26,89 %: JinkoSolar zvedá laťku v účinnosti solárních článků

Přední světový výrobce fotovoltaických panelů JinkoSolar oznámil, že dosáhl nového světového rekordu v konverzní účinnosti solárních článků typu-N ve výši 26,10 %. Tento výsledek byl ověřen nezávislým Národním metrologickým institutem v Číně.

Významný pokrok díky novým technologiím

Společnost JinkoSolar dosáhla významného technického průlomu u svého monokrystalického křemíkového solárního článku TOPCon typu-N o velikosti 182 mm. Letos v říjnu společnost opět překonala svůj rekord v maximální účinností konverze solárního záření na elektřinu. Původní rekord z dubna letošního roku činil 26,70% s tím, že nový rekord na konci října dosáhl 26,89%.

Oddělení výzkumu a vývoje společnosti JinkoSolar zdokonalilo technologii pasivace defektů rozhraní, vysoce transparentní polykřemíkové fólie a ultratenké metalizace založené na laserem dopovaném selektivním emitoru. Díky úspěchům na poli výzkumu a vývoje se společnosti JinkoSolar daří technologické úspěchy aplikovat v masové výrobě solárních technologií, zejména v oblasti fotovoltaických článků.

Úspěch díky kvalitě

Za úspěchem společnosti JinkoSolar, která je světovým lídrem ve výrobě panelů, stojí mnohaleté investice do výzkumu a vývoje, které se odrážejí ve vysoké kvalitě těchto výrobků.

Letos v srpnu společnost  již čtvrtý rok v řadě za sebou získala prestižní ocenění za kvalitu panelů „Overall Highest Achiever 2023“, které uděluje nezávislý testovací institut Renewable Energy Testing Center („RETC“).

Označení Overall Highest Achiever je nejvyšší udělované ocenění, které RETC uděluje výrobcům panelů, kteří dosáhli nejlepších výsledků v testech ve všech třech kategoriích testů: spolehlivost, výkon a kvalita.

„Již čtvrtý rok v řadě za sebou byla společnost JinkoSolar uznána za celkově nejúspěšnější společnost, což je vzácný úspěch,“ řekl Cherif Kedir, prezident a generální ředitel společnosti RETC. „Toto potvrzuje důraz a úsilí společnosti JinkoSolar  na poli inovací, kvality a spolehlivosti výrobků. Současně to demonstruje, že panely JinkoSolar garantují vynikající návratnost investic.“