojů na nich a v nich. Důležitá je také podpora projektové přípravy, která často trvá déle a je složitější než samotná realizace projektu. Přístup k evropským penězům by také měl být uživatelsky přívětivý.

„V současné chvíli se pro financování energeticky úsporných renovací nabízí řada fondů. Je potřeba nakombinovat je tak, aby mezi nimi nemusel vlastník budovy rozlišovat a složitě dohledávat potřebné informace, ale mohl si pohodlně na jednom místě vybrat vhodný způsob podpory podle toho, zda se jedná například o rodinný dům nebo školu,“ říká Petr Holub ze Šance pro budovy. 

Nedostatečná podpora obnovitelných zdrojů

Při nastavování výzev v Modernizačním fondu by měl stát zase upřednostňovat lokální výrobu z obnovitelných zdrojů a rovněž do programu připustit vedle takzvaných nepalivových obnovitelných zdrojů jako slunce a vítr i zdroje na bioplyn či biomasu (palivové zdroje).

„Nové obnovitelné zdroje může vlastnit, provozovat a z jejich výroby profitovat každý: občané, malí a střední podnikatelé a obce i velké energetické firmy. Největší překážkou rozvoje většiny obnovitelných zdrojů v Česku je ale jejich nepodpora ze strany státu. Obnovitelné zdroje jsou stále považovány za jakýsi doplněk, jehož rozvoj po nás chce Brusel. To je ale zásadní nepochopení. Kromě uhlí je to náš jediný domácí zdroj, a proto bychom o jejich rozvoj měli mít mimořádný zájem,“ doplňuje Štěpán Chalupa z Komory OZE.