5 nejčastějších chyb při investování do fotovoltaiky. Jak se jich vyvarovat?

Fotovoltaiku si většina majitelů pořizuje zejména z důvodu úspory nákladů. Zklamání přichází ve chvíli, kdy fotovoltaika nefunguje tak, jak majitel očekává. Analyzovali jsme pro vás 5 nejčastějších chyb, kterých se solární investoři dopouští, abyste se jich mohli při plánování své elektrárny vyvarovat.

O problematice bezpečnosti fotovoltaických elektráren můžete diskutovat s předními experty na odborné fotovoltaické konferenci Smart Energy Forum v Praze v říjnu 2023.

1. Nekvalitní provedení instalace 

Jedním z nejčastějších problémů, na které investoři v posledních měsících naráží je nekvalitní montáž. Instalace fotovoltaiky svépomocí nebo s nevyškoleným personálem s sebou nese úsporu nákladů, ale také velká rizika, která mohou celou stavbu velmi prodražit. 

Vyškolení odborníci správně zapojí veškeré komponenty a také s nimi umí vhodně manipulovat, aby nedošlo při instalaci k jejich poškození. Správná instalace také minimalizuje riziko požáru, který by v důsledku špatného zapojení mohl vzniknout. Přípravu a zapojení by měl vždy provádět autorizovaný technik. 

Se skokovým nárůstem instalací stoupl také počet požárů, ke kterým hasiči vyjížděli. Od ledna do července 2023 hasiči zaznamenali 45 požárů fotovoltaických elektráren. V roce 2022 bylo těchto výjezdů 22 a v předchozích letech docházelo k 15 výjezdům ročně.

Pří výběru instalační společnosti doporučujeme důkladně prověřit její reference a zjistit si, jak je vyškolený jejich montážní tým. Dobrým rádcem mohou být reference na Googlu nebo sociálních sítích. Některé společnosti umožňují po předchozí domluvě navštívit některé z jejich instalací a prohlédnout si, jak vypadá jejich práce.

Zdroj: Greenbuddies

2. Dodavatel bez historie

Na trhu je široká nabídka produktů a komponent pro fotovoltaické elektrárny. Někteří výrobci umí stlačit cenu a pro solární investory je velmi jednoduché této lákavé nabídce podlehnout. Zejména v případě, kdy se řeší větší instalace a vyšší spotřeba materiálu, mohou tyto nabídky zaujmout svou nízkou cenou.

U fotovoltaických panelů je dnes záruční doba až v délce 30 let. Pokud si řádně neprověříte dodavatele komponent může se stát, že výrobce na trhu skončí a vy už nebudete mít kde reklamaci řešit nebo ji budete velmi pracně vymáhat.

S hodnocením výrobců fotovoltaických komponent může pomoci certifikace, která se uděluje prověřeným společnostem. Analytická společnost Bloomberg New Energy Finance (BNEF) vydává každé čtvrtletí seznam nejspolehlivějších výrobců solárních panelů, které označuje certifikátem TIER 1. Analýza, kterou BNEF zpracovává poskytuje přehled stabilních a spolehlivých výrobců solárních panelů, kteří splňují nadefinovaná kritéria.

3. Použití nevhodných materiálů

S rizikem použití nevhodných materiálů se zejména hasiči setkávají u neodborných instalací nebo fotovoltaických elektráren, které jsou montovány svépomocí. Před výběrem konkrétních produktů je důležité mít kvalitně zpracovanou dokumentaci včetně požárně bezpečnostního řešení.

Dalším rizikovým místem bývá použití plastových nosných konstrukcí, místo kovových, které se nejčastěji vyrábí z hliníku nebo pozinkované oceli. Plastové konstrukce mohou vykazovat horší vlastnosti (vliv tepla a slunce), ale také neodolají ohni v případě požáru. Také nekvalitní bateriová úložiště nebo nízká ochrana před zásahem blesku mohou mít významný vliv na kvalitní a dlouhodobou funkci fotovoltaické elektrárny.

4. Fotovoltaika nežije s rodinou

Zásadním kritériem pro spokojený život s fotovoltaickou elektrárnou je dobře zmapovat potřeby rodiny a její cyklus. Vzhledem k dlouhému období, na které si fotovoltaickou elektrárnu pořizujete je nutné zohlednit i výhled do budoucnosti a možné narůstající potřeby rodiny. 

Zkušený projektant by od vás měl zjistit, jak funguje vaše domácnost a na co byste vyrobenou energii chtěli využít. V létě je možné s fotovoltaikou vyhřívat bazén, v zimě vytápět podlahové topení. Všechny potřeby domácnosti byste měli vzít v potaz a raději elektrárnu postavit větší než pak velmi pracně elektrárnu rozšiřovat.

Energie z fotovoltaiky se dá také využít na domácí nabíjení elektromobilu. Nabíjení elektromobilu pomocí solárních panelů je ekologické a zároveň finančně výhodné, protože nabíjíte zdarma.

5. Nevhodná orientace a lokalita

Orientace fotovoltaiky a nevhodný sklon má významný vliv na výkon fotovoltaické elektrárny. Pro maximalizaci spotřeby je vhodné v současnosti (pokud to podmínky umožní) umisťovat panely s orientací na západ-východ.

Právě zde někteří nezkušení instalatéři chybují, když navrhnou investorovi “tradiční” způsob instalace panelů na jihozápad se sklonem střechy v rozmezí 40–45°.

U plochých střech se panely umísťují obvykle pod úhlem 15° a možná je i vodorovná instalace. Její nevýhodou je kromě nižší energetické výnosnosti také rychlejší znečištění panelů.

O problematice bezpečnosti fotovoltaických elektráren můžete diskutovat s předními experty na odborné fotovoltaické konferenci Smart Energy Forum v Praze v říjnu 2023.