70 MW: Největší solární elektrárnu v Polsku postavili horníci na území bývalého dolu

Největší fotovoltaická elektrárna v Polsku o výkonu 70 MWp začala vyrábět elektrickou energii. Investice byla realizována jako součást nové strategie energetické skupiny ZE PAK, která postupně utlumuje svoji činnost v oblasti těžby uhlí a výroby fosilní energie s tím, že přechází na výrobu bezemisní energie.

Zdroj: Esoleo

Největší solární elektrárna v Polsku

Fotovoltaická farma v obci v  Brudzew ve Velkopolském vojvodství, kterou uvedla do provozu společnost ZE PAK, má výkon 70 MWp. V současnosti se jedná o největší solární elektrárnu v Polsku, která vyrostla na bývalém hnědouhelném dole na pozemku o rozloze přibližně 100 ha. Donedávna se v této oblasti těžilo hnědé uhlí povrchovým způsobem v dole Adamów, který je součástí energetické skupiny ZE PAK.

Na této obří solární instalaci se použilo 155 554 fotovoltaických modulů o výkonu 455 Wp. Elektrárna také využívá 306 měničů a více než 900 km kabelů a optických vláken. Samotný plot farmy, ke kterému vede 16 vstupních bran, je dlouhý 12 km. K dispozici je 31 trafostanic, každá o výkonu 2 MW.

Piotr Woźny, prezident energetické společnosti ZE PAK SA, zdůrazňuje, že fotovoltaická farma v Brudzewu je jednou z největších investic soukromého kapitálu do zelené energie v Polsku.

„Naše moderní a v současnosti největší solární elektrárna v Polsku je dalším milníkem v energetické transformaci společnosti ZE PAK. Do roku 2030 chceme, aby společnost ZE PAK vyráběla energii výhradně z obnovitelných zdrojů – včetně slunce, větru a biomasy. Brzy začneme v Koníně vyrábět také zelený vodík, který je palivem budoucnosti,“ říká Piotr Woźny.

Nová práce pro horníky

Na výstavbě fotovoltaické farmy se podíleli mimo jiné bývalí horníci, kteří byli rekvalifikováni a nyní realizují další projekty v oblasti zelené energie. Region okresu Brudzew, kde byl ještě před několika lety hnědouhelný důl, se nyní proměňuje v obří výrobnu čisté energie, a stává se tak  skutečným symbolem polské energetické transformace.

Do výstavby obří solární elektrárny o výkonu 70 MWp  investovala společnost ZE PAK SA 163,8 milionu PLN (cca 980 miliónů Kč) ze soukromých zdrojů.  Fotovoltaická farma v Brudzewu vyrobí ročně přibližně 68 GWh elektřiny, což se projeví snížením emisí CO2 o 56,7 tisíce tun ročně.

Jako EPC se na výstavbě této obří elektrárny podílela společnost Esoleo. Podle prezidenta společnosti Esoleo Mariusze Klimczaka mohou v tomto regionu časem vyrůst fotovoltaické elektrárny o výkonu až 650 MW.

Přípravné práce na elektrárně byly byla zahájeny v listopadu 2020. Instalace modulů trvala od 12. dubna do 11. srpna letošního roku.  Dne 26. října 2021 solární farma získala dočasné povolení k testovacímu provozu s připojením do sítě distribuční společností Energa-Operator S.A..