10 dobrých důvodů, proč střídače SolarEdge drtí konkurenci ? (část 2.)

Fotovoltaická elektrárna (FVE) je investicí s dlouhou ekonomickou životností a podle toho je třeba s ní nakládat. Srdcem každé FVE je střídač, proto by se měl každý investor zajímat především o jeho kvalitní výběr. Jaké hlavní kritéria při výběru střídače zvažovat?

Pokročilá fotovoltaická a bateriová řešení společnosti SolarEdge si můžete prohlédnout na výstavě Smart Energy Forum v Praze ve čtvrtek 11. listopadu.
 
SolarEdge
 
 
Jak jsme nedávno informovali, střídače SolarEdge jsou bez nadsázky synonymem pro technologii budoucnosti, protože již nyní chrání investory do solárních elektráren před budoucími problémy. O výjimečné kvalitě střídačů SolarEdge svědčí i testy dvou nezávislých institucí  Photon Lab a PVEL, které prokázaly dosažení vyšší výroby solární energie při použití těchto střídačů.
 
Společnost SolarEdge se za pouhých několik málo let předstihla konkurenci, která byla na trhu o desítky let dříve a stihla posbírat celou řadu ocenění pravě za inovaci (Intersolar award 2012/2016 atd.). Podle výzkumné a analytické společnosti IHS a jejich „IHS PV Inverter Market Tracker Q2 2019“ se SolarEdge drží na pozici světové jedničky podle obratu a je největším dodavatelem jednofázových měničů.

Dalších 5 důvodů tohoto fenomenálního úspěchu společnosti SolarEdge je popsáno níže (úvodní část článku je ZDE).
 
6. Náklady na výměnu střídače/prodloužená garance
 
Z dosavadních zkušeností je zřejmě, že střídač klasické technologie bude nutné za dobu 20 let jednou nebo dvakrát vyměnit. Důvodem je např. životnost elektrolytických kondenzátorů (bohužel nelze vyměnit jen samotné kondenzátory). Z tohoto důvodu obvykle investor odloží část prostředků jako rezervu na BÚ nebo si dokoupí prodlouženou garanci. 
 
O nutnosti výměny svědčí ceník prodloužených garancí jednotlivých výrobců, často se cena prodloužené garance na 20 let blíží ceně nového střídače. SolarEdge má velkou výhodu v tom, že je velká část střídače tvořená výkonovými optimizéry, a ty mají standardní záruku 25 let. 

Střídač samotný je velmi jednoduchý, stará se jen o konverzi DC na AC. Má standardní záruku 12 let a dokoupení prodloužené garance na 20/25 let je oproti konkurenci výrazně nižší:

Ceník prodloužených garancí 

SolarEdge

 

 
7. Levnější údržba a servis (O&M)

Česká republika je poseta solárními parky a mnozí majitelé by mohli vyprávět, kolik je stojí servis a údržba. Nebo např. kolik stojí testování jednoho panelu v akreditované zkušebně. Na počátku byla často špatně zvolená technologie nebo lajdácky provedená instalace, ale nehledě na technologii nebo kvalitu práce, servisu a údržbě se majitel nevyhne nikdy.
 
SolarEdge nabízí zdarma monitoring na úrovni panelů a širokou škálu analytických možností (detailní grafy a reporty, analýzu nesouladu panelů 2 kliky, flotilové řízení apod.). Veškeré poruchy jsou automaticky detekovány a lokalizovány na virtuální mapě instalace. To vše znamená méně výjezdů na instalaci, méně času stráveného na instalaci, úspory na drahých měřících přístrojích atd. 
 
Servis lze plánovat podle závažnosti poruchy a chyby není třeba hledat, u SolarEdge platí: „know before you go“. Zákazník má s takto dokonalým monitorovacím systémem na úrovni panelů jistotu, že systém skutečně vyrábí, tak jak má. S klasickým střídačem má investor monitoring maximálně na úrovni stringů a v podstatě nemá kontrolu nad tou nejdražší částí celé elektrárny – nad fotovoltaickými panely. Ztrácí výrobu, snižuje si zisk a ani o tom neví.
 
Monitorovací platforma SolarEdge je samozřejmě v češtině. Náklady na servis FVE se dle evropských zkušeností pohybují kolem 1-2 % z investiční ceny projektu ročně a s analytickými možnosti monitoringu na úrovni panelů SolarEdge lze ušetřit 15 až 25 % z ročních O&M nákladů.

8. Budoucí výměna panelů

Standardní velikost panelů na trhu se v čase mění a každým rokem jsou na trhu větší a výkonnější panely. Budoucí výměna panelu může být při použití tradičních střídačů za pár let komplikovaná, protože ve stringu musí být všechny panely „stejné“. 
 
Výkonové optimizéry SolarEdge jsou zpětně kompatibilní a panely ve stringu mohou být různého výkonu a od různých výrobců, z každého panelu „vytáhne“ optimizér vždy maximum výkonu. Panely na výměnu není třeba odkládat na sklad a není nutné platit obrovské částky za výrobu panelů na míru.
 
SolarEdge9. Bezpečnostní a požární rizika

Celá řada nadnárodních společností začala vyžadovat v případě instalací FVE různé bezpečnostní standardy. To je typické např. pro supermarkety, FVE na střechách průmyslových objektů a samozřejmě pro veřejné budovy (školy, nemocnice, úřady apod.). 
 
Důvodem je jednak ochrana lidí, ale také majetku. Fotovoltaika je sama o sobě bezpečná technologie, ale např. požáry často končí značnými škodami na majetku a představují nebezpečí pro lidi jak uvnitř budovy, tak pro zasahující hasiče. Bezpečné technologie navíc začaly vyžadovat i pojišťovny. 
 
Pro zvýšení bezpečnosti se často používají např. dálkové požární DC odpojovače. Dosavadní praxe však ukázala, že pokud nejsou řádně udržovány, mohou být naopak zdrojem požáru (oxidace kontaktů, el. oblouk, požár). Odpojovače navíc neumí vypnout napětí v kabelech mezi panely a samotným odpojovačem, nemusejí být vždy v bezvadném stavu, a hlavně nefungují automaticky. 

Oproti tomu certifikovaná funkce SafeDC technologie SolarEdge je plně automatická a uvede systém do „bezpečného napěťového stavu“ v případě vypnutí střídače nebo AC strany (vždy maximálně 50VDC na string). Automaticky dojde k vypnutí také v případě poškození izolace kabelu nebo teploty vyšší než 85 °C. SafeDC ale není jediná bezpečnostní funkce, kterou technologie nabízí. Kompatibilita s normou pro detekci elektrických oblouků UL1699B dělá ze střídačů SolarEdge naprostou špičku v oblasti bezpečnosti FVE. 
 
V České republice pak platí, že velitel hasičů při zásahu může při napětí vyšším než 400V rozhodnout o přerušení zásahu z důvodu ohrožení života zasahujících hasičů. Tradiční systémy s klasickými střídači dosahují napětí až 1000V a toto napětí nesníží na bezpečnou úroveň ani stoupající kouř z požáru nebo zvýšená teplota.

SolarEdge


 
10. Efekt Synergie

Nové střídače SolarEdge se synergickou technologií spojují výhody centrálních a stringových střídačů. Pro komerční střešní projekty jsou dostatečné velké (82.8kVA), ale zabírají málo místa a zároveň se dají velmi snadno instalovat a udržovat. Skládají se z několika jednotek (1 primární a 1-2 sekundární), které pracují nezávisle na sobě. Instalaci zvládnou 1-2 osoby bez pomoci speciálních nástrojů (vysokozdvižný vozík apod.). 
 
Tyto nové střídače mají také například integrovanou přepěťovou ochranu komunikace RS485 a v některých verzích i ochranu před PID (PID guard). Dodávají se s novou komunikační deskou založenou na Linuxu a neobsahují displej, který je u FV střídačů statisticky nejčastějším zdrojem poruch. Nastavení a spuštění střídače probíhá pomocí chytrého telefonu a aplikace SetApp. 

Jedenáctým důvodem unikátnosti SolarEdge jsou aktivity firmy v dalších oblastech chytrých energetických řešení. Firma se snaží být one-stop-shop, tedy poskytovatelem různých energetických řešení z jednoho místa. Spolupracuje s celou řadou energetických společností a je agregátorem síťových služeb. 
 
V loňském roce firma také akvizovala společnost Gamatronic (lídr v oblasti UPS), letos italskou S.M.R.E. (e-mobilita, automatizované výrobní stroje a telematický software). Bezesporu nejzajímavější akvizicí je však loňská koupě většinového podílu v jihokorejské společnosti Kokam. Kokam patří do světové pětky největších výrobců Li-ion článků a baterií (aplikace pro námořní a letecký sektor, armádu, stacionární ESS pro síťové služby apod.). 
 
Baterie Kokam patří mezi nejefektivnější, nejlehčí a nejbezpečnější na světě. Jméno Kokam u nás není zatím pro laiky příliš známé, ale příznivci solární energie si jistě vzpomenou na solární letadlo Solar Impulse, které s bateriemi Kokam obletělo svět. Další připomínkou může být ponorka Jamese Camerona Deep Sea Challenger, se kterou se v roce 2012 ponořil do hloubky 10 898 metrů pod hladinu Tichého oceánu. 

SolarEdge


 
Příslibem pro solární investory jsou první vlaštovky vzájemné spolupráce, např. letos firma představila na veletrhu Intersolar první komerční baterii pro střídače SolarEdge, kterou uvede na trh v následujících letech. 

Baterie a střídač bude pracovat pod jedním BMS (Battery Management System) a odpadne celá řada problémů spojených s instalací FW od různých výrobců, případné reklamace bude řešit jeden výrobce. Baterie bude navíc zpětně kompatibilní se všemi střídači SolarEdge a bude ji možné připojit kdykoliv v budoucnu. Stejně tak firma intenzivně pracuje na vlastní baterii pro rezidenční instalace.
 
Shrnutí
 
Při kalkulaci projektu komerční FVE je třeba uvažovat s náklady na střídače za dobu životnosti projektu a ty řádně započítat do analýzy návratnosti. Výše uvedené výhody technologie SolarEdge lze jednoduše přepočítat na peníze a diskontovat v čase. 
 
Jedná se zejména o zisk z dodatečně vyrobené energie, úspory na elektrických BoS komponentách, úspory na AC připojení, nižší náklady na výměnu komponent a nižší náklady na servis a provoz. 
 
Ve výsledku tak má technologie, která se zdá na první pohled nejdražší, největší přidanou hodnotu a v analýze ROI poráží i tu nejlevnější asijskou konkurenci. Firma SolarEdge mění zaběhnuté a zastaralé standardy fotovoltaických projektů a stává se světovým lídrem v oblasti střešních komerčních FVE instalací, ale i v dalších energetických oblastech mimo solární sektor. 
 
Další informací o výhodách technologie SolarEdge naleznete na tomto webu. Všechny výhody řešení SolarEdge jsou přehledně shrnuty v tomto článku (PDF soubor ke stažení)
 
Autor: Pavel Žižka, nezávislý poradce v OZE (email: p.zizka@centrum.cz; mobil: 606 565 671)

Pokročilá fotovoltaická a bateriová řešení společnosti SolarEdge si můžete prohlédnout na výstavě Smart Energy Forum v Praze ve čtvrtek 11. listopadu.