Využijte potenciál své FVE na MAXIMUM díky SolaX Hybrid G4 + DataHub 1000

Nově přidaná funkce chytrých scénářů [SMART SCENES] hybridních elektráren SolaX Hybrid G4 vám pomůže ještě více zefektivnit chod vaší domácí, hybridní i síťové fotovoltaické elektrárny (FVE).

Zdroj: GBC Solino

V minulém článku jste se dozvěděli o DataHub 1000 a jeho využití pro velké komerční elektrárny. Nyní představíme nově přidanou funkci SMART SCENE.

Majitelé hybridních elektráren SolaX Hybrid G4 však nejspíš nejvíce ocení integraci českého obchodního portálu s elektřinou (OTE).

Podle výsledků denní burzy tak mohou majitelé FVE dodávat elektrickou energii (vybíjet baterie) či spotřebovávat elektrickou energii (nabíjet baterie, zapnout preferovaný spotřebič) případně úplně zakázat již povolené přetoky do distribuční sítě, jelikož běžně se stává to, že dodávaná energie do distribuční sítě může být zpoplatněna, pokud je energie v přenosové soustavě v daném časovém úseku nadbytek.

Výše popsaným lze dosáhnout ještě více efektivního chodu Vaší domácí hybridní a nebo síťové FVE.

DataHub 1000 však obsahuje daleko více chytrých scénářů [SMART SCENES]. Funkce jsou založeny na jednoduchém nastavení, kombinaci podmínek a akcí, podle Vašich skutečných potřeb.

Vytvořením podmínek “IF” budou automaticky provedeny akce “THEN” definované uživatelem.

Mezi hlavní podmínky “IF” patří:

 • datum, čas, počasí, energie, 
 • stav střídače/baterií, spotřeba domácnosti,
 • digitální/analogové vstupy DataHubu,
 • cena elektrické energie.

Mezi hlavní akce “THEN” patří:

 • zpoždění,
 • odeslání pošty,
 • střídač & baterie,
 • DataHub.

Hlavní výhody DataHub 1000 

 • Jednoduchá instalace, a to i do již zprovozněného systému.
 • Rychlé, intuitivní nastavení bez nutnosti znalosti programování, či instalace dalších doplňků.
 • Rychlejší návrat investovaných prostředků.
 • Zefektivnění výroby
 • Originální řešení od výrobce – 100% kompatibilita.
 • Možnost vytvoření jednoduché automatizace. Lze vytvořit logiku i pro 100% off-gridový systém.

Podpora MODBUS TCP komunikace

DataHub 1000 také podporuje MODBUS TCP komunikaci, která reflektuje přenášené informace požadované distributorem sítě. 

Lze tak vyčítat údaje z připojeného elektroměru nebo střídačů, případně řídit Vaši FVE povely pro snížení / zvýšení činného / jalového výkonu.

V budoucích upgradech očekáváme doplnění DataHubu o další funkce: přenášení signálu – suma působení ochran a SOC připojených baterií.

Příklady funkce SMART SCENES

1) Když je cena elektřiny pod určitou hodnotou, spusť “nabíjení baterií”.

2)Najdi nejdražší hodiny v určitém časovém období a v daný okamžik vybij baterii.

 

3)Když je cena elektřiny pod určitou hodnotou, nastav Export Limit Control střídače na 0 (zákaz přetoků nastavením hodnoty 0).

Závěrem

Na závěr tohoto článku si pojďme představit jednoduchost nastavení chytrého scénáře pro vyhledání nejnižší ceny elektrické energie
a dobití baterie v tomto časovém intervalu do 90%.

Toto nastavení obsahuje pouze 3 kroky, jimiž jsou: 

 • výběr českého obchodního portálu,
 • vložení podmínky “najít nejnižší cenu za 24 hod” 
 • a příkaz “nabít baterii”.